Archives for Filosofija - Page 15

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Apie gailestinguosius

Bičiuliai mano, piktos kalbos pasiekė jūsų draugo ausį: Pažvelkit tik į Zaratustrą! Ar jis nevaikščioja tarp mūsų tarytum gyvulių bandoj didžiulėj?" Tačiau geriau bus šitaip tarus: "Tasai, kurs pažinimo siekia, jis tarp žmonių k a i p tarp galvijų vaikšto."…
Plačiau >>

Zaratustros prakalbos – Frydrichas NYČĖ – Apie mirties pamokslininkus

Yra tokių kas mirtį skelbia: tačiau gausu pasauly tų, kam skelbt ir pamokslauti reikia, kad iš gyvenimo jie eitų. Liekų pilna mūs žemė, sumaitotas gyvenimas dėl tų, kurių per didelės gausybės. Kad išviliojus juos iš šio pasaulio "gyvenimu anapus amžinuoju"!…
Plačiau >>

Ištrauka iš J.J. Rouseau “Ar mokslų ir menų pažanga pagerino žmonių papročius?” – I

Vertėjas tiksliai nežinomas (neturiu knygos po ranka) SAMPROTAVIMAS Decipimur specie recti. Ar mokslų ir menų atgimimas papročius sukilnino, ar, priešingai, juos sugadino? Štai ką mums reikia išnagrinėti! Kokios pozicijos šiuo klausimu aš turiu laikytis? Tos, ponai, kuri dera padoriam žmogui,…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Penktas skyrius. Moralės natūralios istorijos link 203

203 Mes, kito tikėjimo žmonės,- mes, demokratiniame judėjime matantys ne tik politinės organizacijos nuopuolio formą, bet paties žmogaus nuopuolio, būtent suvaikėjimo, formą, jo vertės sumažinimą ir nužeminimą iki vidutinybės lygio,- į ką m e s turime dėti viltis?- Į n…
Plačiau >>

Didysis trenksmas …ir mes esam žvaigždžių ūkas…

Sofijos pasaulis Jostein Gaarder Iš norvegų kalbos vertė EGLĖ IŠGANAITYTĖ Hildė patogiai įsitaisė sūpynėse šalia tėčio. Buvo beveik dvylika valandų. Jie sėdėjo ir žvelgė į įlanką, o danguje pamažu žiebėsi žvaigždės. Mažos bangelės teliūskavo į akmenis po lieptu. Pirmasis tylą…
Plačiau >>

Mitai …gėrio ir blogio jėgų pusiausvyra nepastovi…

Sofijos pasaulis Jostein Gaarder Iš norvegų kalbos vertė EGLĖ IŠGANAITYTĖ Kitą rytą laiško pašto dėžutėje nebuvo. Sofija vos ištvėrė ilgą dieną mokykloje. Per pertraukas stengėsi prisimeilinti Jorunai. Eidamos namo mergaitės ėmė planuoti žygį su palapinėmis, kai tik pradžius miškas. Pagaliau…
Plačiau >>