Aštuonios Jogos pakopos aprašomos Išminčiaus Patandžali “Joga Sutra” antroje dalyje vadinamoje “Sadhanapadah (apie dvasinę praktiką) Pirmoji iš jų yra Jama (mūsų savikontrolė aplinkos atžvilgiu). Tai yra Didieji priesakai atitinkantys visų religijų, šalių, amžių ir laikų nuostatus. Jie tokie:

Ahimsa (geranoriškumas),
Satja (teisingumas),
Asteja (dora),
Brahmačarija (skaistybė ir susilaikymas),
Aparigraha (laisvė nuo sankaupų, gobšumo, šykštumo).

Šie priesakai yra dorovės normos tiek visuomenei, tiek kiekvienam žmogui. Jų ignoravimas gimdo chaosą, smurtą, melą, vagystes, ištvirkimą, pavydą. Šio blogio šaknys godumo, geismo bei prieraišumo jausmuose, kurie, savo ruoštu, gali būti trejopi: silpni, vidutiniai, stiprūs. Jie atneša tik kančią, nesuvokimo ir bukumą. Išminčius Patandžali iškarto pakerta tiems reiškiniams šaknis nukreipdamas žmogaus mintis į penkis Jama principus.

OM TAT SAT

Views All Time
Views All Time
2380
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!