Yra nemažai žmonių, vadinančių save ekstrasensais arba aiškiaregiais ir tvirtinančių, jog turi paslaptingų sugebėjimų tiksliai nusakyti jūsų charakterį, skaityti ateitį, kontaktuoti su mirusiais giminaičiais ir pan.

Nepaisant reikalavimų pripažinti jų sugebėjimus, laboratorijose jie niekad nebuvo sėkmingai pademonstruoti. Australijos Nacionalinis Skeptikų komitetas yra įsteigęs 100 000$ prizą už bet kokį tikrą tokių savybių įrodymą; kol kas tie pinigai vis dar nepaimti.

Bendrasis metodas, naudojamas visų ekstrasensų, chiromantų, iridologų ar astrologų yra vadinamasis “žmogaus reakcijų skaitymas” ir skirtas surinkti informacijai apie klientą. Šio metodo esmė – meistriškas būrėjo sugebėjimas skaityti kliento nevalingas kūno reakcijas ir mokėjimas išgauti iš pastarojo reikiamą informaciją taip, kad vėliau šis būna įsitikinęs, jog tą informaciją būrėjas sužinojo ne iš jo paties, o savo neeilinių sugebėjimų dėka. Procesas pradedamas nuo atsargios apžiūros, kurios metu, pasinaudojant statistiniais duomenimis bei žmonių charakterio ypatumais, bandoma priskirti klientą kuriai nors “kategorijai”. Pokalbis apie kliento charakterį pradedamas apibendrinančiais teiginiais, kuriuos sau galėtų pritaikyti kiekvienas. Žingsnis po žingsnio ir, siekiant gauti tikslesnius duomenis, pereinama prie artimesnio tarpusavio kontakto.

Žmogiškųjų reakcijų skaitymas – ne viena gudrybė, o ištisas skirtingų metodų komplektas, kurių pagrindinis uždavinys, kaip jau minėta, – pokalbio metu surinkti informaciją apie klientą. Pvz., kad ir tokia frazė: “Iš jūsų delno linijų aš matau, kad turite finansinių problemų, su kuriomis kartais tenka susidurti”. Kiekvienas žodį “finansinių” gali interpretuoti savaip, pakeisti jį į “darbo”, “tarpusavio santykių” ir pan. Pvz., klientė abejoja, ar ne veltui pirko tokį brangų automobilį. Išgirdusi iš būrėjo kažką panašaus į “aš jaučiu, kad turite finansinių rūpesčių” nustemba: “Kaip jūs sužinojote apie mano automobilį?”. Tada būrėjas užtikrina, jog jinai priėmė teisingą sprendimą, nes puikiausiai žino, jog klientė tam ir atvyko… Eksperto rankose ši technika gali pasirodyti bauginančiai pasitvirtinanti. Be abejo, tam reikalingi kruopštūs stebėjimai bei gera atmintis.

1.
Nepamirškite, kad ašinis komponentas sėkmingam charakterio, likimo apibūdinimui yra kliento pasitikėjimas būrėju. Jeigu bus sudarytas įspūdis, kad būrėjas neabejotinai tiki tuo, ką sako, galės “prakišti” net ir nesėkmingas prognozes. Pasitikėdamas būrėju, net ir išgirdęs neteisingus pateiktus teiginius žmogus ims raustis atmintyje, ieškodamas, ar ko panašaus nebuvo.

2. Mokėjimas pasinaudoti ir interpretuoti naujausius statistinius duomenis. Šios informacijos dėka galima susidaryti gan tikslų vaizdą apie tipiškus skirtingų visuomenės klasių bruožus. Be to, niekam ne naujiena, kad didžioji dalis problemų, dėl kurių klientai kreipiasi – tai sveikata, pinigai ir meilė. Būrėjai stebi viską: aprangą, brangenybes (turi/neturi), elgseną, kliento amžių, išsilavinimą, stengiasi perprasti jo ar jo tėvų religines pažiūras, kalbos manierą, socialinį-ekonominį statusą, fizinius požymius. “Jo šukuosena konservatyvi? Iš rūbų galima spręsti, kad klientas neteko/priaugo svorio? ” – tai tik keletas pavyzdžių, ko būrėjas gali ieškoti žmogaus išorėje. Po šios pirminės vizualinės apžiūros jūs jau turite vertingos informacijos, kurią galima vėliau sėkmingai panaudoti kuriant teorijas apie klientą. Nuo šių pirmų išvadų, kurios pokalbio metu patikrinamos dar papildomai, pamažu pereinama prie kliento problemų, vėl stebint jo reakcijas. Tai svarbus žingsnis, kadangi nuo apibendrinančių frazių pereinama prie konkretesnių išvadų, kurios etapas po etapo vis labiau tikslinamos. Jei pirmieji žingsniai žengti reikiama linkme, klientas vis labiau ir labiau įsitikina, kad būrėjas apdovanotas kažkokiomis paslaptingomis neįprastomis savybėmis, kurių dėka taip tiksliai gali nusakyti praeitį ar ateitį.

3. Svarbu nustatyti “būrimo stadiją”. Duokite suprasti, kad jums nesvarbu, tiki klientas, ar ne, jūs savo darbą išmanote ir neabejojate savo teisumu. Stebėkite, kokia bus kliento reakcija, tiki jis, ar ne.

4. Iš anksto užsitikrinkite kliento bendradarbiavimą. Patikinkite, kad sėkmingas būrimas didele dalimi priklauso ir nuo kliento geranoriškumo. Šitaip galima nušauti du zuikius iš karto – nesėkmės atveju, klientas galės kaltinti pats save, kad “nebuvo pakankamai geranoriškas”. Galima tiesiai paklausti, ties kokiomis sferomis klientas pageidauja, kad būrėjas sutelktų savo dėmesį.

5. Panaudokite tokius triukus, kaip krištolinis rutulys, būrimo kortos, chiromantija ir pan. Šie triukai padeda paruošti tinkamą atmosferą fiziologinių reakcijų skaitymui, be to, duoda laiko suformuluoti sekančiam klausimui arba teiginiui. Vietoj to, kad kalbėti bet ką, galima atidžiai studijuoti rutulio paviršių.

6. Rekomenduotina turėti atsarginių frazių sąrašą, kuriomis galima užpildyti pauzes formuluojant teorijas apie kliento charakterį ir pan. Frazės turi būti kuo labiau apibendrinančios ir nekonkrečios, kad kiekvienas klientas jas galėtų savaip interpretuoti ir pritaikyti.

7. Atidžiai stebėkite klientą. Jo laikyseną, kalbos ypatumus, sekite jo atsakymus į jam pateiktus teiginius.

8. Panaudokite “žuvies gaudymo” techniką. Perfrazuokite tai, ką jau išgirdote iš kliento ir tą pačią informaciją, tik kitais žodžiais, perduokite jam atgal. Pvz., kiekvieną frazę galima pateikti kaip klausimą ir laukti atsakymo. Jei atsakymas ar reakcija į klausimą teigiami, ankstesnę frazę galima pateikti kaip neginčijamą teiginį. Dažniausiai klientas tiesiogiai atsako į užuominomis pateiktą klausimą, o vėliau pamiršta, jog pats į jį ir atsakė. Būrėjas savo kalboje gali pavartoti tokias frazes kaip “aš beveik jaučiu… ” arba “noriu pasakyti… “, kurios, nors ir netiesioginės, tačiau padeda “ištraukti” iš žmogaus nesąmoningą atsakymą. Dažniausiai žmogus pats ir nesuvokia, jog pakluso šiems paakinimams. Po reikiamos pauzės būrėjas pats pakartoja interpretuodamas neseniai išgirstą informaciją klientui.

9. Būkite geras klausytojas. Jei klientas nori išsipasakoti, skatinkite jį. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės kreipiasi į ekstrasensus – noras būti išklausytiems. Dažniausiai jie jau būna suradę savo problemų sprendimo būdą, tačiau nori, kad būrėjas jam pritartų.

10. Dramatizuokite savo darbą. Suteikite savo žodžiams “gilesnę” prasmę, priverskite žmogų pasijusti praskleidžiančiu paslapties šydą, gaubiantį jo likimą.

11. Stenkitės sudaryti įspūdį, jog pasakojate mažiau, nei žinote. Vos tik klientas įsisąmonins, kad jums žinoma tokia informacija, kurios įprastai negalėtumėte žinoti, jis pamanys, jog žinote viską.

12. Nebijokite kiekvienu palankesniu momentu pataikauti klientui. Jei šis pareikš, jog jam pataikaujama, galima jam pasakyti: “Jūs visada įtarinėjate tuos, kurie jus giria. Jūs negalite patikėti, kad kas nors apie jus galėtų kalbėti gerus dalykus, nieko už juos nesitikėdamas gauti mainais”.

13. Atminkite auksinę taisyklę: ką klientas nori išgirsti, pasako jis pats!

Ray Hyman “Guide to Cold Reading”

Views All Time
Views All Time
5798
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!