Gal pasirodys banalu, bet rašydama apie Evaldą Jocį pradėsiu nuo to, kad jis turi brolį dvynį – Vaidotą. Noriu tai paminėti pačioje pradžioje dėl svarbios priežasties: Jie daugeliu atžvilgiu neatsiejami – bendraminčiai, bendražygiai, bendradarbiai ir kitokie „bendrai“. Brolių Jocių nuotraukų žiūrinėjimas primena žaidimą „surask dešimt skirtumų“. Šiuo metu jie labiausiai skiriasi tuo, kad vienas jų gyvena Londone, o kitas (kol kas) – Vilniuje.

Reklama: Evaldas Jocys, sisteminis administratorius, trejus metus gyvena ir dirba Londone, vaikystėje sukūrė „amžinąjį“ variklį, o 2001 m. kartu su broliu Vaidotu organizavo “Litexpo” – “LAN Party v5.0 Cyber War”*, surezgė vieną didžiausių Lietuvoje – VDSF Valdybos duomenų perdavimo elektroniniu būdu, tinklą (jungianti 56 miestus) www.sodra.lt, Sukūrė programą (kuria Lietuvoje naudojasi virš 10 000 žmonių) „VirNETas Regional Settings Changer” bei pramoginį (data-audio) kompaktinį diską „Eldoranas” (turbūt ne be brolio pagalbos).

Evaldo bendradarbiavimo su broliu Vaidotu pasiekimai: labai populiarios ir keliančios pasipiktinimo bei pritarimo bangas internetinius tinklapius www.kamasutra.lt, www.satan.lt, www.demokratija.lt, www.soft.lt, www.digital-book.net, www.wordlcybergames.lt, http://www.lanparty.lt . Vienas bendras brolių Jocių nevirtualaus meno projektas – įspūdinga sniego-ledo skulptūra, pastatyta Vilniaus Gedimino aikštėje (susilaukė didelio populiarumo tarp vilniečių ir turistų) bei atrado naują gyvūnų rūšį „degtukanosius“ (lot. matchstickschnozzlus zapadlystus).

– Religija, Seksas, Karas, „Gaukite dykai“ (tinklapiai, iš kurių nemokamai galima atsisiųsti kompiuterinių programų) – temos, kurios garantuoja tinklapio populiarumą. Šios temos pasirinktos dėl didelio susidomėjimo jomis, ar jums patiems jos svarbios ir įdomios?

– Reikėtų kiek kitaip išdėstyti… Pirma buvo Seksas (www.kamasutra.lt), paskui kilo noras „Gauti Dykai“, vėliau gimė Religija (www.satan.lt) ir prasidėjo Karas (www.demokratija.lt). Kokia gi religija be karo? Seksas glaudžiai susijęs su žmogaus gyvenimu, religija ir karas – su mirtimi – tuo šios temos mums ir svarbios. Jeigu seksas yra būtinas žmonijos išlikimo požiūriu, tai religija atspindi žmonijos neišmanymą ir fantazijas apie svarbių dalykų kilmę ir priežastis. Bažnyčia – įmonė, užsiimanti gyvųjų „draudimu“, renkanti iš jų realius įnašus ir žadanti už tai suteikti virtualias paslaugas …po kliento mirties. Reikia pripažinti, genialiai sugalvotas verslas, ir ne jie vieni tuo užsiima. Tam, kad galėtų daugiau paimti, prikurta įvairių „būtinų“ ritualų. Kad atrodytų ne tik imanti, bet ir duodanti – t.y. reikalinga – apsiskelbė pagrindine moralės kalve. Nors moralė egzistavo dar iki, pvz., krikščionybės. Manome, kad visų organizmų moralės ir etikos normos formuojasi dėka evoliucijos (pastoviai vykstančios natūralios atrankos). Dauguma organizmų nori išlikti (nenorintys išlikti paprasčiausiai nepratęsia giminės) ir kuo greičiau pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Dažnai norai būna didesni už galimybes ir, norint juos įgyvendinti, reikia sukurti sudėtingesnius junginius arba greičiau patobulėti. To galima pasiekti bendradarbiaujant. Organizmai, kurie išmoko bendradarbiauti (t.y. sukūrė tarpusavio bendravimo taisykles), padidino savo fizines bei kūrybines jėgas ir taip natūraliai nukonkuravo tuos, kurie nekoordinavo tarpusavio veiksmų. Todėl, norėdami užtikrinti saugius ir naudingus tarpusavio bendravimo santykius, žmonės sukūrė etikos taisykles, kuriomis remiasi moralinės normos. Būti moraliu yra naudinga. Moralę formuoja ne žmogaus santykis su dievu, o žmogaus santykis su žmogumi, todėl, jei religijos ir dievo nebūtų (Jo ir nėra), – moralė vis tiek egzistuotų. Kolektyvas pažeidžiamas tiek, kiek pažeidžiamas silpniausias jo narys. Jei kolektyvo nariai prievartaus vienas kitą, vogs iš vienas kito, žudys vieni kitus, jis bus silpnas ir „skylėtas“. Norint to išvengti, taisyklės sukurtos taip, kad saugotų savo narius ne tik nuo išorinių, bet ir vidinių konfliktų, kad nebūtų tokių, kurie išduotų kolektyvą – geras elgesys padiktuotas žmogiškos logikos ir naudos, o ne to, kad „taip nori Dievas ar kunigas“.

– Man atrodo, kad nei Biblija, nei Koranas neskatina nesantaikos; ar patiems teko skaityti juos?

– Teko skaityti Bibliją ir ištraukas iš Korano. Žinoma, abiejuose raštuose yra raginimų ir už taiką. Bet ten dažniausiai yra vilkų gaujos taika, skirta tik saviems nariams. Šiais laikais kunigai pateikia tik „geras“ ištraukas. Civilizuotose šalyse geri ir taikūs žmonės nesilaiko Biblijoje ar Korane aprašytų prisakymų (pvz., užmušti savo kaimyną, kuris dirba sekmadienį: „Iš 35:2 Šešias dienas bus dirbama, o septintoji diena bus jums visiško poilsio šabas, šventas Viešpačiui. Kas jo metu dirbtų bet kokį darbą, turi būti nubaustas mirtimi.“). Taip pat ir Korane – publikai pateikiama tik šviesioji pusė. Bet yra žmonės, kurie laikosi visų Korano patarimų. Vienas iš tų žmonių yra Bin-Ladenas. (Dž Bušas klydo sakydamas, kad Bin-Ladenas yra netikras musulmonas, nes blogai interpretuoja Koraną. Bin-Ladenas butent ir yra tas tikrasis musulmomas, darantis viską pagal Korano nurodymus). Rekomenduočiau susipažinti su http://www.skepticsannotatedbible.com/ – ten sudėtos ištraukos iš Biblijos ir Korano, skatinančios nesantaiką ir smurtą prieš netikinčius.
Evaldo (besąlygiškai ir Vaidoto) nuomone, Biblija ar Koranas – jau atgyvenusios knygos ir per žiaurios šiuolaikinei visuomenei. Jos turėtų būti perrašytos arba užleisti pagrindinio moralės taisyklių rinkinio pozicijas „Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai“.

– Ar esate ateistai arba satanistai?

– Ateistais esame laikomi dėl to, jog neigiame visų dievybių, taip pat ir Šėtono, egzistavimą. Tačiau dėl katalikų erzinimo su jų pačių į galvas žmonėms kišamu Šėtonu (atkeliaujančių kartu su Dievo vizija), mus vadina satanistais. Viskas priklauso nuo to, kurių vertintojų nuomonę laikysime teisingesne: teistų – 83,6% ar ateistų – 8,3%.

1. Kadangi Lietuvoje tikintys (teistai) sudaro 83,6%, tai remiantis JAV surinkta statistika, galima daryti išvadą, jog 63,1% visuomenės tiki Velnio egzistavimu. Taigi, jiems visai natūralu galvoti, jog mūsų bedieviška-blogio pilna veikla… kurstoma ne ko kito, o Velnio – kurio tarnais-satanistais ir esame. Ar mes vykdome Piktojo valią sąmoningai, ar esame valdomi lyg lėlės ( Dieve, atleisk mums, nes mes nežinome, ką darome!) – tai jau kitas klausimas.

2. Netikintys (ateistai) sudaro 8,3% – Šitie netiki nei Velniu, nei Dievu, todėl dažniausiai laiko mus ateistais – velniava su velniais jiems rečiau vaidenasi, nei pirmai grupei.

3. Negalintys apsispręsti: 8,1%. – remiantis kita statistika, dažniausiai pasiskirsto panašiu santykiu, kaip anksčiau paminėtos dvi grupės.

Tad bedieviams-ateistams ir laisvamaniams esame ateistai, krikščionims, įsitikinusiems, kad už kampo tyko Velnias – satanistai. Gėris (Dievas) negali kovoti prieš Gėrį(Dievą), todėl peršasi išvada, jog čia kvailių, nesuprantančių ką daro akcija arba… užkulisiuose šakėmis makaluoja pats Velnias su pakalikais.

– Įvairūs šaltiniai teigia, kad malda, mantrų ir šventų giesmių giedojimas turi mistišką galią, ką manote apie tai?

– 1997-1998 metais Duke Universiteto Medicinos Centre buvo atliktas eksperimentas „Mantra”. Eksperimente dalyvavo 150 pacientų, kuriems buvo atlikta širdies operacija. Eksperimentas parodė, kad ta grupė, už kuriuos meldėsi, sulaukė 50-100% mažiau komplikacijų. Paskatinti sėkmės ir siekdami išvengti klaidų, Duke Universiteto medikai 2001-2003 metais nutarė pakartoti eksperimentą. Eksperimente dalyvavo 750 pacientų 9-iose ligoninėse, kurie buvo padalinti į dvi grupes. Eksperimento pradžioje už vieną dalį meldėsi 12 tikinčiųjų grupių, finale – 26-ios (krikščionys, judaistai, budistai, musulmonai ir t.t.). Rezultatai parodė, kad maldos nepadarė jokios įtakos pacientų sveikatai. Tačiau šį kartą spauda šį faktą nutylėjo. Kunigai pradėjo aiškinti, kad Dievas „nepasiduoda“ testams, o daugelis tikinčiųjų paprasčiausiai ignoruoja naują eksperimentą ir iki šiol deda nuorodas tik į pirmą.

Kitas garsiai nuskambėjęs eksperimentas buvo atliktas 2001 metais Kolumbijos medicinos universitete. Eksperimentu buvo įrodyta, kad malda padidina vaisingumą 2 kartus. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, kad realiai eksperimentai buvo atliekami nesilaikant būtinų reikalavimų, kurie padėtų išvengti rezultatų klastojimo. Dar vėliau, pagrindinis autorius Dr. Rogerio Lobo pašalino savo vardą iš šio tyrimo. Kolumbijos universitetas taip pat paprašė pašalinti visus ryšius su šiuo eksperimentu. O žmogus, kuris suprojektavo visą eksperimentą, Daniel Wirth, neturi jokios mokslinės arba medicinos kvalifikacijos bei sėdi kalėjime už kelis sukčiavimo atvejus. Žinoma, religiniai žurnalai dažniausiai spausdina tik pirmą istorijos dalį. Taip jau yra , kad žmonės turi „ypatingus sugebėjimus“ ignoruoti tiesą, kuri jiems nepatinka.

Apie karą

Brolių Jocių nuomone, „Karas rodomas be smurto yra karo reklama“. Sukurti interneto svetainę www.demokratija.lt, juos paskatino „sąmoninga ir atsakinga pilietinė iniciatyva, o ne konkretūs užsakovai. Finansinių projekto rėmėjų taip pat neturime. Neabejotinai šiame tekste daug ko trūksta, galimi įvairūs netikslumai. Taip pat nepretenduojame į absoliutų objektyvumą ar visažiniškumą. Duomenys surinkti iš gausybės įvairių šaltinių – daugiausia New York Times, Washington Post, The Guardian, CNN, BBC. Kiek galėdami stengiamės patikrinti tų duomenų teisingumą, bet tai ne visada įmanoma, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie čia nagrinėjami įvykiai yra 10-20 metų senumo.“

Evaldo Jocio nuomone, „Visada buvo žmonių, bandančių savo galią įtvirtinti smurtu ir prievarta, o ne protu ir įtikinėjimu, jog jo idėjos naudingos pačiam oponentui. Suprantama, tas, pas ką kumštis didesnis už galvą, juo ir naudojasi. Nors kariuomenės sukurtos ginti, visi karai su jomis buvo ir pradėti. Kariuomenės galėtų egzistuoti ir užimti savo nišą, jei kurtų vertybes. Deja, jos daugiau užsiima vertybių griovimo įrankiais. Kartais bandoma pateisinti kariuomenių egzistavimą tuo, jog karinėje pramonėje buvo padaryta daug mokslinių atradimų. Taip, tas tiesa… ir jie būdavo išslaptinami, kai tą atradimą padarydavo visi aplinkui… t.y. žmonija švaistė ir tebešvaisto lėšas atradinėdama tą patį dviratį. Mokslininkai turi bendradarbiauti, o nė slėpti vieni nuo kitų žinias. Neabejotina, kad tiesioginės investicijos į mokslą, dabar skiriamos kariuomenei, atneštų nepalyginamai daugiau praktinės naudos ir labiau gyvenimui pritaikomų, taikių atradimų, nei kišant lėšas į naujų bombų ir raketų kūrimą. Dažnai pasigirsta posakis, kad jei nemaitinsi savo kariuomenės, maitinsi svetimą. Taip kariuomenės savo egzistavimą pateisina… savimi. Kaip reketininkai pateisindavo savo egzistavimą tuo, jog egzistuoja ir ateis kiti reketininkai ir žudikai. Reikėtų visame pasaulyje naikinti kariuomenes ir nebus kuo pateisinti savo paties egzistavimą. Trinti iš žmonių sąmonės bet kokį smurtinį problemų sprendimo būdą. Nereikia stebėtis, kad kai ginklas pristatomas kaip vyriškumo simbolis, norėdami parodyti vyriškumą, žmonės pradeda šaudyti vieni į kitus.

Apie gyvenimą

„Esu laisvamanis arba kitaip visuomenėje dar vaidinamas ateistu. Likimu netikiu, zodiako ženklais – taip pat. Kai kelią perbėga juoda katė – nekreipiu dėmesio (pagalvoju, kad vieną dieną atsitiks nelaimė, – kas nors ją pervažiuos (Vaidotas). Realus pasaulis ir taip žavus, tik gaila ne visi tai pastebi. Labiausiai vertinu intelektą, žinias, laisvę. O gyvybė – šių vertybių namai. Pačios gyvybės vertė priklauso nuo intelekto ir žinių kiekio sukauptų joje.“

– Kokios tau pačios nemaloniausios žmonių būdo savybės?

– Klastingumas. Labai nepatogu vaikščioti su peiliu nugaroje, kurį įsmeigė tavo „draugas“. Klastingi žmonės didina tarpusavio nepasitikėjimą, o tai skaldo kolektyvą ir trukdo pasiekti didelių tikslų.

– Ar Evaldo ir Vaidoto nuomonės visada sutampa? Ar sutinki su pozicija „Tik sugebėjęs atsitraukti ir gyventi savo, o ne dvynio gyvenimą, surasi savo talentą ir individualumą“?

– Teisinga tik tuo atveju, jei dvyniai bando siekti skirtingų tikslų ir tam reikia gyventi skirtingus gyvenimus. Tačiau bet kuris didelis tikslas pareikalauja dažnai ne vieno, o šimtų žmonių bendradarbiavimo, todėl žmonės „sulimpa“ į grupes, partijas, firmas, kompanijas, korporacijas ir pan. ir t.t. Jei tikslai sutampa, dvyniai suformuoja komandą, lygiai tokią pačia, kaip suformuoja bet kurie žmonės, siekdami didesnių tikslų. Aš ir mano brolis Vaidotas Jocys puikiai žinome vienas kito galimybes ir geriausius savo projektus sukūrėme kartu. Norėčiau ir toliau dirbti kartu, nes dviese mes pati geriausia komanda pasaulyje.

– Ar nemanai, kad logiškai ieškant sprendimo galima pakliūti į „žabangas“? Pavyzdžiui, priešininkas, žinodamas, kad pirmenybę teikiate logikai, gali apskaičiuoti jūsų pasirinktus ėjimus ir logiškai (sąmoningai) pasirinkti atrodantį nelogiškai savo kontraėjimą?

– Tai, kaip žaidžiant šachmatais, tikslas – visada apskaičiuoti bent vienu žingsniu į priekį daugiau, nei apskaičiavo oponentas. O kas dėl nelogiškų sprendimų, tai dažniausiai jie vadinami „klaidomis“ ir automatiškai veda prie pralaimėjimo. Visa laimė, kad kuo protingesnis žmogus, tuo jis labiau linkęs ne kariauti, o atvirai bendradarbiauti ir išspręsti konfliktą diskusijų metu, siekiant abipusės naudos. Protingų žmonių ginčuose gimsta tiesa ir nauji atradimai. Kvailių ginčai dažniausiai baigiasi muštynėmis, kuriose nuostolius patiria abi pusės, todėl labiau reikėtų saugotis kvailių, nei išminčių.

Snaigė E.KALADYTĖ

Paaiškinimai:
*LAN (Local Area Network) Party – dvi paras be pertraukos vykstantis kompiuterių specialistų ir tinklinių kompiuterinių pramogų mėgėjų susibūrimas. Visi dalyvauja su atsivežtais savo kompiuteriais, kurie sujungiami į vieną bendrą tinklą. LAN Party dalyviai dalinasi patirtimi bei naikina vienas kitą įvairiose multiplayer žaidimų erdvėse: Quake, Rainbow Six, StarCraft, Age of Empires, etc. Kiekvienas dalyvis pasirenka norimą žaidimą ir, susitaręs su pasirinktais priešininkais, lošia konkrečius žaidimus ar jų modifikacijas. Kartais rengiami mini-turnyrai, kuriuose vienu metu dalyvauja visi LAN Party dalyviai. LAN Party metu dalyviai turi galimybę pasikeisti naudingomis žiniomis, kurių neįmanoma rasti kompiuteriniuose vadovėliuose. Organizatoriai teigia, kad renginio dalyviai po LAN Party jaučiasi išsekę, tačiau kupini pačių smagiausių emocijų.

** Satanizmas – bendrinis įvairių, dažniausiai – krikščioniškos kilmės (paremtų priešpastatymu krikščionybei) tikėjimų ir ideologijų pavadinimas. Jokios bent kiek vieningesnės satanistų ideologijos ar pan. nėra. Pažiūros varijuoja nuo atvirai ateistinių (priešpastatymas krikščionybei ar islamui paremtas tik krikščionybės ar islamo dominavimu atitinkamoje visuomenėje) iki nusikalstamų. Pagrindinis įvairių satanistinių ideologijų bruožas – priešpastatymas vyraujančiai religijai. (El. Enciklopedija Wikipedia)

Views All Time
Views All Time
2642
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!