Archives for Kitos krikščionybės šakos

Stačiatikiai

Stačiatikiai priklauso vienai iš trijų pagrindinių (greta katalikybės ir protestantizmo) krikščionybės krypčių. Pirmoji Stačiatikių Bažnyčia (dar vadinama Rytų arba Graikų ortodoksų) atsirado apie IV a. Bizantijoje. Nuo Vakarų (Romos) Bažnyčios ji skyrėsi savo apeigomis, liturgija, kalba. 1054 m. įvyko oficialus…
Plačiau >>

Laukaitytė, Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje

Laukaitytė, Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: LII leidykla, 2003, 315, p.: iliustr., lent. Bibliogr.: p. 257–262. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 263–278. – Santr. angl., rus.: p. 279–315. – Tiražas 1000 egz.  ISBN 9986-780-52-7 Knygoje tiriama Stačiatikių…
Plačiau >>

Vilniaus stačiatikių vienuolynas ir Šv. Dvasios cerkvė

Stačiatikių vienuolynas prie Šv. Dvasios cerkvės užima dvi dideles posesijas, plytinčias ant kalnelio prie Aušros vartų gatvės ir 1808 m. nubraižytame Vilniaus plane pažymėtas 17 ir 18 numeriais, dab. Vilniaus 49 kvartalas. Cerkvė ir vienuolynas veikia nuo 1597 m. 1997…
Plačiau >>

Pastarųjų dienų šventieji – mormonai

Atvėrę duris nepažįstamajam su knygų ar brošiūrų glėbiu, galime būti tikri, jog į mūsų namus atėjo misionieriai. Tokiu būdu savo tikėjimą Lietuvoje aktyviausiai skelbia Jehovos liudytojai arba mormonai. Šį kartą kalbėsime apie mormonus, arba Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčią…
Plačiau >>
Kitos krikščionybės šakos

„Neturėk kitų dievų, tiktai mane“

Spalio 31-ąją viso pasaulio evangelikai pažymi reformacijos pradžią, nes šią 1517 metų dieną augustinų vienuolis Martynas Liuteris prikalė prie Vitenbergo bažnyčios durų savo 95 tezes. Be to, šiais metais švenčiamos ypatingos – 475-osios protestantizmo metinės. 1529 m. Špejerio susirinkime evangelikai…
Plačiau >>

„Tikėjimo Žodis“. Ieškojimų kelias

Pateikiame br. Arūno Pranciškaus Peškaičio OFM pokalbį su buvusiu ilgamečiu krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastoriumi Giedriumi Saulyčiu.  ** Giedriau, dabar lyg ir nematyti Tavęs Lietuvoj. Ką veiki? Studijuoju teologiją Tarptautiniame Trejybės universitete netoli Čikagos. Tai yra protestantiškas universitetas? Taip. Tai…
Plačiau >>

Viltingas kardinolo V.Kasperio vizitas Maskvoje

Svarbiausias Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos pirmininko kardinolo Valterio Kasperio vizito į Rusiją antroje vasario pusėje rezultatas – jo susitikimas su Maskvos stačiatikių patriarchu Aleksijumi II bei susitarimas dėl dvišalės Katalikų Bažnyčios ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčios komisijos sudarymo, kuri išsamiai…
Plačiau >>

Krikščionybės įkūrėjas

Philip Schaff Praėjusios istorijos šimtmečiai riedėtų barškėdami tarsi tuščios statinės, jeigu jais nebūtų išpranašautas Kristus. Augustinas „Laikų pilnatvei" atėjus, Dievas siuntė savo viengimį Sūnų, „visų tautų Laukiamąjį", atpirkti pasaulio iš nuodėmės prakeikimo ir įtvirtinti amžinosios tiesos, meilės ir ramybės karalystės…
Plačiau >>

Jonas Bretkūnas – pirmos lietuviškos Biblijos vertėjas

Šių metų spalio 1 d. sukako lygiai 400 metų nuo pirmos lietuviškos Biblijos vertėjo Jono Bretkūno mirties. Ši sukaktis tapatinama ir su lietuviškos Biblijos, kurios vertimą Bretkūnas taisė iki pat savo mirties, 400 metų jubiliejumi. Šia proga Vilniuje, Taikomosios dailės…
Plačiau >>