Archives for Filosofija - Page 13

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Liūdesio giesmė

1 Sakydamas kalbas šias savo, Zaratustra prie pat olos angos stovėjo; bet vos žodžius paskutinius ištaręs, išbėgo nuo svečių trumpam į orą gryną. "Kokie tyri kvapai! - jisai suš Kokia tyla aplinkui palaiminga! Bet kur žvėreliai mano dingo? Čionai ateikite,…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Apie didįjį ilgesį

O, siela mano, aš tave išmokiau sakyti žodį "šiandien", taip pat žodžius "anksčiau", "kadaise" ir šokt ratelį savo viršum visų "čionai", "kitur", "tenai". O, siela mano, aš tave ištraukiau iš užkampių visų, nušluosčiau nuo tavęs aš dulkes, vorus, prietemų blausumą.…
Plačiau >>

Ištrauka iš J.J. Rouseau “Ar mokslų ir menų pažanga pagerino žmonių papročius?” – II

PIRMOJI DALIS Koks didingas ir puikus reginys, kai matome, kaip žmogus savo pastangų dėka tam tikra prasme išeina iš nebūties, kaip savo proto šviesa jis išsklaido tamsą, į kurią jį prigimtis buvo įstūmusi, kaip iškyla jis virš paties savęs, o…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Aštuntas skyrius. Tautos ir tėvynės 244

244 Kadaise vokiečiai buvo laikomi "giliais",- o dabar, kai didžiausios sėkmės pasiekęs naujojo vokiečio tipas trokšta visai kitokios šlovės ir galbūt visuose giliuose dalykuose įžvelgia šaunumo stoką, laiko dvasia ir patriotizmas verčia suabejoti, ar kartais, tikint pagyromis, nebuvo apsigaunama, žodžiu,…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Šeštas skyrius. Mes, mokslininkai 204

204 Nepaisydamas pavojaus, kad ir čia moralizavimas pasirodys tuo, kuo jis visada buvo,- būtent bebaimiu montrer ses plaies 39 , Balzaco žodžiais tariant,- aš ryžtuosi pasisakyti prieš gresiantį nederamą ir žalingą mokslo ir filosofijos rangų sumaišymą; šiandien tai gali įvykti…
Plačiau >>