Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Archives for Kalbos kultūra - Page 2

Virš, viršum

1. Prielinksniai virš, viršum nusako vietą, aukščiau kurios kas yra ar vyksta. Laukai jau įsiurbė jį, apraizgė virš ražienų plūduriuojančia voratinklių migla. Šventoji Dvasia paukščiu sukinėjasi virš tavo Viršum galvos vėl tas pats prinokęs rudens 2. Prielinksniai virš, viršum nevartotini…
Plačiau >>

Dėka

Vartojame 1. Dėka yra polinksnis, vartotinas po linksniuojamojo žodžio, o ne prieš jį. Polinksnis dėka gali būti vartojamas, kalbant apie žmogų, kurio nuopelnu vyksta kas nors gera. Tik jūsų, gydytojau, dėka šiandien aš čia - sveikas ir gyvas. Gimnaziją baigiau…
Plačiau >>

Vartojame 1. Prielinksnį už vartojame, reikšdami vietą, atstumą, daiktą, už kurio imamasi, laiką. Lapė, už akių užbėgus, parsimetė šalia kelio. Justės skinamų gėlių šlamėjimas už sienos. Gyvena tolimoje šalyje, už jūrių mėlynųjų, už girių tamsiųjų. Kai Vladas ima mane už…
Plačiau >>

Aplink

1. Prielinksnį aplink vartojame, reikšdami daiktą, kurį kas nors supa iš visų pusių, buvimo vietą. Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklandė aplink ją... Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir mes sėdamės šalia jo aplinkui stalą. 2. Prielinksnis aplink nevartotinas, žymint…
Plačiau >>

Ties

1. Prielinksnis ties žymi vietą erdvėje. Ties medžių viršūnėmis suklykė gervės. Puikios malonios pakalnės ties 2. Prielinksnis ties nevartotinas, žymint ne erdvės santykį. Jis niekada ties pasiektu (=prie to, kas pasiekta,) nesustoja. Atidėjo į šalį kelias knygas, ties kuriomis (=prie…
Plačiau >>

Apie

Vartojame 1. Prielinksnį apie vartojame, reikšdami objektą, apie kurį vyksta veiksmas, objektą, į kurį krypsta veiksmas, kalbamą, mąstomą daiktą, buvimo apie ką nors vietą, apytikrę veiksmo vietą, apytikrį veiksmo laiką ir kiekį. 0 rudenį, vaikštinėdamas apie prinokusį lauką, trauki į…
Plačiau >>

Tarpe

1. Polinksnis tarpe vartojamas, reiškiant veiksmą ar būseną ko nors viduje, tarp ko nors. Ko tu stovi durų tarpe (tarpduryje)? Savo tarpe (Tarpusavy) sugyvename gerai. Šiame vasaros tarpe daug lijo. 2. Polinksnio tarpe nevartokime su vienaskaitiniais daiktavardžiais ir su įvardžiu…
Plačiau >>

Ant

Vartojame 1. Prielinksnį ant vartojame, reikšdami vietą viršuje, paviršiuje, veiksmo priemonę ir būdą kartu, apytikrę veiksmo linkmę, asmenį, kuriam skiriamas veiksmas. Ant kiekvieno kalnelio / padėjau po saulę... Jau kaip lenkė tė įmanė ant rankų nešioti. Visi debesys nugulė ant…
Plačiau >>

Su

Vartojame 1. Prielinksnį su vartojame, reikšdami tarpusavio veiksmus, vyksmą ar būseną kartu, veiksmo būdą, laiką. Musė su bite ginčijos, katra labiau prie ponų prilygsianti. Katrė jau po šliūbo parvažiavo su vyru pas tėvus, į jo namus. Seniai jau žmonės su…
Plačiau >>

Prielinksniai

Lietuvių kalboje be didesnio reikšmės skirtumo vartojami prielinksniai anot ir pasak, iki ir lig, greta ir šalia, pagal ir palei. Anot patarlės, negirk dienos be vakaro, marčios be metų. Pasak eigulio, gandras miške buvo pastebėtas balandžio pradžioje. Kunteris atsargiai patvoriu…
Plačiau >>