LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. D1-337
„DĖL MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 7 d. Nr. D1-150

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 85-3189; 2006, Nr. 95-3740):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Organizuojant ir vykdant licencinę žūklę šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-75 (Žin., 2005, Nr. 24-784). Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.”

2. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Per parą leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, sykų, lydekų, šapalų, meknių, otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), 15 vienetų menkių ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Per parą sugautų šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, o Baltijos jūroje – 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.”

3. Papildau 12 punktą naujais 12.12, 12.13 ir 12.14 punktais:

„12.12. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2 priede išvardytose upėse;

12.13. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be nustatyta tvarka išduotų licencijų 3 priede nurodytose upėse ar jų atkarpose;

12.14. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. 3 priede išvardytose upėse ar jų atkarpose.”

4. Išbraukiu 13.2 punkto žodžius „žiobrius (Vimba vimba L.) nuo balandžio 20 d. iki birželio 20 d.;”.

5. Išbraukiu 13.3 punkto žodžius „menkes (Gadus morhua L.) 35 cm;”.

6. Papildau 13.4 punktą 10 ir 11 pastraipomis ir išdėstau jas taip:

„karšius (Abramis brama L.) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

žiobrius (Vimba vimba L.) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.”

7. Įrašau Mėgėjiškos žūklės taisyklių priedo 3 punkte vietoje žodžių „Krokų lanka” žodžius „Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis”.

8. Papildau Mėgėjiškos žūklės taisykles 2 ir 3 priedais (pridedama) (ankstesnįjį priedą laikant 1 priedu).

 

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

_____________________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių

2 priedas

 

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

 

Eil.Nr.

 

Upė

 

Vyresnysis vandentakis

 

Baseinas

 

1.

 

Avirė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

2.

 

Bilsinyčia

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

3.

 

Dievogala

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

4.

 

Gauja

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

5.

 

Karklė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

6.

 

Kerupė

 

Dievogala

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

7.

 

Lapainia (kelias Nr. 129-žiotys)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

8.

 

Mara

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

9.

 

Medukštėlė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

10.

 

Ova

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

11.

 

Ratnyčia

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

12.

 

Rėvuona

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

13.

 

Samė

 

Verknė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

14.

 

Skirpstauja

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

15.

 

Strūzda

 

Verknė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

16.

 

Šustis

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

17.

 

Šyša (aukščiau Katyčių)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

18.

 

Verknė (Aukštadvario HE-Gripiškės)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

19.

 

Viešvilė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

20.

 

Žvirgždė

 

Karklė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

21.

 

Beržūna

 

Šalčia

 

Merkio

 

22.

 

Beržupis

 

Merkys

 

Merkio

 

23.

 

Cirvija

 

Merkys

 

Merkio

 

24.

 

Derežna

 

Merkys

 

Merkio

 

25.

 

Derežnytė

 

Merkys

 

Merkio

 

26.

 

Duobupis D

 

Merkys

 

Merkio

 

27.

 

Geluža

 

Merkys

 

Merkio

 

28.

 

Graužupis

 

Merkys

 

Merkio

 

29.

 

Grūda

 

Merkys

 

Merkio

 

30.

 

Lukna

 

Merkys

 

Merkio

 

31.

 

Maltupis

 

Šalčia

 

Merkio

 

32.

 

Mažoji Kena

 

Merkys

 

Merkio

 

33.

 

Nedzingė

 

Merkys

 

Merkio

 

34.

 

Pasgrinda

 

Verseka

 

Merkio

 

35.

 

Skroblus

 

Merkys

 

Merkio

 

36.

 

Spengla

 

Merkys

 

Merkio

 

37.

 

Taurupis

 

Verseka

 

Merkio

 

38.

 

Turė

 

Merkys

 

Merkio

 

39.

 

Ūla

 

Merkys

 

Merkio

 

40.

 

Uosupis

 

Ūla

 

Merkio

 

41.

 

Vardauka

 

Merkys

 

Merkio

 

42.

 

Verseka

 

Merkys

 

Merkio

 

43.

 

Bezdonė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

44.

 

Bražuolė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

45.

 

Dūkšta

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

46.

 

Juodė

 

Vokė

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

47.

 

Kamaja

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

48.

 

Kena

 

Vilnia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

49.

 

Laukysta

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

50.

 

Lokys

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

51.

 

Lomena

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

52.

 

Manierka

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

53.

 

Mozūriškanka

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

54.

 

Musė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

55.

 

Nemenčia

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

56.

 

Riešė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

57.

 

Rudamina

 

Vokė

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

58.

 

Saidė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

59.

 

Strūna

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

60.

 

Strūna

 

Strečia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

61.

 

Šešuva

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

62.

 

Taurija

 

Vilnia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

63.

 

Veršupis

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

64.

 

Vokė (Mūrinė Vokė-žiotys)

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

65.

 

Žalesa

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

66.

 

Žiežmara

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

67.

 

Jusinė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

68.

 

Lakaja (Lakajos ež.-žiotys)

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

69.

 

Luknelė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

70.

 

Mera

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

71.

 

Peršokšna

 

Lakaja

 

Žeimenos

 

72.

 

Petruškė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

73.

 

Saria

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

74.

 

Skerdiksna

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

75.

 

Skirda

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

76.

 

Armona (Dovydiškių užtv.-žiotys)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

77.

 

Grabuosta

 

Siesartis

 

Šventosios

 

78.

 

Nevėža

 

Virinta

 

Šventosios

 

79.

 

Pelyša

 

Šventoji

 

Šventosios

 

80.

 

Siesartis (Želvos-Balninkų tiltas-Cesarkos malūnas)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

81.

 

Storė

 

Šventoji

 

Šventosios

 

82.

 

Taurožė

 

Šventoji

 

Šventosios

 

83.

 

Virinta (Klabiniai-žiotys)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

84.

 

Želva

 

Siesartis

 

Šventosios

 

85.

 

Dratvinys

 

Dubysa

 

Dubysos

 

86.

 

Gyvėvė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

87.

 

Kirkšnovė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

88.

 

Kražantė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

89.

 

Lapišė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

90.

 

Luknė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

91.

 

Mūkė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

92.

 

Šventupis

 

Dubysa

 

Dubysos

 

93.

 

Agluona

 

Šešuvis

 

Jūros

 

94.

 

Aitra

 

Jūra

 

Jūros

 

95.

 

Akmena

 

Jūra

 

Jūros

 

96.

 

Ančia

 

Šešuvis

 

Jūros

 

97.

 

Apusinas

 

Šešuvis

 

Jūros

 

98.

 

Balčia

 

Šešuvis

 

Jūros

 

99.

 

Bebirva

 

Šaltuona

 

Jūros

 

100.

 

Bremena

 

Akmena

 

Jūros

 

101.

 

Egluona

 

Agluona

 

Jūros

 

102.

 

Ežeruona

 

Jūra

 

Jūros

 

103.

 

Giluvė

 

Jūra

 

Jūros

 

104.

 

Irtuona

 

Ežeruona

 

Jūros

 

105.

 

Ižnė

 

Akmena

 

Jūros

 

106.

 

Lokysta

 

Jūra

 

Jūros

 

107.

 

Šaltuona

 

Šešuvis

 

Jūros

 

108.

 

Šešuvis

 

Jūra

 

Jūros

 

109.

 

Šunija

 

Jūra

 

Jūros

 

110.

 

Trišiūkštė

 

Šešuvis

 

Jūros

 

111.

 

Upyna

 

Šešuvis

 

Jūros

 

112.

 

Upynikė

 

Trišiūkštė

 

Jūros

 

113.

 

Vėžus

 

Jūra

 

Jūros

 

114.

 

Agluona

 

Minija

 

Minijos

 

115.

 

Aisė

 

Veiviržas

 

Minijos

 

116.

 

Alantas

 

Minija

 

Minijos

 

117.

 

Ašva

 

Veiviržas

 

Minijos

 

118.

 

Babrungas

 

Minija

 

Minijos

 

119.

 

Blendžiava

 

Salantas

 

Minijos

 

120.

 

Didžioji Sruoja

 

Minija

 

Minijos

 

121.

 

Dirsteika

 

Veiviržas

 

Minijos

 

122.

 

Gerdaujė

 

Minija

 

Minijos

 

123.

 

Graumena

 

Šalpė

 

Minijos

 

124.

 

Judrė

 

Graumena

 

Minijos

 

125.

 

Kapupis

 

Sausdravas

 

Minijos

 

126.

 

Karkluoja

 

Alantas

 

Minijos

 

127.

 

Lukna

 

Minija

 

Minijos

 

128.

 

Minija (Didovo ež.-Salanto žiotys)

 

Nemunas

 

Nemuno

 

129.

 

Mišupė

 

Minija

 

Minijos

 

Views All Time
Views All Time
32823
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!