Lietuvių kalboje be didesnio reikšmės skirtumo vartojami prielinksniai anot ir pasak, iki ir lig, greta ir šalia, pagal ir palei.

Anot patarlės, negirk dienos be vakaro, marčios be metų.

Pasak eigulio, gandras miške buvo pastebėtas balandžio pradžioje.

Kunteris atsargiai patvoriu prislinko iki namo…

Meilė, mano nuomone, tada tėra tikra, gryna ir verta to vardo, jei ji tveria lig mirties.

Gana dažnai klaidingai vartojame prielinksnius. Čia aptariame porą dešimčių prielinksnių, kurių vartojimas gali sudaryti keblumų: ant, apie, aplink, dėka, dėl, į, iš, link, nuo, pagal, pagalba, pas, po, prie, prieš, su, tarpe, ties, už, virš, viršum.

Views All Time
Views All Time
2604
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!