D.Poynter and M.Turoff “Parachuting: The Skydivers Handbook”

2. Lėktuve
2.1. Lėktuvo gedimai

Gali įvykti variklio gedimai, arba planerio (fiuzeliažas+sparnai+uodega+važiuoklė) defektai.
Variklio defektas gali būti labiausiai tikėtinas tuo momentu, kai pilotas sumažina trauką iš karto po pakilimo. Jei kažkas apsižioplino, ir baigėsi kuras – variklis užges bet kuriuo skrydžio momentu. Varikliui užgesus, pilotas bandys lėktuvą patupdyti geriausiu įmanomu būdu, leisdamasis tiesiai. Daugelyje dropzonų galioja protinga taisyklė, kad visi parašiutininkai nenusiima šalmų, kol lėktuvas nepasiekia 300 m aukščio. Jeigu esate su šalmu, avarinio nusileidimo metu jums tereikia pritraukti kelius prie krūtinės, nulenkti galvą ir kakta atsiremti į kelius, plaštakas sukabinti už sprando. Kaip ir viskas – na, dar galite užsimerkti, arba garsiai melstis – ir laukiate didelio “bum”. Iš karto, lėktuvui pasiekus žemę ir sustojus, privalote iš jo išsinešdinti GREITAI. Jūs dar nežinote, gal sparnas nulūžo, ir iš jame esančių bakų išsiliejo kuras, kuris tikrai užsidegs nuo menkiausios kibirkšties. Jei sėdi arti durų – negaišk, nes giliau lėktuve esantys žmonės irgi trokšta atsidurti lauke kuo greičiau.

Planerio defektai gali įvykti nuo įvairių priežasčių – kad ir kupolas, užsikabinęs už lėktuvo uodegos, ir pan.

Priklausomai nuo situacijos ir aukščio, šuoliui vadovaujantis instruktorius nuspręs, kokią komandą jums duoti: “Avarinis nusileidimas”, arba ” Išeinam”. Skirtumas tarp šių dviejų komandų – aukštis. Jei esate pakilę daugiau, nei 300 m ir lėktuvas nesminga žemyn – parašiutininkai gali palikti lėktuvą. Static Line parengti parašiutininkai su apvaliais kupolais tikrai išsiskleis saugiai. Jei esate su sparno tipo kupolu, instruktorius gali liepti išėjimo metu iš karto skleisti atsarginį kupolą – jie išsiskleidžia greičiau. Jei instruktorius abejoja studento sugebėjimu iš karto skleisti atsarginį – jis tokį studentą gali išstumti iš lėktuvo, pats laikydamas jo atsarginio parašiuto žiedą. Tam jie ir yra instruktoriai, kad žinotų, kokių veiksmų imtis pavojaus akivaizdoje, priklausomai nuo situacijos ir aukščio.

Po pirmašuolių ir studentų lėktuvą palieka licencijuoti parašiutininkai, ir patys nusprendžia kurį kupolą jie skleis.

Palikdami lėktuvą, mes sumažiname jo svorį, ir tada pilotui lengviau suvaldyti situaciją avarinio nusileidimo metu.

Šios taisyklės nėra patvirtintos nei viename Lietuvos klube, ar parašiutų sporto federacijoje – tai tik pažintinė informacija, kuri galbūt paskatins parašiutininkus aptarti tokias galimas situacijas šuolių saugumo seminarų metu.

Kaip ten bebūtų – jeigu pakliuvai į tokią bėdą – nepanikuok, klausyk šuoliui vadovaujančio instruktoriaus nurodymų, ir nedelsdamas juos vykdyk.

2.2. Kupolas lėktuve

Yra buvę atvejų, kai parašiuto kuprinė nelauktai atsidarė parašiutininkui esant lėktuvo salone, ir oro srautą pagavęs kupolas ištempė žmogų pro duris. Beveik visi tokie atvejai baigėsi traumomis, ar lėktuvo apgadinimu.

Kuprinė nelauktai gali atsidaryti, jeigu parašiutininkas neatsargiai juda lėktuve, kur nors užkabindamas medūzą, ar kaip kitaip išstūmęs adatą iš kuprinės kilpos. Gali nutrūkti susidėvėjusi kilpa. Gali nelauktai suveikti netvarkingas automatinio skleidimo prietaisas.

Gali kur nors užsikabinti atsarginio kupolo žiedu ir jį ištraukti.
Situacija nėra labai dramatiška, jeigu lėktuvo durys tuo metu uždarytos.

Jeigu pajutai, kad atsidarė tavo pagrindinio, ar atsarginio parašiuto konteineris, stenkis prispausti juos prie salono grindų, ar sienos, ir nedelsiant informuok apie tai šuoliui vadovaujantį instruktorių.

Jeigu durys atidarytos – oro srautas gali pagauti kupolą, ir išsitemti tave pro duris. Tai įvyks per 1-2 sekundes, jeigu nedelsi išsiversti laukan ir kupolas išsiskleis normaliai – nieko baisaus neįvyko, ir pradėk rūpintis saugiu nusileidimu. Jei veiksi lėtai – išlėkęs pro duris kupolas taps milžinišku inkaru, kuris, su baisia jėga lupdamas tave pro duris, pridarys daug didelės žalos tau ir lėktuvui.

Vienintelė realiai veiksminga apsaugos nuo tokių nemalonumų priemonė – prevencija. Nuolatos saugok savo parašiuto sistemą. Būdamas lėktuve, ypatingą dėmesį atkreipk į medūzos rankeną, medūzos dirželį, atsarginio parašiuto bei pagrindinio kupolo atkabinimo rankenas/žiedus, nesitrink savo kuprine nei į lėktuvo salono sieną, nei į kaimynus. Reguliariai tikrink savo įrangos techninį stovį, arba paprašyk tai padaryti labiau patyrusį kolegą.

Views All Time
Views All Time
2708
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!