Tag archives for Jehovos liudytojai

“Jūs gausite Šventosios Dvasios dovanų”

(Apd 2:38) Sekminių dieną kalbėdamas prieš didžiulę minią, Petras pabaigė savo kreipimąsį 38 eilutės žodžiais, kviesdamas krikštytis ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Apie šią dovaną buvo užsiminta todėl, kad apaštalai patys naudojo dovanas kalbėdami miniai įvairiomis kalbomis, aiškindami žmonėms, kad…
Plačiau >>

Kalvinizmas

Prieš kelis šimtus metų Kalvinas iškėlė idėją apie likimą, kad mūsų pačių laisva valia priimti sprendimai neturi jokios reikšmės mūsų išsigelbėjimui; mes iš anksto paruošti išgelbėjimui arba pasmerkimui. Ši mintis dominuoja kai kuriose šiuolaikinėse idėjose: - Nėra jokio reikalo stengtis…
Plačiau >>

Prisikėlimas

Biblija pabrėžia, kad teisieji bus apdovanoti tik po prisikėlimo, sugrįžus Kristui. Atsakingų mirusiųjų (žr. poskyrį) prikėlimas bus pirmasis dalykas, kurį padarys Kristus; po šito seks teismas. Jei "siela" po mirties tuoj pat patektų į dangų, tada nereikėtų prisikėlimo. Paulius pasakė,…
Plačiau >>