Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Archives for Kalbos kultūra - Page 3

Įnagininkas

Vartojame 1. Įnagininką vartojame, reikšdami objektą, laiką, vietą, būdą, priežastį, leidimą, kintamą būseną (darbą, užsiėmimą). Katrė prarijo pirmą gurkšnį vaišių, užtaisytų, kaip karčiais pipirais, žodžiais naujosios motinos. Nakčia sukrauti laužai gęsta. Net ir vienu akies mirksniu pavirs į akmenį... Ji…
Plačiau >>

Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai

Ta pati kalbos išraiškos priemonė gali pažeisti ne vieną stiliaus reikalavimą. Pvz., veiksmažodinio daiktavardžio junginys su kilmininku sakinyje Sekančioje (= Kitoje, tolesnėje?) poemos dalyje poetė vaizduoja klastingą Vokietijos užpuolimą kenkia kalbos gyvumui ir aiškumui, yra dviprasmis: ar Vokietija ką užpuolė,…
Plačiau >>

Po

Vartojame 1. Prielinksnį po vartojame, reikšdami vietą ko nors apačioje, būdą. Pusnynuos nykštukai miega. - / Aukso žuvys po ledu. Gera jam gyventi po gimtinės stogu. Paėmė Agnę po ranka. Nevartojame 1. Prielinksnio po su įnagininku būviui reikšti nevartojame. Katrė…
Plačiau >>

Funkcinių stilių normų pažeidimai

Mokiniai gana dažnai nesuvokia žodžio vartojimo sferos, nejaučia atspalvio, kurį žodis įgyja, tam tikroje sferoje funkcionuodamas. Dėl šios priežasties pavartojama oficialiojo stiliaus žodžių, terminų, neatitinkančių rašinio temos ir visos stilistinės teksto atmosferos: Karštos vasaros metu Jonukas nuvyko pas savo senelius.…
Plačiau >>

Pas

Vartojame 1. Prielinksnį pas vartojame, reikšdami buvimo arba vykimo vietą, tikslą. Pernakvok pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukšč Ak, norėtum grįžti į tėvų sodybą... / Pas kiekvieną krūmą, pas kiekvieną žiedą. Pas krosnį Antanukui gera. Susiįdomavo vienas bernas ir…
Plačiau >>

Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumai

Vienas iš praktinės stilistikos objektų yra mokinių rašomųjų darbų kalbinė raiška, taigi ir tipinės tų rašinių stiliaus klaidos. Praktinės stilistikos objektas čia susisiekia su kalbos metodikos objektu: stilistika pateikia lingvistinę stiliaus klaidų analizę, siūlo jų klasifikaciją, o metodika moko tų…
Plačiau >>

Pagalba

1. Polinksnis pagalba plinta dėl rusų kalbos įtakos, lietuvių kalbai visiškai netinka ir nevartotinas. Brėžiame liniuotės pagalba (=su liniuote). Peles naikiname nuodų pagalba (=nuodais). Hipnozės pagalba (=Hipnoze, hipnotizuojant) žmogų galima įvairiai paveikti.
Plačiau >>

Pagal

1. Prielinksnį pagal vartojame, reikšdami daiktą, vietą, kurios pašaliu judama, buvimą šalia, veikimo pagrindą, motyvą, lyginimą. Važiavome pagal kelio kraštą. Pagal namo sieną - darželis. Lazdynai statyti pagal gerą planą. Pagal Jurgį ir kepurė. 2. Prielinksnis pagal nevartotinas reiškiant kilmės…
Plačiau >>