H.W. Armstrong’o organizacijos “Paprastoji tiesa” šalininkai iškėlė idėją apie tai, kad pažadai Abraomui jau išsipildė anglų ir amerikiečių tautose, kurios, jų manymų, yra Efraimo ir Manaso giminės. Judėjimo “Britų izraelizmas” nariai mano, kad Anglijos karaliai ir karalienės yra kilę iš Judo giminės, pradedant nuo karaliaus Dovydo. Norėdami pateisinti savo teorijas, jie turėjo prieiti išvados, kad žydai buvo atmesti kaip Dievo tauta, o vietoj jų išrinktos britų tautos. Jei bus suprasti 3 skyriuje pateikiami aiškinimai, taps aišku, kad šios pretenzijos neturi visiškai jokio biblinio pagrindo. Iš visos daugybės žemiau pateikiami tik keli pavyzdžiai, atskleidžiantys panašių samprotavimų klaidingumą:

– “Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės” (Rom 3:23), todėl Kristus ir mirė, kad duotų galimybę išsigelbėti iš nuodėmės prakeikimo visų tautybių žmonėms. Jei pasikrikštijome į Kristų ir tapome dvasinio Izraelio dalimi, tada visai nesvarbu, kokios tautybės mes esame pagal kilmę (Gal 3:27-29). Mums liepta skelbti Evangeliją visoms tautoms, krikštijant tuos asmenis, kurie ja patiki (Mk 16:15,16); tokiu būdu naująjį Izraelį sudaro žmonės iš visų tautų, o ne vien tik britai.

– Labai sunku nustatyti britų ir amerikiečių tautų kilmę; jas sudaro mišinys žmonių iš įvairių pasaulio dalių. Jei kas nors gimsta tose šalyse, tai dar visiškai nereiškia, kad jie tampa Dievo išrinktaisiais.

– “Britų izraelizmo” šalininkai tvirtina, kad Abraomo palikuonims pažadėtus palaiminimus gavo britų tautos, nepriklausomai nuo jų paklusnumo Dievui. Bet tai prieštarauja ne kartą pakartotam principui, pagal kurį paklusnumas yra būtina sąlyga Dievo palaiminimams gauti. Kun 26 ir Įst 28 skyriuose pabrėžiama, kad palaiminimai nužengs ant izraelitų, jeigu jie vykdys Dievo žodį, o už nepaklusnumą ant jų kris prakeikimai. Taigi negalima tvirtinti, kad Dievas suteikė savo palaiminimus britams nepaisydamas jų paklusnumo Savo žodžiui, ir netgi atviro nepaklusnumo jam akivaizdoje, nes tai tikrai neatitinka sąlygų, pagal kurias Dievas suteikia Savo palaiminimus.

– Tvirtinimas, kad Dievas atmetė Izraelio tautą ir pakeitė ją britais, prieštarauja mintims, kurios išdėstytos kad ir Rom 11:1,2: “Ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu? Juk ir aš (Paulius) izraelitas, iš Abraomo palikuonių… Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė”.

– Dievo Karalystė praeityje buvo Izraelio Karalystė (2 Krn 9:8). Ji buvo sunaikinta dėl nepaklusnumo, bet ši Karalystė bus atkurta (Ez 21:25-27). Ji grįš į Jeruzalę (Mch 4:8), kuomet Jėzus ten atsisės į Dovydo sostą (Lk 1:32).

– Dabartiniu metu išsklaidyta Izraelio tauta turi vėl susirinkti kartu iš įvairių pasaulio dalių: “Štai aš (Dievas) imsiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, į kurias jie nuėjo… Aš padarysiu iš jų vieną giminę šalyje, Izraelio kalnuose” (Ez 37:21,22). Šiuo metu tai pildosi, sugrįžtant į savo žemę tikriesiems žydams; galutinai ši pranašystė išsipildys Dievo Karalystėje, kuri, kaip rodo dabartinis žydų grįžimas į savo žemę, turi ateiti labai greitai.

Pastaba: Tie, kas ypač domisi šiuo klausimu, iš leidėjų gali nemokamai gauti brošiūrėlę “Britų izraelizmo nagrinėjimas”.

Views All Time
Views All Time
1771
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!