Italija – fašizmo tėvynė, joje pradeda kurtis pirmos fašistų grupuotės, čia iškyla pirmas Europos fašistas Benitas Musolinis. 1922 jis suorganizuoja juodmarškinių žygį į Romą, kuriame dalyvauja apie 40000žmonių. 1924 m rinkimuose fašistų partija gauna daugumą. Valdžioje fašistai bando įgyvendinti 1 tautos, 1 valst., 1 vado idėją. Ką jie daro: 1. Įveda griežtą cenzūrą ir paskiria naują administraciją jai prižiūrėti. 2. Uždraudžia kitas partijas. 3. Sukuria platų ir galingą politinį aparatą. 4. Tautos vadas-Dučė, jo rankose visų rūšių valdžia. 5. Profsąjunginis judėjimas labai kontroliuojamas. 6. Valdžios institucijose tik fašistai. 7. Fašistinės propagandos devizas – “Italai galinga tauta”. 8. Ginklavimasis, militaristinė politika. Fašistai kai kuria savo veikla patraukė žmones (likviduoja nedarbą, išleidžia įstatymus dėl nelaimingų atsitikimų ir ligos atvejų).

Vokietija – 1919 susikuria VNSDP (Vokietijos nacionalistų darbininkų partija). Nuo 1921m jai vadovauja Hitleris. 1923 organizuojamas alaus pučas, fašistai nori užimti valdžią jėga. Po pučo jo dalyvius pasodina į kalėjimą, čia Hitleris parašo knygą “Mien kaif” (mano kova), tai rasistinė nacių teorija. 1932-33 rinkimuose laimi fašistai, Hitleris tampa vyriausybės, o vėliau ir valstybės valdovu. 1. Fašistinė diktatūra pirmiausia uždraudžia visas partijas. 2. Įkuriama slaptoji policija – gestapas, pradedamos masiškai kurti koncentracijos stovyklos. 3. Nepaprastai didelis karinis biudžetas. 4. Labai ryški antisemitizmo politika.

Sovietų sąjunga – totalitarinė valdymo sistema su Stalinu priešakyje susiformuoja 3 dešimtmetyje. Sukuriama prievartos sistema režimui palaikyti: 1. Visi laimėjimai, kurie buvo realiai pasiekti industrializuojant pramonę kainavo nesiskaitymą su žmogum ir jo darbu. 2. Turto konfiskacija, išbuožinimas, trėmimai – tai kova su opozicija. 3. Aiškus 1 žmogaus kultas. Buvo sakoma “Stalinas –tautų saulė”. 4. Viena partija ir visos visuomeninės organizacijos su ta pačia ideologija. 5. Milžiniškos jėgos ginkluotei aukščiausia teroro ir smurto forma – gulagų sistema. Milijonai žmonių įkalinti atšiauriose sąlygose. 7. Asmenybė lygi nuliui. Panašūs dalykai buvo Ispanijoj, Japonijoj.

Views All Time
Views All Time
3328
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!