Lietuvos viešosios policijos biuro
Prevencijos tarnybos komisaras inspektorius
Gytis Milašius

Gegužės 21 dieną Kultūros namuose “Banga” įvyko tarpžinybinė konferencija narkomanijos prevencijos tema “Narkomanija Visagine: padėtis be išeities ar išsprendžiama problema?”

Konferencijai buvo rengtasi keletą mėnesių: vasario pabaigoje Lietuvos Viešosios policijos biuro atsakingi pareigūnai susitiko su Visagino miesto meru, policijos komisariato darbuotojais bei savivaldybės specialistais, pristatė Seimo rezoliuciją dėl kovos su narkomanija šalyje ir prevencinės veiklos suaktyvinimo. Buvo nutarta surengti tarpžinybinę konferenciją Visagine, pakviečiant į ją respublikinių žinybų bei ministerijų darbuotojus.

Kovo – balandžio mėnesiais Visagino Priklausomybių prevencijos taryba, drauge su miesto ugdymo įstaigomis, parengė pasiūlymų projektą, kuriame buvo numatyti pageidavimai respublikinėms žinyboms dėl prevencinių priemonių Visagino mieste aktyvinimo.

Konferencija sulaukė tikrai nemažo dėmesio. Joje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Janė Narvilienė, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Andrejus Piliaviecas, Vaiko raidos centro direktorius Linas Slušnys, ŠMM Socialinės politikos departamento Socialinių problemų sektoriaus vyriausiasis specialistas Algis Šimaitis, Lietuvos AIDS centro ambulatorinės priežiūros skyriaus vedėja Julija Rakickienė, Lietuvos viešosios policijos biuro Prevencijos tarnybos vyresnysis komisaras Remigijus Kalašnykas, Nevyriausybinės organizacijos “Vilties žingsniai” direktorė Janina Daukšienė. Visagino miestui atstovavo ir pranešimus skaitė Šeimos krizių centro ir Priklausomybių prevencijos tarybos vadovė Laima Paulauskienė, Psichikos sveikatos centro darbuotojas, vaikų ir paauglių psichiatras Ramūnas Likas, Savivaldybių policijos vyr.inspektorius Jonas Karpickas, prevencinį darbą ugdymo įstaigose kuruojanti Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Žana Širokina, Visagino miesto skautų draugovės pirmininkė Liudmila Vojevodina.

Prelegentai pateikė daug naudingos informacijos: R. Kalašnykas pristatė Prevencijos tarnybos nuveiktą darbą narkomanijos prevencijos srityje, pateikė statistinius duomenis ir pasiūlymus dėl narkomanijos prevencijos veiklos gerinimo Visagino mieste. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Algis Šimaitis pastebėjo, jog mūsų šalyje pakankamai daug nuveikta organizuojant prevencinį darbą, reikia tiktai mokėti kūrybiškai pasinaudoti esamomis priemonėmis bei kolegų patirtimi. Julijana Rakickienė, pristačiusi pranešimą “AIDS/ŽIV – narkomanijos pasekmė”, paneigė netolimoje praeityje vyravusią nuomonę, jog XX amžiaus maras plinta tik lytiniu keliu. 2001m. duomenimis, per 70 procentų šiuo metu nustatytų ligos nešiotojų užsikrėtė naudodami intraveninius narkotikus.

Mindaugas Survila, jau kelintus metus vadovaujantis Meikštų dvaro bendruomenei, kurioje gyvena 30 asmenų, siekiančių išsivaduoti iš narkotikų priklausomybės, pristatė bendruomenės veiklą. Šiandien tai didžiausia tokio pobūdžio bendruomenė Lietuvoje. Jos veikla pagrįsta pasaulyje pripažinta anoniminių alkoholikų ir narkomanų reabilitacijos “12 žingsnių programa” bei darbo terapija. Per savo veiklos praktiką Mindaugui teko susidurti su įvairiais žmonėmis, pasak jo liga nesirenka sau aukų – tik kartą pabandę narkotikų, priklausomybėn gali patekti ir moksleiviai, ir studentai, kartais savo liūnan kvaišalai įtraukia ir gana daug gyvenime pasiekusius žmones. Jo vadovaujama bendruomenė gyvena pagal griežtą darbotvarkę: šiokiadieniais po 4,5 val. dirbama fizinį darbą, daug laiko skiriama savianalizei, nueito kelio apmąstymams, visas laikas taip suplanuojamas, kad neliktų laiko bereikalingoms mintims. Pabaigdamas pranešimą Mindaugas Survila pastebėjo, jog bendruomenėje nėra nė vieno profesionalaus mediko, psichologo – visi vienaip ar kitaip praeityje buvo susiję su narkomanijos problema. Negalima dirbti su žmonėmis, jų nesuprantant, smerkiant ir kaltinant.

Seimo narė Janė Narvilienė patikino, kad ne gydymas ir ne baudimas, bet auklėjimas ir švietimas turi išspręsti šią problemą. Vaikų ir tėvų santykiai šeimoje, atsigręžimas į tradicines vertybes – tai kelias į jaunimo dorą, dvasingumą. Tuomet gyvenime nebeliks vietos narkotikams.

Po konferencijos Lietuvos Viešosios policijos biuro Prevencijos tarnybos pareigūnai kolegoms iš Visagino įteikė naujutėlį kompiuterį su spausdintuvu ir vaizdo grotuvą.

Apibendrindami konferenciją galima teigti, kad ji pasiekė savo tikslą – užmegztas glaudesnis ryšys su respublikinėmis žinybomis, svečiai artimiau susipažino su Visagino įstaigų vykdoma prevencine veikla, visaginiečiai daugiau išgirdo apie netradicines prevencinio darbo formas, užsienio šalių patirtį, vietinių bei respublikinių žinybų bendradarbiavimo galimybes.

Apibendrinant konferencijoje išsakytas mintis, galima pacituoti J. Rakickienės primintą liaudies išmintį: pavieniui dirbdami – mes bejėgiai. Narkomaniją galime įveikti tiktai dirbdami kartu, išvien, apjungdami visuomenines iniciatyvas, respublikinių žinybų darbo patirtį bei vietos savivaldos jėgas.

Views All Time
Views All Time
2759
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!