Pastaruoju metu, kai nedarbas Lietuvoje sparčiai mažėja, vis aktualesnė tampa darbuotojų paieškos problema. Gerų specialistų ieškoma įvairiausiais būdais: prašoma rekomenduoti pažįstamų, naudojamasi elektronine ir įprasta žiniasklaida. Nors informacinės technologijos vis daugiau vietos užima mūsų gyvenime, tačiau internete platinami skelbimai (paprastai juos skelbia specialiai tam sukurtos svetainės) yra šabloniški. Kiekviena skelbimų svetainė turi nustatytos formos skelbimo modelį, kurį tereikia užpildyti ir paskelbti.

Kitokių galimybių suteikiama spaudoje. Rašytinėje žiniasklaidoje pasitaiko įvairiausių darbo skelbimų. Žinoma, daug kas priklauso nuo skelbimo dydžio, jo formos, pateikiamos informacijos. Vis dėlto esama tam tikrų bendrųjų dalykų, kurie skatina potencialius darbuotojus atkreipti į skelbimą dėmesį.

Darbo skelbimo dalys

Darbo skelbimą sudaro keletas struktūrinių dalių. Vienos jų privalomos, kitos – ne. Galima būtų skirti tokias dalis:
1) įmonės, organizacijos logotipas, savireklama (neprivaloma);
2) darbo pasiūlymas (privaloma);
3) darbo aprašymas (neprivaloma, bet pageidautina);
4) reikalavimai darbuotojui (privaloma);
5) darbdavio siūlomos sąlygos (neprivaloma);
6) kontaktiniai duomenys (privaloma).

Skelbime trumpai pristatykite savo įmonę

Pagrindinis darbo skelbimo tikslas – pasiūlyti darbą būsimam darbuotojui. Kokia forma tai padarysime? Peržvelgus išties nemažą kiekį skelbimų, pastebėtina, kad pastaruoju metu populiaru tapo su darbo pasiūlymu pateikti ir dalį savireklamos. Tai paprastai būna įmonės veiklos pristatymo forma, pavyzdžiui: „įmonė, 10 metų sėkmingai dirbanti tokioje ir tokioje srityje“; „stabili, nuolat besiplečianti kompanija“; „bendrovė, turinti vieną stipriausių komandų Lietuvoje“ ir t. t.

Reikia pripažinti, kad tai gana efektyvi priemonė sudominti būsimą darbuotoją. Beveik absoliuti dauguma kandidatų, kuriems pasiūlyta pasirinkti iš dviejų vienodo turinio darbo skelbimų, kurių tik vienas turėjo savireklamos preambulę, renkasi būtent pastarąjį. Motyvas paprastas: toks skelbimas atrodo solidesnis, atsiranda pasitikėjimas kompanija, be to, gaunama reikalingos informacijos apie įmonę ir jos veiklą.

Taigi pirmoji taisyklė, rašant skelbimą: būtinai trumpai pristatykite įmonę: nurodykite veiklos pobūdį, patirtį. Žinoma, pernelyg piktnaudžiauti savo pranašumais nederėtų, nes toks skelbimas mažų mažiausia atrodys pagyrūniškas ir netikras. Be to, potencialus darbuotojas visada gali patikrinti pateiktą informaciją. Savireklama turi turėti saiką. Nepamirškite: jūs ieškote darbuotojo, o ne reklamuojate savo įmonę.

Pasirinkite tinkamą skelbimo formuluotę

Pagrindinė ir pati svarbiausia darbo skelbimo dalis – darbo pasiūlymas. Jūsų siūlymo pobūdis lemia pirminį kontaktą su darbuotoju. Pirmiausia nuspręskite, koks darbo pasiūlymo stilius jums priimtiniausias. Jei norite griežto, formalaus skelbimo, rinkitės formas „reikia“, „reikalingi“. Pasirinkę tokios formos skelbimą, deklaruosite darbuotojų trūkumą, tačiau neparodysite dialogo su potencialiu darbuotoju iniciatyvos.

Jei norite sukurti ne tokį griežtą savo firmos įvaizdį, rinkitės tokią skelbimo formą, kuri rodytų jūsų iniciatyvą ir bendravimo su darbuotoju paskatas. Šiam tikslui geriausiai tiktų tokia struktūra: „įmonė siūlo…“, „kompanija ieško…“. Skelbimo tekstas rodys, kad jūs ne tik deklaruojate darbuotojų trūkumą, bet ir imatės tam tikrų veiksmų, siekdami toliau plėtoti verslą ir ieškodami gerų darbuotojų. Kartu bus pabrėžtas kompanijos lankstumas personalo klausimais. Potencialus kandidatas tokį skelbimą vertina kaip darbdavio žingsnį darbuotojo link, o kartu – didesnę kontakto ir bendradarbiavimo su vadovybe tikimybę. Ši informacija ieškančiam darbo žmogui išties yra aktuali, nes kartu užšifruojamas ir kolektyvinių santykių pobūdis. Kuo labiau rodysite iniciatyvą ir bandysite užmegzti kontaktą su būsimu darbuotoju, tuo geresnį įspūdį jam padarysite.

Retesnė, bet pasitaikanti darbo skelbimo forma „įmonė kviečia…“ yra labiausiai nutolusi nuo griežto imperatyvo „reikia“, rodo pozityvią personalo politiką, deklaruoja gana glaudų darbdavio ir darbuotojo ryšį. Tokia forma turi mažiausia oficialumo ir formalumo. Jei jūsų kolektyvas nedidelis, draugiškas, tai būtų pati tinkamiausia darbo skelbimo forma, norint surasti naują komandos narį.

Kai darbo skelbime norite užkoduoti informaciją apie tai, kad firmos veikla pagrįsta komandiniu darbu, o kolektyvas yra draugiškas, negausus ir komunikabilus, tuomet į potencialų darbuotoją galite kreiptis daugiskaitos pirmuoju asmeniu „mes“. Toks savęs pristatymas ieškantį darbo asmenį orientuoja į komandinį darbą, kai rezultatai priklauso nuo viso kolektyvo veiklos, o ne nuo vieno darbuotojo asmeniškų pasiekimų.
Taigi antroji taisyklė: pasirinkite atitinkančią jūsų įmonės įvaizdį skelbimo formą. Darbo pasiūlos būdas turi koduotos informacijos apie darbdavį, todėl svarbu formuluotę gerai apgalvoti.

Nurodykite tik pačius pagrindinius reikalavimus darbuotojui

Į darbo skelbimų turinį įtraukus darbo aprašymą, tekstas tampa daug konkretesnis. Tokiu būdu vyksta pirminė savotiška kandidatų atranka. Ieškantys darbo asmenys gali iš anksto, nepabendravę su darbdaviu, įvertinti su pareigybe susijusią informaciją. Antraštinės skelbimo dalies variantų nedaug: „Darbo pobūdis“; „Darbo aprašymas“.

Nusprendus į skelbimo turinį įtraukti informaciją apie darbo pobūdį, reikėtų atkreipti dėmesį į trečiąją taisyklę: ši skelbimo dalis skirta trumpai apibūdinti darbui, todėl turi būti aiškiai, tiksliai, konkrečiai ir kuo trumpiau išdėstytos pačios pagrindinės darbuotojo funkcijos. Jos paprastai būna aprašytos pareigybės aprašyme ar pareiginėje instrukcijoje. Todėl darbdaviui belieka apsispręsti, kurias funkcijas jis laikys pagrindinėmis.
Formuluojant keliamus reikalavimus kandidatams, reikia būti ypač tiksliam. Paprastai šioje skelbimo dalyje problemų nekyla, nes beveik visi darbdaviai išdėsto konkrečius, aiškius reikalavimus. Primintina, kad būtina tiksliai nurodyti reikalaujamą kandidato išsilavinimą, kvalifikaciją, pageidaujamus įgūdžius. Patartina vengti abstrakčiai vertinamo reikalavimo „žinoti“. Žinoti dar nereiškia mokėti, suprasti, išmanyti ar būti susipažinusiam, todėl, pavyzdžiui, galite pageidauti, kad būsimasis darbuotojas „mokėtų“ keletą užsienio kalbų, „būtų susipažinęs“ su įmonės veiklos sritimi, „išmanytų“ raštvedybą. Tokiu būdu abstraktą „žinoti“ sukonkretinsite ir kartu suformuluosite aiškius reikalavimus.

Darbo sąlygas pateikite konkrečiai, o kontaktinius duomenis – tiksliai

Dar viena darbo skelbimo dalis – darbdavio siūlomos darbo sąlygos. Ji nėra būtina, tačiau, reikia pripažinti, gali turėti įtakos potencialiam kandidatui renkantis siūlomą darbą. Dėstomos sąlygos, kaip ir reikalavimai kandidatui, taip pat turi būti lakoniškos, aiškios ir konkrečios. Jos turi būti suformuluotos kaip trumpos savotiškos tezės. Siūlomų darbo sąlygų antraštinės dalies tekstas galėtų būti toks: „Darbo sąlygos“; „Papildoma informacija“; „Įmonė siūlo:“. Vartojant pastarąją formuluotę, reikėtų atkreipti dėmesį į antrąją struktūrinę darbo skelbimo dalį, t. y. į darbo pasiūlymą. Kai šiam pasiūlymui tekste jau pasirinkote formas „siūlo“, „siūlome“, reikėtų jų vengti dėstant darbo sąlygų privalumus.

Jei pasirinkote skelbime pateikti kuo daugiau informacijos apie siūlomą darbą, atkreipkite dėmesį į ketvirtąją taisyklę: dėstomi darbo sąlygų privalumai ir galimybės, kurias siūlote suteikti būsimam darbuotojui, turi būti itin konkretūs ir pagrįsti, venkite abstrakčių teiginių.

Paskutinė darbo skelbimo dalis – kontaktiniai duomenys. Jie privalomi kiekvienam skelbimui ir būna gana įvairūs: telefono, fakso, mobiliojo telefono numeriai, elektroninio pašto ar buveinės adresas pasirinktinai. Šiai skelbimo daliai galioja paprasta taisyklė: tiksliai nurodyti visus duomenis. Telefonų ir faksų numeriai turi turėti kodus, o rašant buveinės adresą, reikia nurodyti ir miestą. Ir nesvarbu, kad skelbimas galbūt spausdinamas tik regioninėje spaudoje.

Štai taip iš pirmo žvilgsnio paprastas darbo skelbimas, turintis visas anksčiau išvardytas struktūrines dalis, tampa darbą siūlančiu ir pakankamai konkrečios informacijos suteikiančiu tekstu. Belieka sulaukti tinkamų kandidatų. Sėkmės

Renata UŽDAVINIENĖ ir Asta RYKLIENĖ

Views All Time
Views All Time
6960
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!