Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Archives for Kalbos kultūra - Page 4

Pas

Vartojame 1. Prielinksnį pas vartojame, reikšdami buvimo arba vykimo vietą, tikslą. Pernakvok pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukšč Ak, norėtum grįžti į tėvų sodybą... / Pas kiekvieną krūmą, pas kiekvieną žiedą. Pas krosnį Antanukui gera. Susiįdomavo vienas bernas ir…
Plačiau >>

Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumai

Vienas iš praktinės stilistikos objektų yra mokinių rašomųjų darbų kalbinė raiška, taigi ir tipinės tų rašinių stiliaus klaidos. Praktinės stilistikos objektas čia susisiekia su kalbos metodikos objektu: stilistika pateikia lingvistinę stiliaus klaidų analizę, siūlo jų klasifikaciją, o metodika moko tų…
Plačiau >>

Pagalba

1. Polinksnis pagalba plinta dėl rusų kalbos įtakos, lietuvių kalbai visiškai netinka ir nevartotinas. Brėžiame liniuotės pagalba (=su liniuote). Peles naikiname nuodų pagalba (=nuodais). Hipnozės pagalba (=Hipnoze, hipnotizuojant) žmogų galima įvairiai paveikti.
Plačiau >>

Pagal

1. Prielinksnį pagal vartojame, reikšdami daiktą, vietą, kurios pašaliu judama, buvimą šalia, veikimo pagrindą, motyvą, lyginimą. Važiavome pagal kelio kraštą. Pagal namo sieną - darželis. Lazdynai statyti pagal gerą planą. Pagal Jurgį ir kepurė. 2. Prielinksnis pagal nevartotinas reiškiant kilmės…
Plačiau >>

Nuo

Vartojame 1. Prielinksnį nuo vartojame, reikšdami vietą, nuo kurios kas nors daroma, laiko pradžią, būsenos priežastį, paskirtį. Versiu knygų neskaitytų / Nuo rytų lig vakarų. Kiekvienas nuo savęs ginasi. Lijo nuo pat ryto. Atsibudo sustingusi ir net drebanti nuo šalčio.…
Plačiau >>

Sujungiamasis sakinys

1. Priešpriešinio sujungimo sakiniuose antrasis sujungiamas su pirmuoju priešinamaisiais jungtukais bet, tačiau, o, vis dėlto, tik. Tokiuose sakiniuose nevartojame dalelytės gi antrajam sujungti su pirmuoju. Mes dirbome lauke, gi (=o) mergaitės sukosi troboje. Jūs žadėjote daug, gi (=tačiau) darbai iki…
Plačiau >>

Link

1. Link vartojame kaip polinksnį, kuriuo reiškiame kryptį. Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklandė aplink ją... 2. Polinksnio link nevartojame su įvardžiu kas (kas link). Kas link jo išprusimo, tai jis geras (=0 išprusęs jis gerai, jo išprusimas geras).…
Plačiau >>