Praeitais metais naujasis Ūkininko ūkio įstatymas kiek pakeitė registravimo sąlygas.

Anksčiau ūkį registruodavo turintieji bent hektarą žemės ūkio naudmenų, o mažesniesiems buvo nustatytos papildomos sąlygos. Dabar ūkininkui, nuosavybės teise turinčiam ar nuomos bei kitais pagrindais naudojančiam žemės ūkio paskirties ar miško žemę, minimalus sklypo dydis neribojamas.
Ūkius gali registruoti ir asmeninio ūkio žemės naudotojai, dar neįteisinę nuosavybės į tam skirtą sklypą.

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkio žemėvalda yra atidalyta ir veikla vykdoma atskirai.

Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra žemė. Jeigu žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.

Kai ūkininkas verčiasi žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jie privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūkininkui ir jo sutuoktiniui jungtinės veiklos (partnerystės) sutaries sudaryti nebūtina, išskyrus tuos atvejus, kai yra sudaryta vedybų sutartis. Partnerystės sutartį būtina patvirtinti notariškai tik tais atvejais, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė.

Registruojantiems ūkininko ūkį būtina pateikti savo arba partnerio dokumentą, patvirtinantį pasirengimą ūkininkauti (profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio žemės ūkio išsilavinimo kvalifikacinį pažymėjimą ar diplomą). Asmenys, neturintys minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti, privalo baigti mokymus pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį iki 2004 m. balandžio 1 d. asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus.

Pagal naujos redakcijos Ūkininko ūkio įstatymą,įsigaliojusį nuo 2003 m. balandžio 1 d., ūkininkai ir jo partneriai, nurodyti ūkių registre, Valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami laisvai, o sveikatos draudimu privalomai. Ši aplinkybė skatina žemdirbius registruoti ūkininko ūkius. Rajone per 2003 metus įregistruota 734 ūkiai. Iš viso 2004 m. sausio 1 d. registruota 2064 ūkiai.

Noriu atkreipti dėmesį, kad įregistravusiems ūkius iki 2003 m. balandžio 1 d. perregistruoti nereikės.Bet jei registre buvo nurodyta veikla kartu su ūkio nariais, teks perregistruoti, sudarant partnerystės sutartį. Tais atvejais, kai ūkio nariu įregistruotas sutuoktinis būtina pristatyti santuokos liudijimą.

Labai daug atvejų, kai ūkininkai neprisimena, ar ūkyje yra įregistruota ūkio narių. Jei taip nutiko, skambinkite tel. 60 007 ir išsiaiškinkite. Tiesa tai neprivaloma, tačiau šiuo atveju iki 2004 m. balandžio 1 d. nepersiregistravę ūkininkai, iš ūkio registro bus išbraukti kartu su ūkio nariais.

Taip pat norisi priminti, kad apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikti dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.

Lina GRYGELAITIENĖ
Žemės ūkio skyriaus specialistė

Views All Time
Views All Time
3866
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!