Liberalizmas – tai politinė doktrina (doktrina-tarpusavyje susijusių ir viena iš kitos išplaukiančių politinių idėjų junginys), kuri atsirado Anglijoje 17a., jos pradininkas Dž. Lokas. 19a. šią doktriną vysto Džonas Stiuartas Milis. Doktrina teigia, kad visi žmonės iš prigimties yra lygūs ir laisvi, bet kokie žmogaus laisvės suvaržymai ir apribojimai išvis atmetami, tačiau žmogus turi atsakyti, kad jo laisvė netrukdytų kito laisvei. Doktrina neatmeta nei įstatymų, nei valstybės. Žmogus turi teisę naudotis spaudos, religijos ir ūkine laisve. Valstybė turi būti sargu, bešališku teisėju. 19a. liberalizmas propaguoja parlamentinę santvarką, pabrėždamas, kad įstatymus turi leisti tik parlamentai. Labiausiai ši doktrina klesti Anglijoje, nes čia vyksta pramonės perversmas.1832metų parlamente daugumą deputatų sudaro liberalai. Labiausiai liberalizmas remia vidutiniąją klasę.

Socializmas – tai doktrina, kuri svarbiausiomis vertybėmis laiko socialinę lygybę ir teisingumą. Jie pripažįsta beveik visas liberalizmo idėjas, tačiau ekonominę lygybę laiko pagrindu visoms kitoms. Žymiausias socializmo teoretikas Karlas Marksas, jis parašė knygą “Kapitalas”, ją jis parašė kartu su Fridchu Engelsu. Ši doktrina labai palanki valstiečiams ir samdomiems darbininkams. 19a. šios doktrinos įgyvendinimui K.Marksas įkuria komunistų sąjungą(1847). 1864-76 veikia pirmasis internacionalas, kuris vienijo socialistų partijas. 1889 II-as internacionalas, kuris išyra 1 pas. karo išvakarėse suskilęs į dvi sroves komunistus ir socialdemokratus. Socialdemokratai veikia per visą 19a., kovoja už darbininkų reikalus, 8h darbo dieną, kovos formos – streikai. Komunistinė srovė veikia 20a. Rusijoje su Leninu priešakyje. Lyginant liberalizmą ir socializmą reikia neužmiršti, kad laiko išmėginimus atlaikė liberalizmas. Matyt todėl, kad liberalizmo idėjos išliko svarbios ir po 19a.

Konservatizmas – tėvynė Anglija 18a., pradininkas Edmundas Berkas. Ši doktrina vertina tradicijų pastovumą, tvarką, papročių išsaugojimą. Konservatorių partijos kritikuoja liberalizmą už neteisingą laisvės supratimą, kuris veda prie anarchijos. Pagal juos visuomenė-tai tam tikrą poziciją užimanti žmonių grupė, kuri turi veikti organizuotai ir kartu. Liberalizmas 19a. pab. apmirė, bet dabar vėl atgimsta post komunistiniuose kraštuose. Socializmas 20a. pergyveno savo idėjų laidotuves, bet jos dar gyvos. Konservatizmas dar gyvas ir 20a.

Views All Time
Views All Time
21477
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!