(Su M. Saito kalbėjosi Mats Alexandersson)

Šiais metais (1996) Saito Sensei švenčia savo penkiasdešimtmetį Aikido. Jis pradėjo mokytis Aikido 1946 metais. Jis tapo ilgalaikiu O`Sensei uchi deshi, kuriuo prabuvo 23 metus. O`Sensei`iškeliavo anapus 1969 metais Saito Sensei savo rankose lakant jo galvą. Ilgalaikis mokytojo ir mokinio ryšys nutrūko. Iwama Dojo ir Aiki Šventovė perėjo Saito Sensei globai. Aikido, kurio mokė Įkūrėjas Iwamoje ir yra tai, ką iki šiol Saito Sensei išlaikė ir moko, ne tik Iwamoje, Aikido atsiradimo vietoje, bet ir visame pasaulyje. Saito Sensei aukščiausias tikslas yra išsaugoti Aikido tokiu, kokiu jį mokė Įkūrėjas, ir jokiu būdu jo nepakeisti. Šiuo atžvilgiu Saito Sensei yra visiškai unikalus, nes tapo viešu papročiu, kad Aikido mokytojai kuria savo pačių Aikido. Saito Sensei tęsia Įkūrėjo Aikido mokymą ir jis paliko savo žymę Aikido visuomenėje knygų seriją bei video medžiagos dėka. Šiandien, kai Saito Sensei švenčia savo penkiasdešimtmetį Aikido, jis yra ir DAI SEMPAI HOMBU DOJO.

Interviu

Savaitės metu Danijoje Saito Sensei suteikė man galimybę paimti interviu. Aš pasinaudojau šią galimybę, nes buvo susikaupę keletas klausimų dėl Aikido ištakų. Šiandieną Saito Sensei yra vienas iš keleto, kuris tiesiogiai susijęs su Įkūrėju ir taip pat vienas iš keleto, kuris gali suteikti tiesioginę informaciją apie Aikido ir jos šaknis.

Klausimas (K.) Ar Saito Sensei mokėsi kitas Budo formas prieš Aikido?

Atsakymas (A.) Taip, aš praktikavau Kendo, Karate ir nedaug Dziudo.

K. Kaip atsitiko kad Saito Sensei pradėjo treniruotis Aikido?

A. Aš girdėjau apie paslaptingą žmogų, mokantį nežinomą Budo formą, netoliese tos vietos kur aš gyvenau. Tai buvo 1946 metais ir aš pradėjau studijuoti. Kai aš pradėjau Aikido, mes dirbome išties sunkiai. Tuo metu mes darydavome daug suwari waza technikų, netgi tada kai mūsų keliai kraujuodavo, mes tęsdavome treniruotes. Mes darydavome suwari waza technikas kelias dienas ir tuomet keisdavome į ką nors kitą, pavyzdžiui ryote dori technikas ir vėl kartodavome tai keletą dienų. Tokiu būdu Iwamoje buvo vedamos treniruotės.

K. Ar tuo metu, kai Saito Sensei pradėjo praktikuoti Aikido, buvo daug mokinių dojo?

A. Na, tuo metu buvo keletas mokinių. Tokie kaip Tohei, Abe, Tanabe ir Shioda treniravosi, kuomet aš pradėjau. Tohei ten buvo trumpa laiką ir išvyko dėl to, kad kūrė šeimą. Abe pasiliko metams ir po to išvyko į Prancūziją. Tanabe prabuvo čia trumpai, kaip ir Shioda, kuris išvyko dirbti į plieno gamyklą, kur pradėjo mokyti Aikido.

K. Be Saito Sensei, kas buvo uchi deshi ilgiausią laiką?

A. Nebuvo daugiau jokių kitų uchi deshi! Ypatingai, jeigu turite mintyje ilgalaikius mokinius kurie būdavo metus ar daugiau. Dauguma mokinių būdavo ne ilgiau kaip 3 – 6 mėnesius.

K. Kas iš dabartinių Sensei yra buvę uchi deshi?

A. Jeigu Jūs kalbate apie tokius Sensėjus kaip Yamada, Tamura, Tohei, Saotome ir Kanai, jie visi yra Kishomaru Ueshiba mokiniai. Jie niekuomet neatvykdavo į Iwama ir nepraktikuodavo prižiūrimi O`Sensei. Chiba Sensei vieną sykį buvo Iwamoje 3 mėnesius.

K. Kas vadovavo Iwamoje ir Tokijuje, kai O`sensei ten nebūdavo?

A. Kai Iwamoje nebūdavo O`Sensei, aš vesdavau užsiėmimus. Aš nežinau kas treniruodavo Hombu Dojo, kai ten dėl akivaizdžių priežasčių nebūdavo O`Sensei. 1960 – 1961 metų periodu O`Sensei buvo labai gyvybingas. Tuo metu jis kartais vykdavo į Tokiją mokyti Aikido, tačiau praeidavo nedaug dienų prieš atvykstant Hombu Dojo mokiniams, kurie prašydavo manęs išsivežti O’Sensei namo! O`Sensei duodavo jiems sunkias pamokas, bardamas juos už tai, kad jie praktikuojasi ne teisinga linkme. Iwamoje O`Sensei praktikuodavosi rytais ir tuomet aš buvau vienintelis mokinys, kuris dalyvaudavo. Už šias specialias pamokas aš mokėdavau darbu O`Sensei ūkyje.

K. Kur O`Sensei praleisdavo daugiausia laiko mokydamas – Iwamoje ar Tokijuje? Ir kaip tai kito 40,50 ir 60 metais?

A. Pirmiausia aš noriu paaiškinti, kad O`Sensei buvo Iwamos žmogus. Iwama buvo ta vieta, kur jis norėjo praleisti savo laiką. 40 – 50 metų laikotarpyje jis beveik visą laiką praleido Iwamoje, retkarčiais nuvykdamas į Tokiją. Dažniau į Tokiją jis ėmė važinėti 60 metais, taigi tikriausiai santykis buvo 50 x 50 padalintas tarp Iwamos ir Tokijo. Tačiau kai O`Sensei susirgo Tokijuje, jis pats pakvietė mane prašydamas parvežti jį namo.

Buvo skirtumas tarp to, ko O`Sensei mokė skirtingose vietose. O`Sensei nemokė dirbti su ginklais Hombu Dojo! Šiai koncepcija (ryšys tarp ginklų ir taijutsu technikos) nebuvo mokoma Hombu Dojo, apie tai buvo tik šnekama. Tik Iwamoje O`Sensei mokė apie ginklus ir Riai koncepciją.

O`Sensei tikrai sunkiai mokėsi ir mokė Iwamoje. Vystymasis vyko Iwamoje 15 – 20 metų periode. Raida prasidėjo 1945 ir baigėsi laikotarpyje tarp 1960 – 1965 metų. Aikido buvo išvystyta (sukurta) šio Iwamos periodo metu.

Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie visą melą apie O`Sensei ir jo Aikido. Pavyzdžiui, melas, kad Aikido nėra darbo su jokiais ginklais, tai mane iš tiesų pykdo! Aš noriu, kad būtų žinoma tiesa apie Aikido šaknis. Prašau, įsitikinti, kad tai bus patalpinta į Internetą. Aš ypač nepatenkintas dėl to, kad Hombu Dojo stengiasi paslėptį faktą, kad O`Sensei buvo Iwamos žmogus ir kad jo buvimo metu Aikido buvo išvystytas ( sukurtas ).

Čia interviu baigėsi. Aš dėkoju Saito Sensei už šį išsamų interviu.

Views All Time
Views All Time
2354
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!