Vartojame

1. Prielinksnį apie vartojame, reikšdami objektą, apie kurį vyksta veiksmas, objektą, į kurį krypsta veiksmas, kalbamą, mąstomą daiktą, buvimo apie ką nors vietą, apytikrę veiksmo vietą, apytikrį veiksmo laiką ir kiekį.

0 rudenį, vaikštinėdamas apie prinokusį lauką, trauki į plaučius sotų duonos kvapą…

Tu, nuošaly stovėdamas, galvojai apie tą drūtasprandį vyrų.

Atsiminė žmoneliai senų padavimų, kur apie panašius pasirodymus kalbama.

Žilų plaukų vainikas apie nuplikusią jo galvų dar labiau išbaldavo.

Jo teko ieškoti kažkur apie Alytų.

Grįžo vyras tik apie pietus.

Turėsi pakloti apie šimtų litų.

Nevartojame

1. Nevartotini su prielinksniu apie veiksmažodžiai aiškinti, įsidėmėti, minėti, nagrinėti, nušviesti.

Aiškinti apie dalyvių rašybą (=aiškinti dalyvių rašybą).

Paminėjo apie tuos (=tuos), kurie vėlavo.

2. Veiksmažodžiai domėtis, įsitikinti, rūpintis, skųstis reikalauja įnagininko, o ne prielinksnio apie.

Jaunuolis domėjosi apie viską (=viskuo).

Aš visiškai įsitikinusi apie jo padorumą (=jo padorumu).

Bobulė rūpinosi apie mažąjį Antanuką (=mažuoju Antanuku).

3. Nevartojame prielinksnio apie su veiksmažodžiais abejoti, diskutuoti, ginčytis, tartis. Vartojame prielinksnį dėl.

Susirinkusieji ėmė diskutuoti apie kelionę (=dėl kelionės) į Ventės draustinį.

Klausytojai ėmė ginčytis apie koncerto afišą (=dėl koncerto afišos).

4. Nusakant objektą, prielinksnis apie nevartotinas su veiksmažodžiais liudyti, pažymėti, skelbti.

Apie tai (=Tai) liudija tokia ištrauka iš knygos.

Dokumente pažymima apie būtinumą (=kad būtina) geriau lankyti pamokas.

Užrašas ant durų skelbė apie tai (=tai).

5. Prielinksnis apie nevartotinas, reiškiant priežastį.

Apie šį kūrinį (=Dėl šio kūrinio) nenutyla ginčai.

Views All Time
Views All Time
2064
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!