1. Priešpriešinio sujungimo sakiniuose antrasis sujungiamas su pirmuoju priešinamaisiais jungtukais bet, tačiau, o, vis dėlto, tik. Tokiuose sakiniuose nevartojame dalelytės gi antrajam sujungti su pirmuoju.

Mes dirbome lauke, gi (=o) mergaitės sukosi troboje.

Jūs žadėjote daug, gi (=tačiau) darbai iki šiol nevykdomi.

2. Sakiniams sujungti nevartotini vertalai vienok (=tačiau, bet, o), o taip pat (=ir, taip pat), tuo tarpu kai…

Aš jam šaukiu, vienok (=tačiau, bet, o) jis, matyt, negirdi.

Reikia panagrinėti kūrinio siužetą, o taip pat (=ir, taip pat) būtina suvokti idėjinį turinį.

Dirbome, stengėmės, tuo tarpu kai (=nors) jokių pastangų nereikėjo.

3. Nevartokime priduriamųjų sakinių su pastoviais žodžių junginiais kas link, kas liečia. Vietoj jų geriausiai tinka prielinksnis dėl.

Kas link (=Dėl) vadovėlių mes jau susitarėme.

Kas liečia pinigus (=Dėl pinigų) ekskursijai tarsimės su tėveliais.

Views All Time
Views All Time
3075
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!