Archives for Jehovos liudytojai

Dovanų atėmimas

Tikintieji po Jėzaus sugrįžimo vėl panaudos stebuklingas Šventosios Dvasios dovanas, kad pakeistų esamą pasaulį į Dievo Karalystę. Todėl šios dovanos vadinamos "būsimo amžiaus (pasaulio) jėgomis" (Žyd 6:4,5). Joelio 2:26-29 aprašomas didžiulis dvasios išliejimas, kuris sekė po Izraelio atgailavimo. Tas faktas,…
Plačiau >>

Siela

Viso to šviesoje neįmanoma nė įsivaizduoti, kad žmogus galėtų turėti "nemirtingą sielą" ar kokią kitokią savaime nemirtingą dalį. Dabar mes pamėginsime susiorientuoti painiavoje, supančioje žodį "siela". Hebrajiškas ir graikiškas žodžiai (atitinkamai "nefeš" ir "psyche"), kurie Biblijoje verčiami žodžiu "siela", dar…
Plačiau >>

Žmogaus prigimtis

Atrodo, kad dauguma žmonių praleidžia labai mažai laiko mąstydami apie mirtį, ar apie savo prigimtį, kuri yra pagrindinė mirties priežastis. Be tokios savianalizės nepasiekiamas reikiamas savęs pažinimas, todėl žmonės eina per gyvenimą vadovaudamiesi tiktai savo pačių prigimtiniais geismais. Nors tas…
Plačiau >>