Vartojame

1. Prielinksnį prie vartojame, reikšdami įvairius erdvės santykius, akivaizdą, kokybę.

Nenoromis ji prižengė prie lovos ir lyg be žado paliko čia.

Glaudžia su meile prie šaltos krūtinės…

Prie vaikų apie tai nekalbėkime.

Dirvos čia lengvos, žemė prie smėlio.

Nevartojame

1. Prielinksnis prie nevartotinas, reiškiant veiksmo sąlygą, judėjimą prie konkretaus asmens vietoje prielinksnio pas.

Ir prie geriausių norų (=Ir labiausiai norėdamas) per savaitę darbo nebaigsiu.

Ir prie tokių sąlygų (=tokiose sąlygose) jis nepalūžo.

Jis seniai surado kelią prie vedėjo (=pas vedėją).

2. Nevartokime prielinksnio prie su įvardžio kilmininku ko (verstinio frazeologizmo), žymėdami ne erdvės santykius.

Prie ko čia aš? (=Kuo aš čia dėtas?).

Prie ko (=Kam) man tai sakai?

Views All Time
Views All Time
1634
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!