Vartojame

1. Dėka yra polinksnis, vartotinas po linksniuojamojo žodžio, o ne prieš jį. Polinksnis dėka gali būti vartojamas, kalbant apie žmogų, kurio nuopelnu vyksta kas nors gera.

Tik jūsų, gydytojau, dėka šiandien aš čia – sveikas ir gyvas.

Gimnaziją baigiau tik brolio dėka.

Nevartojame

1. Nevartojame polinksnio dėka, kai kalbame ne apie žmogaus nuopelnus darant ką nors gera.

Jūratė to pasiekė gabumų ir darbštumo dėka (=gabumais ir darbštumu).

Liūčių dėka (=Dėl liūčių) žuvo vasarojus.

Sausros dėka (=Dėl sausros) bulvių šiemet menkai teprikasėme.

2. Polinksnis dėka nevartotinas reikšti veiksmo sąlygai, priežasčiai, būdui.

Dėka naujų staklių panaudojimo (=Panaudojus naujas stakles), pakilo darbo našumas.

Šitokių pastangų dėka sumažėjo vėlavimas į pamokas. (=Šitokios pastangos padėjo sumažinti vėlavimą į pamokas).

Tik griežtumo dėka (=griežtumu) pasisekė juos sulaikyti.

3. Dėka nevartotinas prieš kilmininką kaip prielinksnis arba iš viso nevartotinas.

Dėka tokių mokinių (=Tokių mokinių dėka) klasėje viskas sutvarkyta.

Dėka jo atsargumui (=Dėl jo atsargumo) nelaimės buvo išvengta.

Views All Time
Views All Time
5620
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!