Vakar Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis 2-asis Europos narkomanijos prevencijos forumas “Kodėl neturėtume vartoti narkotikų?”.

2-ojo Europos narkomanijos prevencijos forumo tikslas – atkreipti progresyvios visuomenės dėmesį į narkomanijos keliamus iššūkius, skatinti Europos regiono valstybių bendradarbiavimą narkomanijos kontrolės ir prevencijos srityje. Į renginį atvyko apie 130 forumo dalyvių – narkomanijos kontrolės ir prevencijos politikai, ekspertai, mokslininkai, visuomeninių jaunimo organizacijų atstovai iš 36 Europos šalių bei 20-ties Lietuvos institucijų, universitetų, nevyriausybinių organizacijų.

Forumo dalyvius pasveikinęs sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga pažymėjo, kad grėsmingai plintanti narkomanija – socialiai nepriimtinas reiškinys, neigiamai veikiantis visas visuomeninio gyvenimo sritis, mažinantis gyventojų saugumą, keliantis realius pavojus visuomenės sveikatai. “Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politika gali būti sėkminga, jeigu joje aktyviai bendradarbiauja visi valstybės politiką formuojantys sektoriai – sveikatos apsaugos, švietimo ir ugdymo, socialinės apsaugos, teisėsaugos institucijos, kitos valstybinės bei visuomeninės organizacijos, dalyvauja patys gyventojai, – teigė Ž. Padaiga. – Vienas iš didžiausių mūsų sveikatos politikos laimėjimų – rūkymo viešose maitinimo vietose uždraudimas – įrodė, kad permainos yra realios, kai imamasi vieningų, koordinuotų, mokslu bei praktika paremtų veiksmų. O lemiamas vaidmuo šiame procese tenka jaunimui, neabejingam savo ir savo tautos ateičiai.”

Europos forumo metu dalyviai turi unikalią galimybę ne tik išklausyti plenarinių posėdžių pranešimus, bet ir dalyvauti diskusijose darbo grupėse, skirtose šioms temoms: narkotikų vartojimo įtaka gyvenimo būdui, narkotikų vartojimas ir žiniasklaida ir kt. Jaunimo organizacijų atstovai darbo grupių pristatymuose galės pasidalinti savo žiniomis bei naujomis idėjomis su narkomanijos prevencijos srityje dirbančiais ekspertais bei politikais. Paskutiniąją forumo dieną – bus apdovanoti trys geriausi Europos narkomanijos prevencijos projektai, kuriuose aktyviai dalyvavo jauni žmonės. Taip siekiama paskatinti įgyvendinti kokybiškus projektus narkomanijos prevencijos srityje.

Forumą organizavo Europos Tarybos Pompidou grupė, nuo 1971 m. sėkmingai įgyvendinanti Europos Tarybos politiką, kuria siekiama stiprinti narkomanijos prevenciją ir narkotikų kontrolę, bei Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuo 2004 m. aktyviai dalyvaujantis Europos Tarybos Pompidou grupės veikloje. Pompidou grupės ir jos nare 2002 metais tapusios Lietuvos bendros veiklos tikslas – keistis informacija apie šalių veiklą narkotikų kontrolės srityje, vykdomą politiką bei programas, rengti tarpžinybines konferencijas narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės klausimais. Šiuo metu Pompidou grupė vienija 35 šalis. Grupė prioritetus teikia šioms veiklos kryptims: narkomanijos prevencijai, socialinei buvusių narkomanų reintegracijai, švietimo ir tyrimų plėtrai narkotikų kontrolės bei prevencijos srityje.

1-asis Europos narkomanijos prevencijos forumas įvyko 2004 metais, Jekaterinburgo mieste, Rusijos Federacijoje.

Daugiau informacijos apie 2-ąjį Europos narkomanijos prevencijos forumą:

http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/Focus/RecentEvents/VilniusECF_en.asp

Views All Time
Views All Time
43986
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!