Mokiniai gana dažnai nesuvokia žodžio vartojimo sferos, nejaučia atspalvio, kurį žodis įgyja, tam tikroje sferoje funkcionuodamas. Dėl šios priežasties pavartojama oficialiojo stiliaus žodžių, terminų, neatitinkančių rašinio temos ir visos stilistinės teksto atmosferos:

Karštos vasaros metu Jonukas nuvyko pas savo senelius.

Ant ežero su rogutėmis važinėjosi būrys vaikų, kiti linksmai čiuožė su pačiūžomis. Visi jie buvo jaunesniojo mokyklinio amžiaus.

Kartais dėl blogų gamtinių sąlygų mokytoja vėluodavo į pamokas.

Į rašinius skverbiasi administracinio stiliaus perifrazės:

Mirus motinai, iškilo Petrui vedybų klausimas.

Ypač įkyri perifrazė pasižymi + veiksmažodinis ar būdvardinis daiktavardis:

Šis berniukas pasižymi sugebėjimu tiksliai pamėgdžioti paukščio balsą.

Tokios perifrazės ne tik kuria nereikalingą administracinio stiliaus koloritą, bet ir daro kalbą netikslią, kenkia glaustumui (plg. berniukas sugeba pamėgdžioti).

Kartais rašoma per aukštu, iškilmingu stiliumi.

Dažnokai nesugebama atsižvelgti į aprašomo personažo išsilavinimą, kalbos ypatumus, nepagrįstai vartojami tarptautiniai ir kitokie knygiški žodžiai

Dirdų gyvenimo devizas — „žmogus žmogui vilkas”.

Matydama, kad darbštumu ir švelnumu tėvų nepaveiks, Katrė pradeda kalbėti Vingių stiliumi — bartis, šūkauti.

Ne visada motyvuoti rašomuosiuose darbuose buitinio stiliaus žodžiai, frazės, formos. Jų daugiau pasitaiko žemesniųjų klasių mokinių rašiniuose. Bene būdingiausios čia šnekamojo stiliaus metonimijos ir elipsės; lietuvių (= lietuvių kalba, lietuvių literatūra), fizinis (= fizinis lavinimas), krepšinis (= krepšinio sekcija, krepšinio treniruotės), autotransportas (= autotransporto įmonė):

Man labiausiai patinka geografija, istorija, botanika, lietuvių.

Tėtis dirba autotransporte Nr. l vairuotoju.

Tačiau aš futbolo ir čiuožimo nelankau.

Ryškų buitinio stiliaus atspalvį turi pasakymas dvylika klasių, vartojamas reikšme „vidurinė mokykla”:

Aš noriu baigti 12 klasių ir stoti į mediciną.

Nejausdamas žodžio ir sintaksinės konstrukcijos funkcinių atspalvių, mokinys vartoja šnekamojo ir knyginio stilių pasakymus greta:

Tuo metu atvažiavo greitoji. Kaip pranešė gydytojas, Rasytė gyvens.

Kanceliarinio stiliaus žodžiai eina pagrečiui su poetiniais:

Poetas daug dėmesio skiria, apdainuodamas mūsų šalies gamtos grožį.

Views All Time
Views All Time
3932
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!