Archives for „Laisvės kryžkelės“

Laisvės kryžkelės (X). Dezinformacijos gyvybingumas

Daugiau nei 40 metų sovietų valdžia skleidė dezinformaciją apie laisvės kovas Lietuvoje pokario metais. Ši dezinformacija net ir šiais laikais daro įtaką visuomenės sąmonei. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Sąmoninga šmeižto bei melo kampanija Lietuvoje prasidėjo iškart po to, kai 1944…
Plačiau >>

Laisvės kryžkelės (IX). Agentai smogikai: teisti ar palikti?

KGB-MGB-MVD agentų-smogikų veikla Lietuvoje vis dar laukia atitinkamo teisinio įvertinimo. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis MGB–KGB agentai smogikai suvaidino itin svarbų vaidmenį galutinai sunaikinant ginkluotą rezistenciją Lietuvoje. Jie buvo verbuojami iš suimtųjų laisvės kovotojų ir patys naikino ne tik buvusius bendražygius,…
Plačiau >>

Laisvės kryžkelės (VIII). Antano Kraujelio–Siaubūno ir Marijono Misiukonio asmenybių kontroversijos

1965 m. kovo 17 d. saugumiečiams apsupus Antano Pinkevičiaus sodybą žuvo vienas paskutiniųjų Lietuvos partizanų Antanas Kraujelis-Siaubūnas, Pabaisa. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Tų pačių metų liepos 6 d. Žemaitijoje dar žuvo Pranas Končius-Adomas, o Aukštaitijoje Stasys Guiga-Tarzanas išsislapstė iki pat…
Plačiau >>

Laisvės kryžkelės (VII). Generaliniai tarėjai: lietuviška savivalda ar nacių tarnai?

Kaip nacių okupacijos metais veikė lietuviška savivalda? Kokias funkcijas ji vykdė ir kieno interesams atstovavo – Lietuvos ar Vokietijos? Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Pasakoja istorikas dr. Arūnas Bubnys: „Sovietų Sąjungai okupavus ir aneksavus Lietuvą bei pakeitus visą valdymo sistemą, ėmė…
Plačiau >>

Laisvės kryžkelės (VI). LKB Kronika – išsaugoję viltį

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – bene šviesiausias nesmurtinio pasipriešinimo puslapis XX a. Lietuvos istorijoje. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. „LKB Kronika“ buvo ilgiausiai leistas ir plačiausiai pasklidęs pogrindinis žurnalas, kurį 1972–1989 m. leido Lietuvos kunigai bei disidentai. Joje registruoti ir skelbti…
Plačiau >>

Laisvės kryžkelės (V). Žaliojo Velnio legenda ir Erelio išdavystė

Partizanų vado Jono Misiūno-Žaliojo Velnio, žuvusio dėl išdaviko J. Markulio-Erelio veiklos, asmenybė iki šiol apipinta legendomis. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Jonas Misiūnas gimė 1910 m. Panevėžio apskr., Pušaloto valsčiuje, Pagirių vienkiemyje (netoli Joniškėlio), vidutinio ūkininko šeimoje. Sulaukęs 21-erių metų buvo…
Plačiau >>

„Laisvės kryžkelės“ (IV). Dvasinis pasipriešinimas sovietmečio Lietuvoje

Kaip sovietmetį priėmė to meto kultūros žmonės? Į ką transformavosi nacionalinė idėja? Ar galima vadinti sovietmečio kultūrinius sąjūdžius pasipriešinimu sistemai? Kokią įtaką Lietuvoje padarė išsivadavimo judėjimai Rytų ir Vidurio Europos šalyse? Kaip kultūriniai sąjūdžiai peraugo į aksominę Sąjūdžio revoliuciją? Apie…
Plačiau >>

„Laisvės kryžkelės“ (III) – 1949 m. Deklaracija – kelias į Atgimimą

1949 m. vasario 16 d. visos Lietuvos partizanų vadų Deklaracija, pasirašyta Radviliškio rajone Minaičių kaime, paklojo pamatus Nepriklausomos valstybės Atgimimui Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis 1949 m. vasario 16-osios ginkluoto pogrindžio dokumentas, nusakantis pasipriešinimo kovos esmę bei struktūrą, buvo priimtas ir…
Plačiau >>

„Laisvės kryžkelės“ (II) – Povilas Plechavičius ir Lietuvos vietinė rinktinė

Tęsiame bendrą „“, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir „Žinių radijo“: projektą. Antroji projekto medžiaga pasakoja apie iki šiol daug ginčų keliančią asmenybę - brigados generolą, Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininką, Lietuvos vietinės rinktinės organizatorių ir vadą – Povilą Plechavičių.…
Plačiau >>

„Laisvės kryžkelės” (I) 1944 m. Sovietinė reokupacija: pasirinkimai

Pradedame skelbti projekto „Laisvės kryžkelė“ medžiagą. Projekto pagrindas – Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido tyrimų centro bendradarbių parengtos radijo laidos, kurios nuskambėjo „Žinių radijo“ eteryje. „“ skaitytojams suteikiame unikalią progą ne tik susipažinti su šių laidų garso įrašais, bet ir…
Plačiau >>