Vartojame

1. Prielinksnį už vartojame, reikšdami vietą, atstumą, daiktą, už kurio imamasi, laiką.

Lapė, už akių užbėgus, parsimetė šalia kelio.

Justės skinamų gėlių šlamėjimas už sienos.

Gyvena tolimoje šalyje, už jūrių mėlynųjų, už girių tamsiųjų.

Kai Vladas ima mane už ausų kilnoti aukštyn, man net grikši kaulai.

Grįšiu už valandos.

2. Prielinksnis už vartojamas, reiškiant būdą, priežastį, pavadavimą, pareigas ar darbą, lyginimą.

Nulipęs nuo vežimo ir už uodegos nutvėręs…

Už ką tu kentėsi, už ką tu vargą vargsi, niekam bloga nepadariusi…

Bet už avilį gimtą… numirti galės.

Tegul pati susitvarko – aš už ją nedirbsiu!

Pasiėmė Žarckai Nastutę už išdukterę.

Vandenis semia lietuvė sesutė, / Širdžia ir veidu skaistesnė už bangą.

Nevartojame

1. Prielinksnis už nevartotinas, reiškiant laiko tarpą, per kurį kas vertinama, kainojama, atlyginama.

Susumavome už pirmąjį trimestrą (=pirmojo trimestro) rezultatus.

Ar įvykdėte už metus (=metų) planą?

Parašyk už praėjusį mėnesį (=praėjusio mėnesio) planą.

Už antrąjį pusmetį (=Antrojo pusmečio, antrajame pusmetyje) rezultatai šiemet geresni.

2. Prielinksnis už nevartotinas, reiškiant rezultatą.

Potvynis padarė nuostolių už milijoną rublių (=milijoną rublių nuostolių).

Varžėsi už vietą (=dėl vietos) prie stalo.

3. Nevartotinas sustabarėjęs iš rusų kalbos besibraunantis vertalas su veiksmažodžiu priimti, žymint tai, kas laikoma pamatu, pagrindu.

Siūlau šį projektą priimti už nutarimo pagrindą (=nutarimo pagrindu, kaip nutarimo pagrindą).

Views All Time
Views All Time
1798
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!