Tag archives for Kalbos kultūra

Bus supaprastinta skyryba ir rašyba arba Neūžauga ąžuolas pavirs neužauga ažuolu

Šalyje pradedama įgyvendinti didžiausia per keliolika nepriklausomybės metų lietuvių kalbos reforma. Dar šiais mokslo metais moksleiviai ir studentai bus pradėti mokyti patobulintos sintaksės, kuria siekiama supaprastinti lietuvių kalbos skyrybą. Įgyvendinus šį projektą, ketinama imtis rašybos tobulinimo. Tuomet būtų svarstoma, ar…
Plačiau >>

Bendrinė kalba

Bendrinė kalba* Bendrinė (literatūrinė1) kalba yra tautos viešojo gyvenimo (rašto, mokyklos, literatūros, masinių komunikacijos priemonių) kalba. Daugelyje kraštų funkcionuoja ir kaip inteligentų tarmė. Nuo teritorinių ir socialinių dialektų bendrinė kalba skiriasi tuo, kad a) turi ne tik akustinę, bet ir…
Plačiau >>

Ties

1. Prielinksnis ties žymi vietą erdvėje. Ties medžių viršūnėmis suklykė gervės. Puikios malonios pakalnės ties 2. Prielinksnis ties nevartotinas, žymint ne erdvės santykį. Jis niekada ties pasiektu (=prie to, kas pasiekta,) nesustoja. Atidėjo į šalį kelias knygas, ties kuriomis (=prie…
Plačiau >>

Apie

Vartojame 1. Prielinksnį apie vartojame, reikšdami objektą, apie kurį vyksta veiksmas, objektą, į kurį krypsta veiksmas, kalbamą, mąstomą daiktą, buvimo apie ką nors vietą, apytikrę veiksmo vietą, apytikrį veiksmo laiką ir kiekį. 0 rudenį, vaikštinėdamas apie prinokusį lauką, trauki į…
Plačiau >>

Tarpe

1. Polinksnis tarpe vartojamas, reiškiant veiksmą ar būseną ko nors viduje, tarp ko nors. Ko tu stovi durų tarpe (tarpduryje)? Savo tarpe (Tarpusavy) sugyvename gerai. Šiame vasaros tarpe daug lijo. 2. Polinksnio tarpe nevartokime su vienaskaitiniais daiktavardžiais ir su įvardžiu…
Plačiau >>

Ant

Vartojame 1. Prielinksnį ant vartojame, reikšdami vietą viršuje, paviršiuje, veiksmo priemonę ir būdą kartu, apytikrę veiksmo linkmę, asmenį, kuriam skiriamas veiksmas. Ant kiekvieno kalnelio / padėjau po saulę... Jau kaip lenkė tė įmanė ant rankų nešioti. Visi debesys nugulė ant…
Plačiau >>