Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Archives for Kalbos kultūra - Page 2

Ties

1. Prielinksnis ties žymi vietą erdvėje. Ties medžių viršūnėmis suklykė gervės. Puikios malonios pakalnės ties 2. Prielinksnis ties nevartotinas, žymint ne erdvės santykį. Jis niekada ties pasiektu (=prie to, kas pasiekta,) nesustoja. Atidėjo į šalį kelias knygas, ties kuriomis (=prie…
Plačiau >>

Apie

Vartojame 1. Prielinksnį apie vartojame, reikšdami objektą, apie kurį vyksta veiksmas, objektą, į kurį krypsta veiksmas, kalbamą, mąstomą daiktą, buvimo apie ką nors vietą, apytikrę veiksmo vietą, apytikrį veiksmo laiką ir kiekį. 0 rudenį, vaikštinėdamas apie prinokusį lauką, trauki į…
Plačiau >>

Tarpe

1. Polinksnis tarpe vartojamas, reiškiant veiksmą ar būseną ko nors viduje, tarp ko nors. Ko tu stovi durų tarpe (tarpduryje)? Savo tarpe (Tarpusavy) sugyvename gerai. Šiame vasaros tarpe daug lijo. 2. Polinksnio tarpe nevartokime su vienaskaitiniais daiktavardžiais ir su įvardžiu…
Plačiau >>

Ant

Vartojame 1. Prielinksnį ant vartojame, reikšdami vietą viršuje, paviršiuje, veiksmo priemonę ir būdą kartu, apytikrę veiksmo linkmę, asmenį, kuriam skiriamas veiksmas. Ant kiekvieno kalnelio / padėjau po saulę... Jau kaip lenkė tė įmanė ant rankų nešioti. Visi debesys nugulė ant…
Plačiau >>

Su

Vartojame 1. Prielinksnį su vartojame, reikšdami tarpusavio veiksmus, vyksmą ar būseną kartu, veiksmo būdą, laiką. Musė su bite ginčijos, katra labiau prie ponų prilygsianti. Katrė jau po šliūbo parvažiavo su vyru pas tėvus, į jo namus. Seniai jau žmonės su…
Plačiau >>

Prielinksniai

Lietuvių kalboje be didesnio reikšmės skirtumo vartojami prielinksniai anot ir pasak, iki ir lig, greta ir šalia, pagal ir palei. Anot patarlės, negirk dienos be vakaro, marčios be metų. Pasak eigulio, gandras miške buvo pastebėtas balandžio pradžioje. Kunteris atsargiai patvoriu…
Plačiau >>

Prieš

Vartojame 1. Prielinksnis prieš vartojamas, reiškiant vietą, būdą, laiką, objektinius santykius, lyginimą su kuo nors. Tu kaip angelas prieš langą, / Lengvasparni šerkšno Sunku vandenėlį prieš kalnelį nešti. Prieš metus čia dar šlamėjo baltmarškiniai beržai. Dauguma rinkėjų kalbėjo prieš šį…
Plačiau >>

Vietininkas

Vartojame 1. Vietininku reiškiame veiksmo vietą, laiko tarpą ir retais atvejais būdą ar būvį su kokybės atspalviu. Tau akyse dangaus š Kieme taškės, braidė ligi kelių po purvyną. Kad tamsiame vidurnakty nežuvę / Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt. Juras ryžosi…
Plačiau >>

Neteiktini kompiuteriniai terminai

apgreidas (= plėtotė) binarinis skaičius (= dvejetainis skaičius) brauzeris (= naršyklė) charsetas (= koduotė) daunlaudinti (= parsisiųsti) demo (= demonstravimas; demonstracinė versija) disketė (= laikmena) displėjus (= vaizduoklis) distribucija (= platinimas, platinamasis paketas) draiveris (= tvarkyklė) e-knyga (= elektroninė knyga)…
Plačiau >>

Prie

Vartojame 1. Prielinksnį prie vartojame, reikšdami įvairius erdvės santykius, akivaizdą, kokybę. Nenoromis ji prižengė prie lovos ir lyg be žado paliko čia. Glaudžia su meile prie šaltos krūtinė Prie vaikų apie tai nekalbėkime. Dirvos čia lengvos, žemė prie smėlio. Nevartojame…
Plačiau >>