„Kai tam tikras vyras pažiūri į moterį tam tikru žvilgsniu – joje suvirpa kažkokia nenusakoma styga. Panašiai kažkas tiesiog pabunda vyro viduje, kai moteris nusišypso arba nusijuokia tam tikru būdu, arba paprasčiausiai netyčia prisiliečia prie jo. Tą nenusakomą kažką galima paaiškinti: vyras susijaudina, kai moters švytėjimas padeda pasijusti vyriškesniu; moteris susijaudina, kai vyro dėmesingumas padeda pasijusti moteriškesne.“ (258 p.)

„Tai, kas įgalina moterį sužadinti geriausias vyro savybes, galima apibūdinti viena fraze: moteriškas švytėjimas. Moteris, skleidžianti moteriškumo spindulius, paprastai įkūnija tris esmines moters savybes: ji ori, palanki ir jautri. Būtent šios trys savybės stipriausiai traukia vyrus.“ (260 p.)

ORUMAS

„Pirmoji savybė, suteikianti moteriai didžiausią patrauklumą, – tai savo vertės suvokimas.“ „Jaučianti savo vertę moteris neabejoja, kad aplinkiniams ji rūpi, kad jie jai palankūs. Ji nesijaučia vieniša. Ji jaučia draugų, artimųjų ir vyriškių paramą.“ (262 p.) „Jei kas nors negerbia tokios moters, ji per daug neima į širdį, bet nutraukia pažintį. Ji suvokia, kad yra nusipelniusi to, ko jai reikia, ir taktiškai mėgina gauti tai kitu būdu.“ „Savo vertės jautimas – tai elgsena, rodanti, kad jūs visada gaunate tai, ko norite, ir kaip tik šią akimirką esate pakeliui į tikslą.“ „Kai moteris jaučia savo vertę, parama ateina savaime.“ (263 p.)

„Ori laikysena ne tik suteikia moteriai patrauklumo, bet ir kursto vyro susidomėjimą. Dauguma moterų nesupranta, kad vyrų susidomėjimą palaiko ne tiek tai, ką jie gauna dabar, kiek tai, ką tikisi kada nors gauti. Jaučianti savo vertę moteris sužadina tiek vyro ryžtingumą, tiek pasisekimo nuojautą.“ (264 p.)

PALANKUMAS

„Palanki moteris geba priimti tai, ką gauna, ir nesipiktinti, jei gauna mažiau.“ „Palankumas – tai mokėjimas priimti tai, ką galima gauti tam tikromis sąlygomis. Tai gebėjimas pasinaudoti kiekviena situacija arba įžvelgti joje ką nors gera. Net jei nieko gera rasti nepasiseka, palankumas reiškia norą ieškoti to gero. Pavyzdžiui, jeigu partneris nepaskambina, partnerė pagalvoja ir apie tokią galimybę: jis yra marsietis, tad paprasčiausiai užmiršo. Nepalanki moteris samprotautų: „Ką gi, manęs tokiais išsisukinėjimais neapkvailinsi. Jeigu aš ketinu prasidėti su tokiu vyru, verčiau jau jis man paskambintų.““ (269 p.)

JAUTRUMAS

„Vyrui įdomiausia siekti moters tada, kai jam aiškiai parodoma, jog jis galėtų suteikti jai laimę.“ „Jautrumo paslaptis – nuoširdumas.“  „Norint padaryti moteriai įspūdį, vyrui reikia pasirodyti iš geriausios pusės; lygiai taip pat moteriai reikia pademonstruoti maloniausią savojo jautrumo pusę.“ „Jaigu filmas, į kurį jis ją nusivedė, ne toks jau įdomus, partnerei nebūtina vardyti, kas nepatiko; verčiau apsimesti abejinga ir pradėt kalbėti apie ką nors malonesnio.“ (275 p.)

„Vyrui tiesiog būtina nuolat įsitikinti, kad jis gali pakeisti ir keičia moters gyvenimą. Kai vyras jaučia, kad partnerė jį brangina ir vertina, jis tiesiog klesti. Moteris, gebanti jautriai atsiliepti į kuklias vyro pastangas, suteikia progą augti jo palankumui, susižavėjimui ir susidomėjimui.

Mokydamasi bendrauti su vyrais šių trijų moteriškumo apraiškų  – orumo, palankumo ir jautrumo – padedama, moteris tampa užvis patraukliausia vyrams. Ne tik partneriui atrodys, kad partnerė užvis patrauklesnė; sąmoningai rinkdamasi tokias saviraiškos priemones, pati moteris bus laimingesnė.“(278 p.) J. Gray. Marso ir Veneros pasimatymai. 1999

Views All Time
Views All Time
5229
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!