Archives for Budizmas

Budos istorija

"Jis pasirodė, Tasai, kuris apšviečia pasaulį, pasaulio saugotojas, įžiebiantis šviesą, duodantis pasauliui akį, kuri įžvelgia irimą… Tu išsiskiri iš visų, didis Išminčiau, žmogau, neturintis sau lygių visuose pasauliuose; į tave neįsismelkia pasaulio dėsniai, kaip kad į lotosą neįsigeria vanduo." Lalitavistara…
Plačiau >>

Budizmas

Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi Indijoje I tūkstantmečio pr. Kr. viduryje, vėliau išplitusi Pietryčių bei Centrinėje Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose. Budizmo pradininku laikomas Sidharta Gautama, pramintas Buda. Doktrinos pagrindą sudaro Budos suformuluotos „keturios kilnios tiesos“: 1) yra kančia; 2) yra…
Plačiau >>

Žemaičiams nėr vilčių tapti laisvamaniais

"Jau geriau fabriką pastatytų, šimtą žmonių į darbą priimtų", - sakė LŽ žurnalistei kavinės savininkė Violeta Gargasienė, paklausta apie netoliese restauruojamą Kražių vienuolyną. Violeta - katalikė, bet ir prekybininkė, savo kailiu patyrusi, kad per pastaruosius dvejus metus žmonių materialinis pajėgumas…
Plačiau >>

Budizmas – Poezija – 16-asis Karmapa Randžiung Rigpe Dordže

Mahamudros giesmė Tas tiesus "dabar" protas, nepaliestas Melo apie išsilaisvinimą ir gimimą. Jo nepaliaujamos manifestacijos netrikdo iliuzijos. Samsara ir nirvana pasirodo tuo pačiu metu - štai nuostabiosios Mahamudros kelias be jokių pastangų. Patyrus, kad suvokimo pagrindas egzistuoja savaime, Griuvo samsaros…
Plačiau >>

Paskaitos – Wojtekas Tracewskis – “Citatos”

Wojteko Tracewskio paskaita Šiauliuose, 2000 m. Mes kartais naudojamės įvairių mokytojų citatomis. Tad šiandien vietoje to, kad kalbėtume apie kokius nors rimtus dalykus ir labai tiksliai sukonstruotus mokymus, atsipalaidavę pakalbėsime įvairiomis temomis, pasinaudodami įvairių prašvitusiųjų žodžiais. O nauji žmonės tikrai…
Plačiau >>
Budizmas

Vajrayana

Vajrayana - (sanskr. “Deimantinė Važiuoklė”). Taip vadinama, kadangi šis mistinis dvasinės transformacijos kelias remiasi Metodo ir Išminties nesuardoma, tvirta kaip deimantas vienybe. Tai aukščiausias Budos mokymo lygmuo, slaptai dėstytas tik išrinktiesiems ir nurodantis, kaip pasiekti Nušvitimą per vieną žmogaus gyvenimą,…
Plačiau >>

Budizmas – Deimantinio Kelio budizmas Vakaruose

Nors vakaruose yra daug įvairių budistinių linijų centrų, šis tinklapis priklauso 230-čiai pasauliečių Karma Kagyu budistinių centrų, kuriuos įkūrė Lama Ole Nydahlas paprašytas 16-ojo Gyalwos Karmapos. Centrams vadovauja Nju Delyje, Indijoje, gyvenantis 17-asis Karmapa Thaje Dordže. Tai demokratiškos grupės, veikiančios…
Plačiau >>

Budizmas – Interviu – Lama Ole Nydahlas – “Rock’n’Roll Buda”

Mattew Arlidge'o interviu su Lama Ole Nydahlu apie religijas ir motociklus. 1994 m. Pasižiūrėkite į nuotrauką.. Kas jis? Topinis Holivudo raumenų kalnas? Koks nors savanaudiškas smogikas iš ypatingos paskirties dalinių? Jeigu taip galvojate, jūs labai klystate. Jis danas Ole Nydahlas…
Plačiau >>

Lobpynas Tsečiu Rinpočė – “Keturios protą išlaisvinančios tiesos”

"Keturios įžanginės praktikos yra svarbesnės negu pagrindinė praktika." Kiekvienai praktikai reikia pasiruošti, jai reikalingas pagrindas. Pasiruošimai yra dvejopi: bendriniai ir ypatingieji. Keturios protą išlaisvinančios tiesos priklauso bendriniams (arba įprastiems). Ką tai reiškia išlaisvinti protą iš samsaros? Tai reiškia išsilaisvinti nuo…
Plačiau >>