Sakydami “Naujieji Metai” visi paprastai turi omenyje Naujųjų Metų išvakares. Kuo gi ypatingos tos Naujųjų Metų išvakarės? Ogi tuo, kad visi galvoja kur sutikti Naujus Metus! Viena didžiausių problemų kelių policijai per Naujus Metus yra ta, kad daugybė žmonių vairuoja girti. Tačiau paprastam žmogui didžiausia problema likus kelioms dienoms iki Naujųjų Metų būna: kur geriausia būtų sutikti Naujus Metus?

Kodėl gi taip svarbu kur sutikti tuos Naujuosius Metus? Visiems labai svarbu ne tik išsirinkti tinkamą naujametinį balių, bet ir būti jame reikiamu momentu, t.y. lygiai vidurnaktį. Kai kurie žmonės bando kelis naujametinius balius vienu metu: jie nuvažiuja į vieną, paskui skuba į kitą vis tikėdamiesi surasti geriausią. Jei antrasis nepateisina jų vilčių, jie vėl visu greičiu lekia atgal į pirmąjį kad tik spėtų iki vidurnakčio… Arba atsiranda dar trečias variantas ir tai visai juos supainioja. Taip jie praleidžia visą vakarą besiblaškydami ir pilni nerimo, kad nespės… Nespės ko? Nespės išspausti didžiausio malonumo, t.y. atsidurti vidurnaktį tokiame pobūvyje, kuris už visus geriausias.

Naujųjų Metų išvakarės, kaip ir Kalėdų rytas – didelių vilčių metas. Tai viena iš tų dienų, kada jie tikrai tikisi patirti malonumą. Jie sako: “ateik pas mus sutikti Naujus Metus. Mes puikiai juos sutiksim. Nenusivilsi!” Susirenka visi, rūko savo cigaretes su marichuana, kelia kiek galima daugiau triukšmo ir iš visų jėgų stengiasi vaidinti laimingus: “o, koks puikus balius, kaip gerai sutikinėjaum Naujus Metus!” O iš tikrųjų tai tėra būrys vienišų žmonių, kurie kartu stengiasi kelti kiek galima daugiau triukšmo, kad tik pamirštų esą vieniši net ir minioje.

Iš esmės į šiuos pobūvius susirenka visas būrys vienišų žmonių tam kad būtų vieniši kartu, tačiau jie niekad taip ir nenugali to savo vienišumo ir susvetimėjimo. Jie nori išgauti iš viso to maksimalų malonumą, patirti tikrą malonumų “sprogimą” šią naktį, ypač dvyliktą valandą. Tai ir bus tas laikas kai jie pasieks laimės viršūnę – vieną kartą per metus, maždaug 30 sekundžių trukmės orgazmas metų gale! Galbūt tai ir simbolizuoja fejerverkai? Arba galbūt jie simbolizuoja pragyventų metų tuštumą ir beprasmybę, kuri pasireiškia kaip sprogimas – tiesiog bandymas viską užmiršti…

Žmonės susirenka kartu tam, kad iš tikrųjų nuoširdžiai stengtųsi linksmai praleisti laiką ir linksmai sutikti Naujus Metus. Ir jei kam nors tai nesiseka, kiti stengiasi jį išjudinti: “ei, ko toks paniuręs? Juk Nauji Metai!”

Kiekvienas iš mūsų esam dalyvavę tokiuose naujametiniuose baliuose. Tai tarytum muilo burbulas, kuris susprogsta greičiau, negu mes spėjam jį pagauti. “Nauji Metai jau artėja, greit bus vidurnaktis… penkios minutės, keturios minutės…” galiausiai ateina paskutinė metų minutė. “Šešiasdešimt, penkiasdešimt devynios, penkiasdešimt aštuonios, penkiasdešimt septynios” visi pradeda choru skaičiuoti. Ir galiausia BUM BUM BUM!!!!!!!! VALIOOOOOOO!!!!!!!! Bučiuojasi, gelbėsčiuojasi. Trisdešimt sekundžių ir baigta. “O, tai buvo tikrai puikūs Nauji Metai!”

Argi ne taip? Tai didžiausia laimė, kurią žino materialistas. Tai pats laimingiausias momentas per visus metus. Tai pati laimingiausia jų būsena. Tačiau po kelių akimirkų visa tai išsisklaido – greičiau negu suspėjate pasakyti “su Naujais Metais!” Tada jus pradeda kankinti abejonės: “o jei bučiau Naujus Metus sutikęs kitur? Gal ten būtų buvę dar ‘fainiau’?” “O gal, kai laikrodis mušė vidurnaktį, reikėjo būti kitame kambario gale šalia tos mergaitės?” Tačiau visi stengiasi kuo greičiau pamiršti šias abejones “Nauji Metai buvo tikrai puikūs, ar ne tiesa? Aš tikrai laimingas kad čia sutikau Naujus Metus!”

Jie tokie “laimingi”, kad turi pasinerti į užmarštį alkoholio ir narkotikų pagalba. Jiems tenka nusigerti “iki žemės graibstymo”, kad net nežinotų kur jie yra, nes jie ir nenori to žinoti. Todėl, kad jei jie liktų blaivūs, tai pamatytų viską kaip iš tikrųjų yra: girta vienišų žmonių kompanija, besistumdanti, besiglebėsčiuojanti, besibučiojanti, nueina į kitą kambarį kad pajustų keletą orgazmų, po to grįžta, nusigeria iki nugriuvimo ir t.t. Štai jų vadinamoji laimė. Tai didžiausia laimė kokią jie įsivaizduoja.

Nuspręsti ar teisingai pasirinko kur sutikti Naujuosius Metus jie gali pagal tai, kiek nelaimingi jaučiasi sekančią dieną, t.y. sausio 1-ąją. Kuo jie nelaimingesni, tuo geriau pavyko naujametinis balius. Argi ne taip? “Oi kaip man skauda galvą!!! Kaip ‘fainai’ sutikau Naujus Metus! Ojojoj!!!” Tai siaubinga būsena ir jūs kenčiate iš esmės dėl to, kad save apnuodijote. Alkoholis tai nuodas. Žmonės sėdi ir geria nuodus visą naktį ir žiūri kuris galės išgerti už visus daugiau nenuktitęs po stalu. Tai juk nėra didelio proto požymis, ar ne? Sekančią dieną jų organizmas būna apnuodytas ir jų kūnas stengiasi apsivalyti nuo nuodų, tai visiškai natūralu. O jie galvoja, kad kuo daugiau nuodų jų organizme, tuo puikiau pavyko atšvęsti Naujus Metus ir tuo laimingesni jie buvo praėjusią naktį. Pagal tai jie sprendžia kaip jiems pasisekė pasirinkti “tinkamą” vietą sutikti Naujus Metus. O po to apie tai savaitėmis pasakoja kitiems. Kadangi iš tikrųjų tai jų nepatenkino, jie turi visiems pasakoti kokį malonumą jie patyrė ir kokie laimingi buvo, tam kad patvirtinti savo iliuziją, kad išsirinko teisingą vietą sutikti Naujus Metus. Todėl jie visiems su pasididžiavimu pasakoja: “žinot kur mes Naujus sutikom? Pas Sandersus. Buvo “cool”! O kai atėjo vidurnaktis, tai mes visai iš proto išėjom. Kažkas kiaurai stiklines duris su visais stiklais išėjo. Tikrai fainai Naujus sutikom!”

Taigi, tokie jų Nauji Metai. Jie pradeda Naujus Metus apgirtusioje būsenoje, kada jų organizmai apnuodyti alkoholio, nekalbant jau apie cigarečių dūmus ir visa kita… O po to jų kūnams reikia dviejų ar trijų dienų (ar net visos savaitės) kad išsivalytų nuo tų nuodų.

* * *

Iš tikrųjų Naujieji Metai žymi kad praėjo dar vieni metai. Lygiai kaip ir jūsų gimtadienis. Tokią dieną jums turi kilti klausimas ką jūs ruošiatės daryti su savo gyvenimu? Jūs dar vienais metais priartėjote prie savo mirties. Naujųjų Metų išvakarėse būtent apie tai derėtų pamąstyti. Ką jūs darysite su tuo laiku, kuris jums liko? Ką jūs darysite su jums likusiu gyvenimu?

Per Naujus Metus kiekvienam reikėtų rimtai ir nuoširdžiai pamąstyti apie savo gyvenimą, apie gyvenimo prasmę ir apie tai, ką jam derėtų daryti su savo laiku. Štai kokius klausimus žmogui turėtų priminti Naujieji Metai. Kai jūs švenčiate Naujuosius, jums reikia savęs paklausti: “ką aš veiksiu kitais metais? Ką aš darysiu su tuo laiku, kuris man liko šioje žemėje?” Tai labai rimta.

Yra senas angliškas posakis: “time and tide do not wait for anyone” (“laikas ir jūros potvynis nieko nelaukia”). Laikas nieko nelaukia. Jūsų kūnui jau 30 metų, 35, 40, 50, o jūs vis dar laukiate sekančio naujametinio baliaus, tam kad patirtumėte malonumą vieną minutę per metus. Jums derėtų susimąstyti apie tai, kad jūsų kūnas kenčia, tačiau jūs savo gyvenime vis dar nieko iš esmės nepakeitėte. Taigi, šiuo metų laiku jums reikia labai rimtai paklausti savęs: “ką aš darysiu su savo laiku sekančiais metais? Ką aš darysiu su savo gyvenimu?”

O ar iš viso yra gyvenime aukštesnis tikslas? Visų pirma jums reikia suvokti, kad jūs nesate šis materialus kūnas. Jis tik drabužis, kurį nešiojate, ir nors jūsų drabužis sensta, jūs nesenstate. Jūs esate tas pats jūs, kuris buvo ir anksčiau, tačiau jūsų kūnas greitai sensta ir greit taip susens, kad pasidarys niekam tikusiu ir teks jį išmesti…

Tada kyla klausimas: “kas bus man, kai teks išmesti šį kūną?” Aš negaliu daugiau į šitą kūną žiūrėti taip, tarytum jis būtų amžinas. Negaliu žiūrėti į šį pasaulį, aplinkinius, savo darbą, šeimą ir t.t. kaip į amžinus dalykus. Tai mažų mažiausia trumparegiška. Reikia suvokti, kad pasaulis laikinas, kūnas laikinas ir kiekvieni Naujieji Metai ateina tam, kad man tai primintų. Jie turi mane paskatinti ką nors daryti!

Taigi, pirmas dalykas, kurį reikia suvokti, yra tai, kad aš esu dvasinė siela, Aukščiausios Sielos kibirkštėlė. Mano gyvenimo tikslu turi tapti šios Aukščiausios Sielos, Absoliučios Tiesos pažinimas. To, iš ko aš esu kilęs. Aš turiu pasistengti pažinti save ir savo santykius su Aukščiausiu Viešpačiu. Man reikia vystyti savo santykį su Dievu, štai dėl ko man yra duotas šis laikas!

Ar aš naudosiu šį laiką suvokti savo santykius su Dievu ir taip realizuoti savo gyvenimo aukščiausią tikslą, priklausys tik nuo manęs paties. Jei aš neskirsiu tam savo pastangų, nepanaudosiu tam savo laiko, tai taip ir liksiu iliuzijoje, vis keliaudamas nuo vieno naujametinio baliaus iki kito, o kai atsigręšiu atgal, tai tarp jų nebus nieko, tik tuštuma. Nesuvoksiu kas aš esu, kokie mano santykiai su Dievu ir koks mano gyvenimo tikslas. Taip nė trupučio ir nepriartėsiu prie mirties problemos sprendimo. Liksiu tokioje pačioje sumaištyje kaip ir anksčiau ir nepažinsiu tikrosios išminties…

Suvokite tai ir tada priimkite tikrą naujametinį sprendimą, kad pradėsite ieškoti Absoliučios Tiesos, Dievo. Tegu ateinantys metai būna jūsų dvasinių ieškojimų pradžia.

Mes tikimės įkvėpti žmones kad Naujaisiais Metais jie pradėtų (o jei pradėjo, kad ir toliau tęstų) domėtis dvasiniu gyvenimu. Žmonės tiesiog apleido savo dvasinį gyvenimą, besivaikydami materialių vertybių ir materialių malonumų. Tačiau visa tai praeina taip pat greitai ir nepermaldaujamai, kaip ir naujametinė naktis…

Tikroji išmintis yra amžina ir tikrieji santykiai su Dievu yra amžini. Štai kur mes turime veržtis ir tam mes turime paskirti savo laiką.

Views All Time
Views All Time
2151
Views Today
Views Today
2
Jūs jau balsavote!