Morichėjus Uesiba

Praktikuojantis Aikido turi suderinti du aspektus: dvasinį ir fizinį. Aikido yra tiesos išraiška, todėl šis kovos menas harmonizuoja viską šiame pasaulyje, pripildydamas jį meile ir absoliučiu nuoširdumu. Kitaip tariant, jei kas nors su jumis elgiasi agresyviai, pabandykite su juo pasiekti harmoniją. Juk be žodžio “busi”, reiškiančio “karys”, japonų kalboje yra kitas, tą patį reiškiantis žodis “samurai”, kuris tiesiogiai verčiamas kaip “tas, kuris žengia Meilės Keliu”. Nepakanka puikiai kovoti, kad būtum samurajumi, todėl aš noriu, tobulindamas kūną bei dvasią, ir toliau eiti Meilės Keliu, kad būčiau patikimas ramstis visuomenei.

Ilgą laiką kovos menus klaidingai siejo su begaliniais kraujo praliejimais, kurie yra tipiški Japonijos istorijai. Juk Aikido tarnauja žmogaus gyvybei išgelbėti, t.y. šis kovos menas leidžia išvengti sužeidimų. Pagarba žmogaus gyvybei – raktas Aikido supratimui, ir ne be pagrindo žodyje “aiki” yra elementas “ai”, reiškiantis “meilę”. Štai todėl senovės meistrų “aiki” supratimas skiriasi ne tik forma, bet ir turiniu nuo manojo supratimo. Tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų giliai apmąsto šiuos žodžius.

Kaip aš jau sakiau savo oponentams, Aikido neegzistuoja, jei žmogus nukauna ar laimi jėgos ir ginklo pagalba. Tai Kelias, kuriuo sekdami mes galime atnešti į pasaulį harmoniją ir surinkti visus žmones po vienu stogu kaip vieningą šeimą. Tai – didžiosios dvasios Meilės (Ai), Dievo, dalyvavimo Visatos harmonijos didinguose darbuose Kelias. Aiki Kelias – Visatos Kelias, o mokydamiesi Aikido, mes mokomės prisiliesti prie dieviško amato. Pasirinkdami šį Kelią, mes prisijungiame prie Visatos jėgos ir tampame vieninga pilnatve su pasaulio Įkūrėju.

Views All Time
Views All Time
2338
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!