Beveik prieš 250 metų valdant CING dinastijai Šaolinio vienuolynas buvo užpultas Mandžūrijos kariaunos ir sudegintas. Nedaugeliui asmenų pavyko išsigelbėti. Tarp jų atsirado ” Penki senoliai “, penketas sumanių ir labai patyrusių Šaolinio stiliaus meistrų. Vienintele moterimi buvo vienuolė Ng Mui, kuri garsėjo smūgiais grandine ir kovomis ant stulpo. Po vienuolyno sunaikinimo, meistrai buvo priversti slapstytis. Ng Mui rado prieglobstį Daoistų vienuolyne ant Tai Leung kalno, kur nesiliovė galvoti apie savo kung fu brolių žūtį. Buvo akivaizdu, kad vienuolyno skundikai anksčiau ar vėliau aptiks jos pėdsakus ir pradės persekioti. Vienuolės kovos technika buvo labai gerai išdirbta, bet taip pat gerai žinoma išdavikams. Tuo pačiu vienuolė Ng Mui jau nebuvo jauna, todėl ir jos kondicija vis labiau silpo. Reikalinga buvo tokia kovos sistema, kuri sėkmingai susitvarkytų su Šaolinio technika. Todėl vienuolė maksimaliai supaprastino ir pakeitė iki šiol jai žinomas technikas. Ta reforma apėmė viską, nuo pagrindų iki paskutinio formų veiksmo.

Pavyzdžiui:

Tradicinis stilius
Gili padėtis.
Plačios, stiprios technikos.
Technikos su pauzėmis.
Jėgos gynyba, blokai stiprūs.
Aukšti spyriai.
Daug judesių, mostų.
Daug formų.
Didelė distancija kovoje.
Wing Tsun kung – fu
Aukšta, judri padėtis
Siauri, greiti judesiai per centrinę liniją
Minkšta, sugerianti jėgą gynyba
Gilūs spyriai
Mažas kiekis, technikos naudojamos tik kovoje
Tik 3 formos
Artima kova

Po pakeitimo stilių apibūdinančios savybės: veržimasis į tikslą, greitis, naudingumas, moteriškas minkštumas, priešininkas pažeidžiamas netikėčiausiu momentu. Wing Tsun ypatybė yra įvaryti priešininką į spąstus. Pažiūrėjus silpnas, bet kovoje negailestingai išnaudojantis priešo silpnybes, nepalieka nė akimirkos taktikos pakeitimui ar net nustebimui.Tai yra priežastis dėl kurios kiniečiai iki šiol Wing Tsun vadina ” moteriškuoju kung fu “.

Ng Mui neketino sukurti naujos kung fu mokyklos. Pokyčiai buvo padiktuoti patyrimo ir Ng Mui buvo priversta juos panaudoti, kad apsisaugotų. Tik atsitiktinumo dėka žinias perdavė jaunai merginai Ym Ving Čun. Daug maž iki pasaulinių karų Wing Tsun buvo perduodamas iš kartos į kartą ir tik keletas asmenų pažino Wing Tsun , nebent sūnus iš tėvo. Kiekvienas meistras stengėsi patobulinti techniką, susisteminti ir tokiu pavidalu perduoti toliau. Kadangi Wing Tsun prasmė yra supaprastinimas, todėl vystymasis nesirėmė technikų skaičiaus didėjimu, o buvo tobulinami esami judesiai. Tuot tarpu technika vystosi tada, kai ji saugiai gina nuo žymiai didesnės atakuojamos jėgos, sunaudodama žymiai mažiau energijos taip pat gali trumpesniu laiku suduoti priešui žymų sužeidimą. Tradiciniame kung fu meistrų kritikavimas yra draudžiamas, tai gresia išvarymu iš mokyklos. Tuo tarpu žinome, kad Wing Tsun gimimas prisidėjo prie didelio kiekio mokslinių darbų atsiradimo tradicijų tema, savotiškos ” kovų menų revoliucijos “. Tą savybę – sugebėjimą keistis bėgant laikui Wing Tsun išsaugojo, kartu su kiniečių patarlės gretimybe: ” tiktai kitimas yra nekintantis “.

Wing Tsun sistemos istorijoje išskiriame tris žymius reformatorius:

Pirmoji – tai Ng Mui, kuri reformavo visą Šaolinio stilių, stiliaus įkūrėja.

Antras – tai daktaras Leung Jan, kuris jaunystėje turėjo nesuskaičiuojamą kovų skaičių ir visose nugalėjęs. Dėl tos priežasties vyresni Fatshan vietovės gyventojai praminė jį ” kung fu karaliumi “. Mums svarbiausia yra tai, kad jis atliko Wing Tsun veiksmų sistemizaciją

Trečias reformatorius tai Sijo Yip Man, kuris toliau tęsė savo pirmtakų mokymą ( kung – fu karaliaus Leung Jan sūnaus Leung Bik ). Akivaizdu, kad senas žmogus tai patyręs žmogus. Visos technikos, sumanymai yra papildyti, išbandyti, praturtinti išvadomis iš sėkmių ir nesėkmių.

Didysis meistras Yip Man prasitreniravęs 50 metų, pasiekė techninių sugebėjimų maksimumą. Tuo pačiu dėl ligos ir skrandžio operacijos fizinė jėga didesne dalimi jį apleido. Todėl mokė, kad priešo jėgą įveikiame tobulindami techniką . Paskutiniais gyvenimo metais susistemino kombinacijas besiskiriančias spaudimu Chi Sau treniruotėse, o jų serijas sugrupavo. Šito palengvinimo pasekmė buvo greitesnis veiksmų įsisavinimas. Jo mokytos teorijos ir technikos buvo apibendrintos ir papildytos paskutinio jo mokinio Sijo Leung Ting, mokymo programoje sudarydamas mokymo pagrindus. Daugelis kritikavo meistrą Leung Ting už jo laipsnių sistemą, mokymo programą ar už suteiktą galimybę mokytis net moterims. Bėgant laikui matomi pasiekti rezultatai, tie patys kritikai naudojaSijo priemonėmis. Be to Sijo Leung Ting įvedė savo naudojamą Wing Tsun pavadinimo užrašymą.

Reforma eina poroje su Wing Tsun istorija. Garsiausi meistrai turintys didžiausią įtaką vystymuisi, nepaisydami kai kurių tradicijų neabejotinai prisidėjo prie kovos technikos vertės augimo. Todėl sakome, kad ” Wing Tsun stilius yra netradiciškai tradicinis “.

Views All Time
Views All Time
3154
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!