Pirmiausia gali būti skiriamos dvi stiliaus klaidų grupės: 1) funkcinių stilių normų pažeidimai ir 2) bendrųjų stiliaus reikalavimų pažeidimai, t.y. kalbos tikslumo, aiškumo, glaustumo ir kitos klaidos. Abiejų grupių klaidos skirstomos smulkiau pagal kalbos pakopas: funkcinio stiliaus normą ar kurį nors stiliaus reikalavimą pažeidžia netinkamas žodis, gramatinė forma, sintaksės konstrukcija, netinkama garsų darna.

Galima stiliaus klaidas ir kitaip klasifikuoti — pradėti nuo kalbos pakopų. Šiuo atžvilgiu skirtume 5 klaidų grupes: leksines, darybines, morfologines, sintaksines ir fonetines stiliaus klaidas. Šitoji klasifikacija stilistikos požiūriu trūktina: jos išeities pagrindą sudaro ne stiliaus kategorijos, o kalbos struktūros pakopos: pradedama nuo klaidos lokalizavimo neapibūdinus jos stilistinės esmės. Kita vertus, toks stiliaus klaidų skirstymas turi savų pranašumų: jis „prieinamas ir mažiau reikalų su stilistika turėjusiems žmonėms”, taigi gali būti patogesnis žemesnėse klasėse. Visai atriboti tas dvi stiliaus klaidų klasifikacijas netikslu, nes kiekviena tokia klaida priklauso ir tam tikrai kalbos pakopai, ir kartu yra nusižengimas stiliaus reikalavimams. Kad ir kurią klasifikaciją pasirinksime, teks naudotis abiejų sąvokomis. Konstatuodami, kad pasakymas yra neaiškus, turėsime nustatyti, kas jį tokį daro: leksikos ar gramatikos vienetas, pvz., neapdairiai pavartotas homonimas, homoforma ar sakinio konstrukcija. Eidami kitu keliu, stiliaus požiūriu atmesdami kurį kalbos vienetą — žodį, formą, konstrukciją,— kartu nurodysime, ir kodėl jis netinkamas, pvz., daro pasakymą dviprasmį.

Aptariant sudėtingą ir toli gražu neišspręstą stiliaus klaidų sąvokos ir klasifikacijos problemą, reikia pasakyti dar štai ką. Vienas dalykas yra mokslinė — smulki, preciziška — teksto klaidų klasifikacija ir kitas — mokinių rašomųjų darbų klaidų grupavimas mokykloje. Stiliaus klaidų sąvoka mokykloje turėtų būti palyginti plati, o klasifikacija nelabai smulki. Žinoma, labai bendra klasifikacija taip pat mažai tenaudinga: ji nepadeda atpažinti ir taisyti klaidų. Aukso vidurį rasti nelengva.

Views All Time
Views All Time
4992
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!