D.Poynter and M.Turoff “Parachuting: The Skydivers Handbook”

3. Išėjimas iš lėktuvo
3.1. Priverstinis skleidimas

Išėjimą priverstiniam skleidimui prižiūri instruktorius. Įsodindamas į lėktuvą, instruktorius privalo prisegti specialų diržą, jungiantį tavo parašiutą su lėktuvu (falas). Kiekvienam tavo veiksmui bus duodama atskira komanda. Viską daryk taip, kaip buvai mokintas instruktažo metu, atsistosi ir prie durų prieisi tik gavęs instruktoriaus signalą. Teisinga kūno poza tarpduryje, gerai žinai kuria koja ir kaip atsispirsi, iš karto po atsiskyrimo nuo lėktuvo kuo daugiau išsilenki (arka), rankos/kojos plačiai ir sulenktos, smakrą verti aukštyn, ir akimis dar spėsi pamatyti tolstantį lėktuvą. Prieš atsistodamas lėktuvo tarpduryje, privalai atkreipti dėmesį į falą – jis turi būti nesusipainiojęs, niekur nekliūvantis. Beje, tuo pasirūpins ir tavo instruktorius.

Jeigu netyčia iššokai nesulaukęs instruktoriaus signalo – vistiek viską daryk kaip buvai mokintas – nesistenk griebti už besiskleidžiančio kupolo, ar daryti kitas kvailystes, galinčias tave pribaigti.

Tuo atveju, jeigu nepasisekė išlaikyti teisingos kūno pozicijos išėjimo metu, yra labai maža tikimybė, kad falas gali apsivynioti apie ranką ar koją, ir parašiutininkas pakibs netoli nuo durų. Skrendant lėktuvui, priešpriešinio oro srautas yra labai stiprus, ir instruktorius beveik neturės galimybių įtraukti pakibusį parašiutininką atgal į lėktuvą.

Tokiu atveju instruktorius privalo įsitikinti, kad pakibęs parašiutininkas nėra praradęs orientacijos, ar sąmonės, ir sutartais ženklais jam parodyti, kad ketina falą nupjauti.

Tempiamas parašiutininkas, norėdamas instruktoriui parodyti, kad yra pasirengęs tolimesniems veiksmams, abi rankas uždeda ant šalmo (atveju, jei abi rankos yra laisvos). Instruktorius, tai pamatęs, parašiutininkui parodo peilį, kuriuo ketina nupjauti falą.

Atpalaiduotas nuo lėktuvo parašiutininkas žiedu skleidžia atsarginį parašiutą, ir saugiai leidžiasi žemyn. Šių veiksmų tvarka gali būti visai kitokia – viskas priklauso nuo naudojamo parašiuto tipo, ir to, kokį šios potencialiai pavojingos situacijos sprendimo planą yra numatę konkretaus klubo vadovai.

3.2. AFF

AFF grupė susideda iš 3 asmenų: studentas ir du instruktoriai. Instruktažo metu studentui bus paaiškinti jo veiksmai išėjimo metu, sutartiniai signalai ir kt. Tuo atveju, jeigu studentas per anksti atsiskyrė nuo lėktuvo, ir pametė vieną iš instruktorių – reikia stipriai išsilenkiant daryti laisvo kritimo poziciją. Vienas instruktorius sugebės valdyti situaciją, jeigu jam nertukdysi paniškais veiksmais, arba stengdamasis akimis surasti atsiskyrusį instruktorių. Jaudintis nėra ko: jis pats jus suras, ir švelniai prie jūsų prieis ore. Visa kita – pagal instruktažo metu aptartą planą.

Potencialus pavojus AFF išėjimo metu – jeigu studentas netyčia ištraukia instruktoriaus parašiuto žiedą. Šią temą verta detaliai aptarti instruktažo metu.

Views All Time
Views All Time
2765
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!