D.Poynter and M.Turoff “Parachuting: The Skydivers Handbook”

4. Laisvame kritime
4.1. AFF (Accelerated FreeFall) grupės išėjimas
Besiruošdamas išeiti iš lėktuvo kaip AFF grupės studentas, privalai įsitikinti, kad tavo instruktoriai taip pat jau pasirengę išėjimui. Tai atliekama pažvelgiant į kiekvieną instruktorių, esančius šonuose, šie turi linktelėti galva, jeigu pasirengę. Po to atliekamas skaičiavimas “viens-du-trys” . Stovint lėktuvo tarpduryje, švilpiant oro srautui ir variklio gausmui nustelbiant bet kokį kita garsą, gali pamiršti skaičiavimą balsu – niekas to negirdės. Skaičiavimas atliekamas judesiais. Iš pradžių linktelėk į lauką (“vienas”), po to vidun (“du”) ir tada atsispiri nuo lėktuvo (“trys”). Visa tai keletą kartų pakartosi su instruktoriais lėktuvui dar esant ant žemės. Tai labai svarbi instruktažo dalis.

Jeigu supainiojai skaičiavimą, gali atsispirti nuo lėktuvo anksčiau nei instruktoriai, ir juos išsitempsi laukan. Antras varijantas – supainiojęs skaičiavimą, apgausi instruktorius, ir jie tave išsineš laukan, tau tam nepasirengus. Jei tai tu išsitempei instruktorius iš lėktuvo, išėjimo metu pasidarysi panašus į katiną, stovintį ant unitazo: kaip atvirkščia arka, tu būsi rankas/kojas atkišęs pirmyn, visai priešingai, nei buvai mokintas stabiliai laisvo kritimo pozicijai įgauti. Oro srautas stengsis tave apversti aukštielninką, instruktoriai stengsis paguldyt ant pilvo, ir visa jūsų AFF grupė šiek tiek pasivartys, iki prisiminsi, kad reikia atsipalaiduoti, versti smakrą aukštyn, kiek gali išlenkti dubenį pirmyn, rankos/kojos kiek sulenktos ir laikomos simetriškai.

4.2. AFF: pamestas vienas instruktorius
Jeigu netvarkingo išėjimo metu “nušveitei” į šalį vieną instruktorių, daryk teisingą arką, atsipalaiduok, ir pažiūrėk į likusį instruktorių. Jei jis parodo “Ne”, tai turėtų reikšti, kad dar ne laikas pradėti iš anksto sutartą darbo ore programą. Priežastis – instruktorius dar nėra pakankamai stabilizavęs jūsų formacijos, arba tas pasimetęs instruktorius ruošiasi priėjimui ir tuoj pat vėl prisijungs prie grupės. Nesuk sau galvos apie to “Ne” priežastis, nesidairyk, o pasistenk dar labiau išsilenkti, atsipalaiduoti, ir po keleto sekundžių vės pažvelk į instruktorių. Jeigu jis linktelės “Taip” – tai reiškia, kad pradedi dirbti pagal iš anksto sutartą programą, ir nebesuk sau galvos, net jei tuo metu šalia yra tik vienas instruktorius.

4.3. AFF: Pamesti du instruktoriai
Pakliuvai į bėdą. Tuo momentu, kai įsitikinai, kad šalia tikrai nėra nei vieno instruktoriaus, iš karto privalai padaryti stabilią arką: klubus išlenki į priekį, smakrą verti aukštyn, rankos/kojos plačiai ir kiek sulenktos, laikomos lygiagrečiai. Skamba keistai, bet kuo labiau sugebėsi šioje situacijoje atsipalaiduoti, tuo stabiliau krisi.
Taigi – darai arką, ir nieko nelaukdamas skleidi pagrindinį kupolą. Arka reikalinga, nes tada labiausia tikėtina, kad srautas tave paguldys pilvu žemyn, ir visiškai saugiai galėsi skleisti kupolą.

4.4. Penkių sekundžių taisyklė
Labai naudinga taisyklė visiems, besimokantiems laisvo kritimo. Penkių Sekundžių Taisyklė. Jeigu krenti nestabiliai, praradai kontrolę, bandyk daryti griežtą arką penkias sekundes. Jei nepradėsi kristi stabiliai per tas penkias sekundes, nieko nelaukdamas trauk žiedą. Paprastai ši taisyklė įkalama į galvą visiems AFF terčio lygio studentams ir visiems, besimokantiems stabilaus laisvo kritimo.

4.5. Aukščio kontrolės praradimas
Jeigu negali nustatyti, kokiame aukštyje randiesi – tu nematai nei savo aukštimačio, nei savo instruktoriaų aukštimačių. Stipriai išsilenkdamas daryk arką, ir skleisk kupolą. Tokiu būdu išvengsi blogiausio scenarijaus – didžiuliu greičiu įsirėžti žemėn, ir vien todėl, kad nežinojai kokiame aukštyje randiesi.

4.6. Akiniai
Tuo atveju, jeigu tavo akiniai buvo nepakankamai priveržti, jie gali nusmukti nuo akių, ir
stebėti aplinką bus sudėtinga. Stipriame oro sraute akiniais nepridengtos akys gali ašaroti, ir viskas matosi lyg per miglą. Tikėtina, kad nesimatys nei aplinkos, nei aukštimačio. Galimas situacijos sprendimas – skleidimo imitacijos metu pabandyti pasitaisyti akinius ant kaktos. Jeigu nieko nesigavo – signalizuok laisvo kritimo pabaigą, ir trauk žiedą arba medūzą. Jau geriau išsiskleisti per aukštai, nei prarasti laiko bei aukščio kontrolę, ir tikėtis, kad iš to gali išeiti kas nors gero.

Views All Time
Views All Time
2640
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!