Vartojame

1. Prielinksnis prieš vartojamas, reiškiant vietą, būdą, laiką, objektinius santykius, lyginimą su kuo nors.

Tu kaip angelas prieš langą, / Lengvasparni šerkšno sausi…

Sunku vandenėlį prieš kalnelį nešti.

Prieš metus čia dar šlamėjo baltmarškiniai beržai.

Dauguma rinkėjų kalbėjo prieš šį kandidatų (jį kritikavo).

O tu prieš jį tik skruzdėlė esi.

Nevartojame

1. Priešdėlio prieš nevartojame su veiksmažodžiais atsakyti, atsiprašyti, gintis, nusikalsti, pralaimėti, priešintis, prieštarauti, žaisti: atsakyti prieš ką (=kam), atsiprašyti prieš ką (=ko), gintis prieš ką (=nuo ko), nusikalsti prieš ką (=kam), pralaimėti prieš ką (=kam), priešintis prieš ką (=kam), prieštarauti prieš ką (=kam), žaisti prieš kš (=su kuo).

2. Prielinksnis prieš netinka objektui reikšti, ypač su gydymą nusakančiais žodžiais.

Gydo prieš tuberkuliozę (=nuo tuberkuliozės).

Gerk šiuos vaistus prieš gripą (=nuo gripo).

Paskiepijo prieš raupus (=nuo raupų).

Views All Time
Views All Time
1668
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!