Vartojame

1. Prielinksnis dėl vartojamas, reiškiant priežastį ir aktyvaus veiksmo tikslą.

Vijai šalin mintis, nes buvo kvaila jaudintis dėl tokių niekų.

Nenorėk, kad kiti visą laiką muštųsi dėl tavo mylimosios.

2. Prielinksnis dėl vartojamas papildiniui reikšti su veiksmažodžiais dirbti, susitarti.

Juk dirbame ne tik dėl pinigų.

Ar susitarei dėl atostogų?

Nevartojame

1. Prielinksnis dėl netinka su veiksmažodžiais atsiskaityti, gydytis, reaguoti.

Ar atsiskaitei dėl tos paslaugos (=už tą paslaugų)?

Sanatorijoje gydžiausi dėl reumato (=nuo reumato).

Ir tu dar reaguoji dėl tokių niekų (=į tokius niekus)?

2. Prielinksnis dėl nevartotinas su būdvardžiais įdomus, -i, naudingas, -a.

Paveikslas įdomus dėl spalvų dermės (=spalvų derme).

Šios trąšos naudingos dėl daržovių (=daržovėms).

3. Prielinksnis dėl nevartotinas paskirčiai reikšti, ypač su veiksmažodiniais daiktavardžiais.

Atgabeno medžiagų dėl geležinkelio tiesimo (=geležinkeliui tiesti).

Kad bent rasos lašelis dėl atsigėrimo (=atsigerti)!

Norėčiau vaistų dėl strazdanų (=nuo strazdanų).

4. Prielinksnis dėl nevartotinas, reiškiant tai, kuo remiantis ar kam veikiant kas nors vyksta.

Dėl pasakyto (=Remdamasis tuo, kas pasakyta), siūlau vaikino nebausti.

5. Nevartotinas prielinksnis dėl su įvardžiu ko reikšme ,,dėl to”.

Sugedo automobilis, dėl ko (=dėlto, todėl) ir pavėlavome.

Views All Time
Views All Time
2162
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!