Į

little-girl-taking-notes-while-being-bored-home_23-2148813162

Vartojame

1. Prielinksnį į vartojame, reikšdami vietą, į kurią kreipiamas veiksmas, veiksmo linkmę, objektą, į kurį krypsta veiksmas.

Į kiekvieną krūtinę / po žodį įdėsiu…

Straipsniai 1 reklama

Kas suteikė… tau slaptąją galią, / Kuria į dausas jojo dvasią neši…

Atsigręžė į vyrą, tas iš tiesų besnaudžiąs!

2. Prielinksnis į vartojamas, reiškiant tikslą, veiksmo būdą, apytikrį laiką, daiktų lyginimo santykius.

Šaukiu aš tautą… į naują vieškelį, į naują buitį…

Į darbą stokim vyrs į vyrą…

Į vakarų audra nurimo.

Atsigimęs visai į motušėlę.

Nevartojame

1. Prielinksnis į nevartotinas, reiškiant laiko tarpą, per kurį vyksta, įvyksta arba kartojasi veiksmas.

Šiuos vaistus gerkite tris sykius į dieną (=per dienų).

,,Literatūra ir menas” eina vieną kartą į savaitę (=per savaitę).

2. Prielinksnis į nevartotinas, reiškiant objektą, kai valdantysis veiksmažodis reikalauja naudininko ar galininko be prielinksnio.

Tėvų elgesys daro poveikį į vaikus (=vaikams, veikia vaikus).

Poetas daug kenčia, įsimylėjęs į ją (=jų įsimylėjęs, pamilęs).

Vaikai, einam žaisti į futbolą (=futbolą).

3. Prielinksnis į nevartojamas su veiksmažodžiais skirti, turėti, veikti.

Skiri per mažai dėmesio į veido priežiūrų (=veido priežiūrai).

Ši knyga turėjo įtakos į jo apsisprendimą (=jo apsisprendimui).

Vaistai gerai veikia į širdį (=širdį).

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]