Archives for Visuotinė istorija - Page 2

15 – 16 a. pokyčiai pakeitę visuomenę

* Agrarinė revoliucija. Didėja dirbamos žemės plotai, keičiasi dirbimo būdai. Vietoj 2-laukės prigyja 3-laukė sistema. Gerėja žemės dirbimo technika, gerėja ir žemdirbio gyvenimas. Sausinamos pelkės, iš jūros atkovojami žemės plotai(polderiai). Išsiplečia gyvulininkystės verslas (daugėja gyvulių rūšių, didėja ganyklų plotai, atsiranda…
Plačiau >>

17a. Anglijos ir 18 Didžioji revoliucijos

Priežastys: Anglijoje revoliucija kilo dėl prieštaravimo tarp monarchijos ir anglų visuomenės, kuriai atstovauja parlamentas. Prancūzijoje revoliucija kyla dėl prieštaravimų tarp įvairių gyventojų sluoksnių. Anglijos karalius nori paversti parlamentą paklusniu savo valdžios įrankiu. Supykęs net 11 metų jo nešaukia, dėl to…
Plačiau >>

JAV konstitucija. Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Lietuvos, Lenkijos 1791 Gegužės 3 konstitucija

JAV konstitucija (1787) – JAV paskelbiama federacine respublika, kurioje valdžia priklauso prezidentui renkamam 4 metams, jis valdo ir karines pajėgas. Įstatymų leidyba- kongresas sudarytas iš 2 rūmų – senato ir atstovų rūmų. Kongresą sudaro rinkimų būdu renkant kandidatus nuo kiekvienos…
Plačiau >>

19a. Europos pasikeitimai

Įvyko svarbūs pokyčiai dėl šių priežasčių: 1. Palyginti su ankstesniais laikotarpiais labai ryški technikos pažanga, kuri duoda daug pasikeitimų žmogaus buityje, ūkyje, kultūroje. 2. Vysta pramonės perversmas, kuris neatpažįstamai pakeičia kai kurias socialines grupes, darbų rūšis, atskirų teritorijų veidą. 3.…
Plačiau >>

19a. 2 pusė. Vakarų valstybės nukariavo Afriką ir didelę Azijos dalį

Ekspansijos priežastys: 1. Europa nuo seniausiųjų laikų viešpatauja pasaulyje, kaip vedantis žemynas, žemynas gaminantis prekes, valdantis rinką ir prekybos kelius. Kiti žemynai buvo žaliavos tekėjais, pigios darbo jėgos šaltiniais, užsigulėjusių ir nuvertėjusių prekių pirkėjais. Noras pirmauti, išlaikyti savo pozicijas, didinti…
Plačiau >>

1 valstybė, 1 tauta, 1 vadas. Kurios valstybės vadovavosi šia idėja?

Italija – fašizmo tėvynė, joje pradeda kurtis pirmos fašistų grupuotės, čia iškyla pirmas Europos fašistas Benitas Musolinis. 1922 jis suorganizuoja juodmarškinių žygį į Romą, kuriame dalyvauja apie 40000žmonių. 1924 m rinkimuose fašistų partija gauna daugumą. Valdžioje fašistai bando įgyvendinti 1…
Plačiau >>

Fašizmas ir komunizmas

Komunistinės idėjos pirmiausia subrendo Rusijoje ir 1917 metais perversmo būdu komunistai paima valdžią Rusijoje todėl, kad ji buvo labiausiai nusilpusi. Čia daugiausia skriaudų, skurdo, išnaudojimo. Fašizmas gimė Italijoje bet toliausiai nuėjo Vokietijoje išsirutuliojęs iš nacionalizmo ideologijos. Panašumai: abiejų tikslas -…
Plačiau >>