JAV konstitucija. Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Lietuvos, Lenkijos 1791 Gegužės 3 konstitucija

JAV konstitucija (1787) – JAV paskelbiama federacine respublika, kurioje valdžia priklauso prezidentui renkamam 4 metams, jis valdo ir karines pajėgas. Įstatymų leidyba- kongresas sudarytas iš 2 rūmų – senato ir atstovų rūmų. Kongresą sudaro rinkimų būdu renkant kandidatus nuo kiekvienos valstijos. 3 valdžia – aukščiausias teismas, kurio narius iki gyvos galvos skiria prezidentas. Konstitucija vystosi demokratėjimo linkme, papildant ją teisių biliu (1791) ir kitais normatyviniais aktais.

Prancūzijos Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789) – ją priima steigiamasis susirinkimas. Skelbiama visų žmonių lygybė ir lygiateisiškumas, šių dalykų sargu skiriama valstybė. Žodžio, spaudos, religijos išpažinimo laisvė, tolygus mokesčių paskirstymas (didesnis turtas-didesnis mok).

Lietuvos, Lenkijos konstitucija 1791 Gegužės 3d. – skelbiama bajorų respublika su renkamu vadovu (konstitucinė luominė monarchija). Viešpataujančia religija skelbiama katalikų, nepažeidžiant kitų tikėjimo teisės, panaikinama liberum veto teisė, uždraudžia bajorų konfederacijas (sąjungas). Kas 25 metai numatyta šaukti seimą konstitucijai peržiūrėti. Šis dokumentas užkerta kelią rusų kišimuisi į Lietuvos reikalus, bet paverčia Lietuvą savotiška Lenkijos provincija.

Straipsniai 1 reklama

Panašumai:

1. Šie dokumentai kuriami turint tikslą sukurti demokratiškesnį valdymo modelį.

2. Šie dokumentai turi tą patį ideologinį pagrindą (švietėjų mintis (Monteskje)), visuose atsispindi valdžių padalijimo klausimas.

3. Šie dokumentai skirti nepriklausomom valst., o 1791 konstitucija ir atsiranda dėl to, kad jos pagalba stengiamasi užkirsti kelią Rusijos kišimuisi į Liet-Lenk reikalus.

4. Visose šalyse tuo metu formuojasi buržuazija, tai yra buržuazinės minties produktas.

5. Šie dokumentai užkerta kelią jau labai seniai subrendusioms šiose šalyse blogybėms: JAV – galutinai pakertamos vergovės šaknys, Pranc – negrįžtamai sugriaunamas absoliutizmas, Lietuvoj – užkertamas kelias bajorų anarchijai.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *