Netvarkos Savivaldybėje priežastis – dvigubi standartai

Netvarkos Savivaldybėje priežastis - dvigubi standartai

Valdžia renkama. Dažniausiai rinkėjai greitai nusivilia savo išrinktaisiais. Kodėl?

Manau, viskas slypi motyvacijoje, kurios vedami mūsų visuomenės aktyvesni ar atitinkamą padėtį užimantys žmonės dalyvauja rinkimuose.

Tiesa siutina nedorus politikus

Straipsniai 1 reklama

Telšių rajono politikų viena didžiausių problemų – nesugebėjimas ar nenorėjimas nuosekliai veikti.

Visuomenės interesams kenkia ir tie, kurie patys beveik neveikdami trukdo dirbti turintiems idėjų. Mūsų rajone pasiūlymai ar parengti sprendimų projektai dažnai lieka neįgyvendinti vien dėl to, kad valdančiajai daugumai nepriimtini projektų pateikėjai. Absoliučiai nesigilinama į pasiūlymo esmę. Valdantieji mano, jog šitokiu būdu baudžia oponentus, o iš tikrųjų taip besielgdami kenkia visam rajonui, taip pat ir sau. Tokias jų nuostatas vertinu kaip tuščių ambicijų tenkinimą.

Manau, kad rajono vadovai tai suvokia, bet nesugeba užgniaužti pykčio. Dėl ko gi pykstama? Lyg ir nebūtų už ką.

Antrą kadenciją dirbu Savivaldybės taryboje visuomeniniais pagrindais. Mokesčių mokėtojams, biudžetui nekainuoju nė lito. Nesiveliu į jokias machinacijas, nesiekiu asmeninės naudos, nepiktnaudžiauju Tarybos nario mandatu, bet nesitaikstau ir su taip besielgiančiais. Tai siutina per daugelį metų įpratusius kombinuoti politikus. Ištraukdamas „juodulius” į paviršių, trukdau jų „veiklai”, prie kurios jie yra įpratę ir, ko gero, jau nebeatpras.

Paskutiniai Tarybos posėdžiai dar kartą parodė valdančiosios daugumos bei rajono vadovų nesusigaudymą (ar nenorą susigaudyti) kai kuriuose klausimuose. Kaip vertinti Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko R. Radavičiaus melagingą atsakymą į užduotą klausimą? Jis taip pasielgė dėl neišmanymo ar, siekdamas valdančiajai koalicijai reikalingo balsavimo rezultato, taip padarė tyčia? Paaiškėjus klastai ir esant galimybei perbalsuoti, trukdė tai padaryti. Ar po šitokių veiksmų komiteto pirmininkas turi moralinę teisę toliau eiti atsakingas pareigas? Ar juo galima pasitikėti?

Viešos paslaptys

Taryba neseniai priėmė kovos su korupcija programą. Atrodytų, kad dabar nesąžiningiems valdininkams bus riesta. Tačiau, manau, tai — tik tuščios neveiksmingos deklaracijos. Programa buvo priimta skubotai ir ne rajono vadovų iniciatyva. Kol jie nepradės valytis nuo savęs, tokios programos nieko nepakeis, kad ir kiek genialių minčių ten surašytum.

Piliečiai, turėję reikalų Telšių rajono savivaldybėje, faktiškai viską žino: kaip gauti geresnį sklypą, laimėti įdarbinimo konkursą, be projekto gauti statybos leidimą, pasistūmėti į priekį eilėje butui gauti, laimėti Viešųjų pirkimų konkursą, prastumti vieną ar kitą asmenine nauda kvepiantį Tarybos sprendimą, brangiau nei rinkos kainomis parduoti savo firmos prekes ar paslaugas ir t. t. Tai viešos paslaptys. Už viso to stovi konkretūs politikai, valdininkai, atitinkamų skyrių vedėjai. O visai struktūrai vadovauja administracijos direktorius. Jis – politinio pasitikėjimo figūra, todėl už jo veiklą atsakingi meras, vicemerai ir visi valdančiosios koalicijos politikai. Jiems ne kartą pateikiau informaciją dėl galimų piktybiškų veiksmų, įstatymų nepaisymo, galimos korupcijos, tačiau nesulaukiau jokios reakcijos. Darau prielaidą: jie taip pat yra nešvarių žaidimų dalyviai.

Baudžiamajame kodekse nusikaltimo slėpimas įvardijamas kaip bendrininkavimas. Jeigu rajono vadovai turėtų norą dirbti sąžiningai, neabejotinai padėkotų opozicijai už nurodytas blogybes ir imtųsi atitinkamų priemonių. Yra atvirkščiai: dėl iškeltų į viešumą faktų pykstama, asmeniškai kerštaujama. Vietoje to, kad imtųsi priemonių negatyviems reiškiniams, korupcijai šalinti, visais įmanomais būdais stengiamasi tokius faktus pateisinti arba slėpti. Korupcija ir toliau klestės, jeigu rajono vadovai ir toliau nenorės apie tai girdėti, žinoti ir to matyti.

Daugelis istorijų su aiškiu galimos korupcijos prieskoniu aprašyta rajono spaudoje, bet, deja, tuo ir užsibaigia.

Išblėsęs liberaldemokratų ryžtas

Prezidentas ir Liberalų demokratų partija rinkimų kampanijos metu žadėjo per trumpą laiką pažaboti korupciją, grąžinti viltį ir tikėjimą. Jau tada suvokiau, o dabartinių įvykių eigoje akivaizdžiai dar kartą įsitikinau, jog tai – tik tušti rinkiminiai šūkiai, siekiant rinkėjų palankumo, iš tikro net negalvojant apie deklaruojamų minčių įgyvendinimą.

Tvarka bus ne tada, kai to panorės Prezidentas, kuri nors iš gausybės partijų ar pavienis asmuo (net jeigu tas noras ir nuoširdus), o tada, kai kiekviena struktūra – Prezidentūra, Prokuratūra, teismai, ambasados, savivaldybės ir t. t. – pirmiausia susitvarkys aplinką taip, jog nebeliks vietos piktybiškam veikimui, korupcijai. Deja, kol kas iki to dar toloka – reikia visiems susitelkti ir nemažai padirbėti.

Pavyzdžiui, kas trukdo Telšių liberaldemokratams įvesti tvarką Telšių rajono savivaldybėje ir įgyvendinti prieš rinkimus gausiai žertus pažadus?
Jie turi svarų balsą valdančiojoje rajoną koalicijoje: jų skyriaus narys Petras Martinaitis – Savivaldybės administracijos direktorius, šeši liberalai demokratai yra valdančiojoje koalicijoje, du vadovauja Tarybos komitetams, D. Kaubrys eina vicemero pareigas. Tačiau iki žadėtos tvarkos labai toli ir net nesistengiama ta kryptimi judėti.

Per šį laikotarpį ne kartą tiek frakcijos vardu, tiek asmeniškai kreipiausi į administracijos direktorių, informuodamas apie įvairiausius pažeidimus, nurodydamas faktus, aplinkybes, bet nė karto, kaip reikalauja Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos II skyriaus 3 punktas, nebuvo sudaryta komisija faktams ištirti. Net po nepalankių Savivaldybei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų nesiimta jokių priemonių. Tad apie tvarką Savivaldybėje, bent kol kas, galima tik pasvajoti.

Nevienoda vertinimo skalė

Liberalų demokratų Telšių skyriaus pirmininkas D. Kaubrys interviu viename rajono laikraštyje teigė, jog yra ne diktatorius, kaip jį viešai pavadino meras, o reiklus žmogus. Būtų gera savybė, jei šis reiklumas būtų taikomas visiems, neišskiriant ir partijos narių.

Asmeniškai girdėjau jo griežtą poziciją, jog reikia nubausti Žarėnų seniūnės pavaduotoją. Bet nė žodžio neteko girdėti partijos bendražygio, Savivaldybės administracijos direktoriaus adresu, jam papuolus į analogišką ir netgi dar labiau komplikuotą situaciją.

Girdėjau ir griežtą poziciją, jog Juridinės personalo tarnybos vedėja nebūtų skiriama socialdemokratų proteguojama abejotinos kompetencijos moteriškė, bet nė žodžio neišgirdau, kai vienas iš pareigų (iš anksto buvo pažadėtos) pradėjo eiti taipogi abejotinos kompetencijos liberalė demokratė. Vicemeras D. Kaubrys yra atsakingas už ūkinius rajono reikalus. Jis pasirodė itin principingas, kai kalbėjo apie septikų išvežimą iš Varnių miestelio, bet nė karto neteko girdėti jo principingo vertinimo dėl neskaidrių viešųjų pirkimų, statybinių firmų sutarčių nesilaikymo, beveik dvigubai išpūstų kainų už kai kurias paslaugas ar prekes ir t. t.
Tai turi tiesioginių neigiamų pasekmių rajono biudžetui, o tuo pačiu ir visam rajono ūkiui.

Kodėl principingai nevertinama, nors, manau, yra pagrindo, administracijos direktoriaus pavaduotojo J. Lečkausko (viešieji pirkimai), Statybos ir komunalinio skyriaus vadovo A. Žvirzdino (statybos), Architekto tarnybos vadovo A. Žebrausko (sklypai, projektai), pagaliau administracijos direktoriaus P. Martinaičio, atsakingo už visos struktūros darbą, veikla? Nemanau, jog tinkamai pareigas eina bei deramai šilumos vartotojams atstovauja ir UAB „Telšių šilumos tinklai” direktorius liberaldemokratas A. Vauras.

Skandalas Prezidentūroje – pamoka visiems

Mažai naudos iš politikų, kurie kalba ir vertina tik tada, kai jiems asmeniškai naudinga, o kai nenaudinga – tyli. Taip elgiasi ne tik kai kurie Telšių politikai, bet ir daugelis Seimo narių.

Ar ne nuo to prasideda korupciniai ryšiai? Ar ne todėl skaldoma visuomenė? Ar ne todėl Savivaldybėje klesti nepasitikėjimas, nėra pakankamos drausmės, o tuo pačiu ir apčiuopiamų darbo rezultatų?

Neketinu nuleisti rankų: aktyviai dirbu ir esu įsitikinęs, jog situacija gerės, jei vykstantiems procesams užtikrinsime viešumą ir skaidrumą, dirbsime ne tik efektyviai, bet ir sąžiningai, o padarytas klaidas ne aklai neigsime, bet garbingai pripažinsime ir iš jų pasimokysime. To privalome siekti visi – nuo Prezidento, eilinio valdininko iki paprasto darbininko.

Būtina išsiugdyti pilietiškumą, žmonės turi drąsiai reikšti savo nuomonę ir nebijoti, jog gali būti už tai persekiojami, o valdžia neturėtų piktnaudžiauti savo galiomis.

Skandalas Prezidentūroje, kuo jis besibaigtų, bus gera pamoka visiems valdininkams, veikiantiems panašiais metodais kaip ir kai kurie Prezidento aplinkos žmonės ir vis dar manantiems, jog už savo piktybiškus veiksmus atsakyti nereikės.
Pastarieji įvykiai Lietuvoje rodo, jog gali tekti ir atsakyti.

Žilvinas ŠILGALIS
Liberalų ir centro sąjungos Telšių skyriaus pirmininkas

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]