Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag archives for Jehovos liudytojai

Pažadai Nojui

Žmonijos istorijai besivystant po Adomo ir Ievos, žmonės darėsi vis labiau sugedę. Įvykiai klostėsi taip, kad civilizacija pasiekė tokią moralinės degradacijos stadiją, jog Dievas nusprendė sunaikinti visą gyvybę žemės paviršiuje išskyrus Nojų ir jo šeimą (Pr 6:5-8). Dievas liepė Nojui…
Plačiau >>

Angelai

Dabar mes apibendrinsime viską, ką jau esame išnagrinėję šiame skyriuje, aptardami angelus. Štai jų savybės: jie yra asmenys su kūnais juose yra Dievo Vardas per juos veikia Dievo Dvasia vykdydama Jo valią juose atsiskleidžia Dievo charakteris ir tikslas šitaip jie…
Plačiau >>

Pažadai Edene

Jaudinantis pasakojimas apie žmogaus nupuolimą yra pateiktas Pradžios knygos 3 skyriuje. Žaltys buvo prakeiktas už tai, kad neteisingai išdėstė Dievo žodį ir sugundė Ievą nepaklusti šiam žodžiui. Už savo nepaklusnumą vyras ir moteris buvo nubausti. Bet vilties spindulys ateina į…
Plačiau >>

Dievo asmenybė

Biblijoje randame didingą ir šlovingą mokymą apie tai, kad Dievas yra realus ir apčiuopiamas asmuo su kūnu, išoriškai panašiu į mūsų pačių kūną. Taip pat viena esminių krikščionybės dogmų yra teiginys, kad Jėzus - Dievo Sūnus. Jeigu Dievas neegzistuotų fiziškai,…
Plačiau >>

“Jūs gausite Šventosios Dvasios dovanų”

(Apd 2:38) Sekminių dieną kalbėdamas prieš didžiulę minią, Petras pabaigė savo kreipimąsį 38 eilutės žodžiais, kviesdamas krikštytis ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Apie šią dovaną buvo užsiminta todėl, kad apaštalai patys naudojo dovanas kalbėdami miniai įvairiomis kalbomis, aiškindami žmonėms, kad…
Plačiau >>

Kalvinizmas

Prieš kelis šimtus metų Kalvinas iškėlė idėją apie likimą, kad mūsų pačių laisva valia priimti sprendimai neturi jokios reikšmės mūsų išsigelbėjimui; mes iš anksto paruošti išgelbėjimui arba pasmerkimui. Ši mintis dominuoja kai kuriose šiuolaikinėse idėjose: - Nėra jokio reikalo stengtis…
Plačiau >>