Vienas iš praktinės stilistikos objektų yra mokinių rašomųjų darbų kalbinė raiška, taigi ir tipinės tų rašinių stiliaus klaidos. Praktinės stilistikos objektas čia susisiekia su kalbos metodikos objektu: stilistika pateikia lingvistinę stiliaus klaidų analizę, siūlo jų klasifikaciją, o metodika moko tų klaidų vengti, užbėgti joms už akių, jas taisyti.

Kiekvienas mokytojas turėtų tirti savo mokinių stiliaus klaidas. Ne visų mokinių tos klaidos vienodos, ne visi jų vienodai daro. Mokinių stilių smarkiai veikia mokytojo kalba: jie įsidėmi ne tik atskirus žodžius, bet ir frazes, pasakymus ir kartoja savo kalboje. Emocionaliai veiksminga, vaizdinga mokytojo kalba ugdo atitinkamą mokinių požiūrį į aptariamus gyvenimo reiškinius ir kartu moko naudotis kalbos išraiškos priemonėmis. Tačiau negalima pritarti nuomonei, kad nesą prasmės konkrečiai kalbėti apie klaidų tipus, nes kiekvienoje klasėje, kiekvienoje mokykloje tos klaidos galinčios būti skirtingos. Įvairių respublikos vietų mokinių rašomųjų darbų stiliaus tyrimas (apie mokyklinių rašinių stilių paskelbta gana daug mokytojų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsnių) rodo, kad galima skirti tipines, būdingiausias rašinių stiliaus klaidas bei trūkumus. Pagaliau klaidų klasifikacijos bei tipologijos pavyzdžiai reikalingi jauniems mokytojams.

Views All Time
Views All Time
5846
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!