Narkotikų vartojimas Lietuvoje neturi senų tradicijų, tačiau, nepaisant to, narkomanija tampa grėsmingu socialiniu reiškiniu. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad narkotikai plinta tarp įvairioms socialinėms grupėms priklausančių jaunuolių. Jie platinami diskotekose ir kitose jaunimo pasilinksminimo vietose. Registruotų nusikaltimų, susijusių su narkotikais, skaičius nuo nepriklausomybės atkūrimo padidėjo devynis kartus. Į narkotikų vartojimą ir tuo susijusius nusikaltimus įtraukiami moksleiviai.

Tyrimai rodo, kad apie narkotines ir psichotropines medžiagas moksleiviai žino gana daug. Jie domisi šiais klausimais, žino daugelio jų pavadinimus, pažįsta asmenis, vartojančius narkotikus, dalyvauja susibūrimuose, kuriuose vartojami narkotikai. Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių temų. Deja jaunimui trūksta profesionalios informacijos apie narkotikų vartojimo padarinius ir jų žalą.

Šio reiškinio paplitimą tarp moksleivių sąlygoja prevencinio darbo bendros strategijos nebuvimas, atskirų institucijų bendradarbiavimo stoka. Narkomanijos problemos neįmanoma išspręsti įprastais būdais. Privaloma keisti visuomenės elgesį, požiūrį, šalinti priežastis ir tai reikia daryti organizuotai, sistemingai, derinant siekius ir galimybes. Kovoti su narkomanija yra visų piliečių pareiga ir vienas iš svarbiausių valstybės ir savivaldybių uždavinių.

Mokyklos vaidmuo bendroje šalies strategijoje yra apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo ir rizikingo elgesio. Tuo tikslu ugdytiniams diegti sveiką gyvenseną, kurti reikalingų vertybinių orientacijų sistemą, formuoti savigarbos ir pasitikėjimo savimi bei saviauklos poreikį, ugdyti tinkamus gyvenimo įgūdžius ir formuoti tinkamą elgesį.

Šiandien pedagogai dar pasigenda susistemintos, metodinės medžiagos, kuri palengvintų jiems dirbti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos darbą, padėtų pasiruošti užsiėmimams, bei būtų parengta atskiriems amžiaus tarpsniams, nes pedagogams dar labai trūksta patirties dirbti šioje srityje. Prieinamoje jiems literatūroje dažniausiai dėstoma, kaip vartoti, bet ne kaip to išvengti. Šiame kompaktiniame diske pateikiama medžiaga, aprobuota Švietimo ir mokslo ministerijos sveikatos ir kūno kultūros ekspertų komisijos ir rekomenduota ugdymo įstaigoms naudotis jų prevencijos darbe.

http://www.smm.lt

Views All Time
Views All Time
3473
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!