Vartojame

1. Prielinksnį po vartojame, reikšdami vietą ko nors apačioje, būdą.

Pusnynuos nykštukai miega. – / Aukso žuvys po ledu.

Gera jam gyventi po gimtinės stogu.

Paėmė Agnę po ranka.

Nevartojame

1. Prielinksnio po su įnagininku būviui reikšti nevartojame.

Katrė po vienais marškiniais (=vienais marškiniais) kočiojo skalbinius.

2. Prielinksnis po nevartotinas, žymint pavaldumą, veiksmo būdą ar būseną.

Labai tada vargome po vokiečiais (=vokiečių valdžioje).

Petras ilgai buvo laikomas po sargyba (=suimtas).

3. Prielinksnio po su naudininku nevartokime, žymėdami laiką.

Grįšiu tik po mėnesiui (=mėnesio).

Views All Time
Views All Time
1749
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!