Archives for Jehovos liudytojai

Pažadai Abraomui

Jėzaus ir apaštalų skelbta Evangelija iš esmės nesiskyrė nuo to, ką žinojo Abraomas. Dievas per Raštus "iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną" (Gal 3:8). Supratę tai, kas buvo pasakyta Abraomui, mes sužinosime krikščioniškos Evangelijos pagrindus. Be to, yra kitų nurodymų,…
Plačiau >>

Pažadai Nojui

Žmonijos istorijai besivystant po Adomo ir Ievos, žmonės darėsi vis labiau sugedę. Įvykiai klostėsi taip, kad civilizacija pasiekė tokią moralinės degradacijos stadiją, jog Dievas nusprendė sunaikinti visą gyvybę žemės paviršiuje išskyrus Nojų ir jo šeimą (Pr 6:5-8). Dievas liepė Nojui…
Plačiau >>

Angelai

Dabar mes apibendrinsime viską, ką jau esame išnagrinėję šiame skyriuje, aptardami angelus. Štai jų savybės: jie yra asmenys su kūnais juose yra Dievo Vardas per juos veikia Dievo Dvasia vykdydama Jo valią juose atsiskleidžia Dievo charakteris ir tikslas šitaip jie…
Plačiau >>