(Mk 16:17)

Skaitant šiuos žodžius, galima suprasti, kad kiekvienas nuoširdžiai tikintis žmogus gaus stebuklingas dovanas. Tačiau tai daug ką patvirtina – “jie pakels gyvates ir, jei jie ką mirtinga gers, jiems nieko nekenks; ant ligonių jie uždės rankas, ir tie pasveiks” (Mk 16:18). Tai nėra pažadas, kas galėjo teoriškai atsitikti, jei tikintysis tikrai tikėtų; tai yra tikri pažadai, ką tikintieji darys. Kadangi panašūs stebuklai šiandieną nevyksta, tai šios citatos pažadai negali būti priskiriami mums dabartiniu metu. Jūs galite prisiminti, kaip Paulius rankoje laikė nuodingą gyvatę, tačiau jam neatsitiko nieko blogo (Apd 28:3-7). Šis įvykis patvirtino, kad jo skelbimas buvo iš Dievo.

Visi įkvėptieji krikščionys (charizmatai), skelbiantys turį dovanas, per paskutinius šimtą metų dar niekad realiai nepanaudojo šių galių. Jei kiekvienas tikintysis negali to parodyti, tai tas pažadas šiais laikais neišpildomas. Tai patvirtina mūsų išvadą, kad stebuklingas dovanas turėjo ankstyvieji krikščionys pirmame amžiuje, bet tos Dvasios dovanos baigė savo egzistavimą ir buvo atimtos, kai Naujojo Testamento Raštai buvo pilnai užrašyti.

Evangelijos pagal Morkų 16 skyriaus paskutinė eilutė verčia manyti, kad dovanos padėjo tikintiesiems patvirtinti Evangelijos žodį veiksmais: “O šitie ženklai lydės įtikėjusiuosius – jie išėję skelbė visur, Viešpačiui kartu veikiant ir žodį patvirtinant lydimaisiais ženklais” (Mk 16:17,20). Bet kai šis žodis buvo surašytas į Naująjį Testamentą, išnyko stebuklingų dovanų reikalingumas, kad jos lydėtų tikinčiuosius.

Pastaba: Kadangi plačiai kalbama apie Dvasios dovanų turėjimą, todėl 1989 metais įvyko diskusija tarp Dievo įkvėptų krikščionių (charizmatų) pastoriaus John’o Liliekas ir dviejų Brolių Kristuje (“Kristadelfiečių”) John’o Allfree ir šios knygos autoriaus. Diskusijos tema: “Ar Šventosios Dvasios dovanos egzistuoja šiais laikais?” Buvo išsiuntinėti pakvietimai įvairioms Didžiosios Britanijos bažnyčioms ir susirinko virš 1000 žmonių. Reikia pripažinti, kad buvo įvykdytas geriausias “įrodymas” dėl dovanų turėjimo šiais laikais. Protokolo kopiją galite gauti adresu: The Dawn Book Supply, 66 Carlton Road, Nottingham NG 3 2AP, England.

Views All Time
Views All Time
1762
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!