Pagal Sijo Leung Ting

Prieš maždaug 250-300 metų gyveno Šaolinio vienuolė Ng Mui. Ji buvo “Weng Chun Bak Hok Pai”, arba “Baltosios gervės” kung fu iš Weng Chun zonos Fujian provincijoje, stiliaus meistrė. Kartu su keliais kitais Šaolinio vienuoliais, Ng Mui buvo medžiojama Qing dinastijos valdovų. Jie pabėgo iš Fujian ir pasitraukė į skirtingas pietų Kinijos vietoves. Ng Mui pabėgo į Yunan ir Scechuan provincijų pakraštį. Ji apsistojo “Bak Hok Koon” arba “Baltosios Gervės Šventykloje”, Leung kalnuose.

Ten jinai priėmė kelis mokinius.

Ng Mui buvo gabi kung fu entuziastė. Ji siekė dar labiau pagerinti tai ką buvo įvaldžiusi, nors jau buvo viena geriausių eksperčių. Ng Mui pastebėjo, kad šioje vietovėje, kung fu stiliai skiriasi – naujoviški ir praktiški. Ji reformavo senąjį stilių įdiegdama kai kurias naujas technikas, ir sukurė naują stilių. Vėliau Ng Mui perdavė visas savo žinias Yim Wing Tsun, pažangiausiai ir mylimiausiai savo mokinei.

Yim ištekėjo už Leung Bok Chau, druskos pirklio iš Guangdong. Yim išmokė savo vyrą visko, ką buvo išmokusi iš Ng Mui, nuo tada pora pasišventė tobulinti šį kovos meną.

Vėliau, Leung perdavė savo žinias Leung Lan Kwai, gydytojui žolelėmis. Kadangi šis stilius neturėjo savo vardo, Leung Bok Chau nutarė pavadinti jį Wing Tsun Kuen, savo žmonos garbei.

Kumštis ir lazda

Leung Lan Kwai buvo labai išrankus, todėl per visą savo gyvenimą jis priėmė du mokinius. Vienas iš jų gavo tik kelias kumsčio technikas, kai tuo tarpu kitas, vardu Wong Wah Bo, įvaldė visą jo mokslą. Wong buvo aktorius operos trupėje. Tomis dienomis operos keliaudavo upe iš vienos vietos į kitą vaidinti spektaklius, visi aktoriai, darbininkai ir įranga buvo gabenami raudonai nudažytoje džonkoje kaip jų simbolis. Daugelis “Raudonosios Džonkos” pasekėjų buvo įvaldę kovos menus, kurie buvo svarbūs jų pasirodymams. Toje pačioje džonkoje, kurioje dirbo Wong, buvo jūreivis, vardu Leung Yee Tai. Su laiku Wong pastebėjo, kad Leung yra kovos su ilga lazda ekspertas. Leung išmoko “Šešių su pusę taško ilgos lazdos” technikos iš budisto vienuolio Chi Sin, Ng Mui mokinio, kuris kaip ir Ng Mui pabėgo iš Šaolino. Karta Chi Sin apsimetė virėju “Raudonojoje džonkoje”, ir perdavė šią techniką Leung Yee Tai. Abudu Wong ir Leung pripažino abejų technikų privalumus, ir nutarė pasidalinti savo žiniomis.

Kartu jie sugebėjo patobulinti ir modifikuoti ilgos lazdos techniką ir pritaikyti ją Wing Tsun sistemai. Taip “Šešių su puse taško” lazdos technika atkeliavo į Wing Tsun ir , žinoma, Leung Yee Tai tapo Wing Tsun tęsėju.

Fatshan kovotojai

Su laiku, Leung Yee Tai perdavė šį meną Leung Jan, gydytojui žolelėmis iš Fatshan miesto. Fatshan mieste kirtosi daugelis svarbių kelių šalia Pearl upės, todėl jis buvo svarbus Guangdong provincijos komercinis centras ir jame gyveno labai daug žmonių. Leung Jan augo geroje šeimoje, todėl jis buvo mandagus, kultūringas ir švelnus. Jis vertėsi farmacija ir teikė medicinos paslaugas Fatshan gyventojams. Jis buvo gabus gydytojas ir jo verslas klestėjo. Jis buvo mėgiamas pacientų. Leung Jan laisvu laiku studijavo literatūrą ir, visų nuostabai, kovos meną. Jis išmoko kelias skirtingas technikas, bet nebuvo jomis patenkintas. Visą laiką jis bergždžiai ieškojo idealios sistemos ir idealaus instruktoriaus, kol susitiko su Leung Yee Tai ir jo Wing Tsun sistema. Leung Jan taip sudomino šis unikalus kung fu stilius, kad jis nusprendė skirti savo gyvenimą ir visas pastangas tapti šio stiliaus meistru ir pagerinti savo sugebėjimus. Jis greitai išgarsėjo savo pasiekimais. Daugelis kung fu kovotojų išgirdę jo vardą ėjo kautis su juo, bet Leung visi jie buvo nugalėti. Su laiku jis užsitarnavo sau “Wing Tsun kung fu karaliaus” vardą. Taip Leung Jang ir Wing Tsun vardai tapo dažnai vartojamais žodžiais Fatshan mieste.

Leung nelaikė mokymo Wing Tsun kung fu kaip profesijos, bet jo paties noras ir domėjimasis kovos menu skatino priimti kelis mokinius, įskaitant abu jo sūnūs: Leung Bik ir Leung Tsun. Vienas neprilygstamų jo mokinių buvo Chan Wah Shun. Chan vertėsi pinigų keitimu ir visi kaimynystėje jį vadino Chan pinigų keitėju.

Chan gavo labai mažai mokslų, bet buvo iš prigimties gabus, įkyrus ir ryžtingas. Jis buvo rinkos žmogus ir tas žmogus, kuris bendravo su žemos kultūros žmonėmis, kurie laikė kovą, kaip gerą būdą spręsti ginčus. Taigi Chan turėjo daug galimybių išmoktą techniką, pritaikyti praktikoje. Jis padarė spartų progresą ir pagaliau tapo meistru bei Wing Tsun stiliaus lyderiu tuo metu. Neilgai trukus, jo šlovė pasiekė Qing dinastijos aukštus valdžios pareigūnus. Jie pakvietė Chan dirbti kung fu instruktoriumi kareivinėse. Chan dirbo tik kurį laiką, o po to grįžo į Fatshan toliau tobulinti savo sugebėjimus. Kaip ir jo mokytojas Leung Jan, Chan laikė mokymą kun fu kaip laisvalaikį, o ne kaip profesiją.

Per trisdešimt šešis metus kung fu mokymo, Chan išmokė iki 16 mokinių, įskaitant ir jo paties sūnų Chan Yu Min, kuris vėliau užsidirbo “Septynių provincijų lazdos karaliaus” vardą. Kitas pažangus mokinys buvo Ng Chung So, kuris išmoko viską, ir vėliau buvo Chan Wah Shun asistentas.

Chan priėmė savo paskutinį ir jauniausią mokinį, kai jam suėjo septyniasdešimt. Jaunas berniukas buvo tik trylikos metų, bet buvo karštas Wing Tsun ir Chan garbintojas. Chan mokė berniuką tris metus, kol jam suėjo 16 metų. Tais pačiais metais berniukas buvo išsiųstas šeimos mokintis i Hong Kong.

Chan priimdamas šį jauną berniuką į mokinius, net nesvajojo, kad jis taps nenugalėtu Wing Tsun meistru. Jo vardas, didesnis negu jo pirmtakų, buvo žinomas visiems kovos meno rato žmonėms. Jo šlovė buvo užtarnauta darbštumu ir atkaklumu. Jis nebuvo niekas kitas, kaip tik didysis meistras Yip Man.

Meistrų meistras

Yip Man, Wing Tsun kung fu didmeistris, buvo aštuntas įpėdinis tiesioginėje paveldėtojų linijoje. Jis užaugo turtingoje šeimoje, kuri valdė nemažus dirbamos žemės plotus, ir daug turto Fatshan mieste. Daugelis būtų įsivaizdavę, kad Yip Man turėjo būti išlepintas gero gyvenimo vaikis, kuris nebūtų ėmesis jokio fizinio darbo. Bet, visų nuostabai, jis labai domėjosi kovos menu. Jis trylikos metų pradėjo mokintis Wing Tsun pas Chan Wah Shun, mokėsi trejus metus. Po Chan Wah Shun mirties, Yip Man išvyko mokintis į Hong Kong, kur gavo antrąjį išsilavinimą geros reputacijos katalikiškoje mokykloje, Šv. Stephen koledže. Likimas lėmė, kad Yip Man Hong Konge susitiko su Leung Bik. Leung Bik buvo vyresnysis Leung Jan sūnus ir Chan Wah Shun (Yip Man mokytojo) kung fu brolis.

Leung Bik įžvelgė Yip Man temperamentą, pasiryžimą ir kitas reikalingas savybes, todėl pasiūlė tapti jo mokiniu ir išmokti visko, ką jis išmoko iš savo tėvo Leung Jan.

Yip Man perėmė per keletą metų iš Leung Bik visas Wing Tsun kung fu paslaptis, bet Yip Man dar buvo toli gražu nepatenkintas savo pasiekimais. Būdamas 24 metų jis gryžo į Fatshaną. Čia jis praleido daug laiko praktikuodamasis su savo vyresniu kung fu broliu, Ng Chung So, taip pat ir su Ng mokiniais. Jis ištobulino savo sugebėjimus iki aukščiausio laipsnio. Yra daug istorijų ir anekdotų apie Yip Man žygdarbius Fatshan mieste. Sakoma, kad jis kartą rūmuose žaibiškai nokautavo piktą kareivį, besitaikantį į jį pistoletu; kad su šluojančiu spyriu jis sulaužė stumiamas duris su vyro rankos storio staktom; kad jis kovojo daug dvikovų ir kiekvieną kartą jis sugebėdavo įveikt savo oponentą mažiau nei per sekundę ir t.t

Nepaisant jo neprilygstamos šlovės Fatshan mieste, Yip Man nė negalvojo kam nors perduoti savo žinias, net savo paties sūnui. Per antrą pasaulinį karą, kada didžiąją dalį Kinijos valdė japonai, didžioji dalis turtingos Yip Man šeimos žemės buvo suniokota ir jo gyvenimas pradėjo sunkėti. Vėliau japonai atvyko į Fatshano miestą, ir vieno japonų vado ausis pasiekė Yip Man pasiekimai. Jis pasiūlė Yip Man kareivių instruktoriaus vietą, tačiau Yip Man, skatinamas patriotizmo ir neapykantos okupantams, atmetė pasiūlymą. Po karo Yip Man su šeima persikėlė į Hong Kongą. Jo išdidumas ir neįprastas temperamentas, kartu ir faktas, kad jis augo turtingoje šeimoje, trugdė jam susirasti tinkamą darbą, todėl kurį laiką jo šeima gyveno skurde.

1949 metais, paskatintas savo artimo draugo , Yip Man buvo pakviestas pravesti kung fu pamokas restoranų darbuotojų asociacijai Hong Konge. Pirmiausia, asociacijos nariai neteikė daug dėmesio Yip Man ir ko jis mokė. Wing Tsun kung fu, ne taip kaip “platūs mostai ir plačios stovėsenos” kitų stilių, nebuvo labai patrauklus iš pirmo žvilgsnio. Be to, Yip Man, kaip ir jo mokytojas, nenorėjo girtis savo sugebėjimais, o ką jau kalbėti apie viešas demonstracijas. Todėl Wing Tsun nebuvo toks populiarus tuo laiku. Po keturių metų darbo asociacijoje, kur Yip Man turėjo tik kelis mokinius, jis įkūrė savo gimnaziją ir pradėjo priimt mokinius, ne tik restoranų darbuotojus. Daugelis pirmųjų mokinių, sekusių paskui jį du metus, atėjo padėti Yip Man kurti gimnaziją. Tai buvo laikas, kada Wing Tsun kung fu pradėjo traukti kung fu fanų dėmesį. Vėliau, kai vis daugiau mokinių atėjo pas Yip Man, jis turėjo perkelti gimnaziją į didesnę vietovę. Yip Man šlovė ir jo praktiškas Wing Tsun kung fu greitai išgarsėjo ir pritraukė vis daugiau ir daugiau pasekėjų, ypač iš Hong Kongo policijos pajėgų.

1967 metais su mokinių pagalba Yip Man įkūrė Hong Kong Wing Tsun Athletic Association, atidarė daugiau klasių, ir labiau išgarsino Wing Tsun. 1970 metų gegužės mėnesį Yip Man nusprendė išeit į poilsį, mėgautis ramiu gyvenimu, atidavęs gimnazijos valdymą savo mėgiamam mokiniui, Leung Ting.

Savo poilsio dienomis, Yip Man mėgo gerti arbatą, vienas, savo arbatos namelyje rytais, pavakare ir net vakare, arba savo mokinių kompanijoje, dalindamasis juokeliais, pamiršdamas kad jis jų mokytojas. “Kam didžiuotis? Esi ypatingas jai žmonės tave gerbia.” Tai buvo jo filosofija.

Tarp 1970 ir 1971 metų, Bruce Lee, vienas Yip Mano mokinių, tapo kung fu filmų superžvaigžde. Nors Lee išgarsino jo Jeet Kune Do, bet daugelis žmonių žinojo, kad jis buvo Yip Man mokinys kurį laiką. Antra vertus, Yip niekad nesididžiavo, kad jo mokinys – superžvaigždė. Žmonėms, kurie Yip Man gyrė, kaip Bruce Lee mokytoją, jis atsakydavo šypsena. Jis retai kada bardavosi su žmonėmis, kurie darydavo neteisingus komentarus ar klaidingas išvadas apie Wing Tsun teorijas. Tiesa buvo tiesa, ir Yip Man buvo Yip Man. Tai nedarė jokios įtakos Wing Tsun pozicijai, nesvarbu, ar jis mokė Bruce Lee, ar ne.

1972 metų gruodžio antrą dieną, didmeistris Yip Man pasitraukė iš šio pasaulio palikdamas puikųjį kung fu stilių ir amžinąją misiją tęsti savo mokiniams.

Views All Time
Views All Time
8562
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!