Komunistinės idėjos pirmiausia subrendo Rusijoje ir 1917 metais perversmo būdu komunistai paima valdžią Rusijoje todėl, kad ji buvo labiausiai nusilpusi. Čia daugiausia skriaudų, skurdo, išnaudojimo. Fašizmas gimė Italijoje bet toliausiai nuėjo Vokietijoje išsirutuliojęs iš nacionalizmo ideologijos.

Panašumai: abiejų tikslas – totalitarizmas (kai apima visas gyvenimo sritis). Prievarta, griežta kontrolė, vienos ideologijos viešpatavimas. Represijos ne tik prieš kitas tautas, bet ir prieš savo tautą. Viešai skelbiami draudimai kitoms partijoms, demonstracijoms, kultūra ir švietimas tarnauja ideologijai. Asmens kultas. Visiškai nevaržoma valdančiojo asmens atsakomybė. Prievartai ir smurtui vykdyti sukuriama sistema. 3 valdžios vienose rankose. Valstybines pareigas eina tik savų partijų žmonės. Labai panašūs abu vadai pagal savo idealus grįžtantys į viduramžius Stalino – Ivanas Rūstusis, Hitlerio – Barbarosa.

Skirtumai:

1. Fašistai niekada nesidangstė demokratiškais lozungais kaip tai darė komunistai.

2. Fašizmo ryškus bruožas nacizmas. Niekinamos kitos tautos, išaukštinama germanų rasė. Komunizmas propaguoja tautų lygybę, suverenumą. Ir bent jau prieš terorą ir smurtą tos tautos tikrai lygios.

3. Fašistai ateina į valdžią taikiais būdais, komunistai per ginkluotą perversmą.

4. Fašistai gina nuosavybę, stambųjį turtą, komunistai puola jį per nacionalizacijos procesą.

5. Tarybų Sąjungoje komunistinio valdymo metu nepasireiškė ryškus antisemitizmas.

6. Komunistai labai aršiai kovoja su bažnyčia, pasireiškia kaip atėjistai, fašistai viską stengiasi pritaikyti prie savo krikščioniškos ideologijos, net dangstosi ja.

7. Fašistų koncentracijos stovyklos tai mirties fabrikai, rafinuoto žudymo meno vietos, komunistų gulagai – žemo lygio žmonių naikinimo priemonė.

Views All Time
Views All Time
6481
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!